Megjelent Lampl Zsuzsanna legújabb könyve!

Megjelent Lampl Zsuzsanna legújabb könyve!

Ajánlók
A könyv a szlovákiai magyarok rendszerváltáskori politikai identitásának alakulásáról szól. A szlovákiai magyar politikai elit és választópolgárok rendszerváltás utáni politikai identitásának kialakulása és formálódása különösen tanulságos olvasmány lehet most, amikor a 2019. márciusi parlamenti választásokon sem a Most-Híd, sem a Magyar Közösség Pártja–Magyar Közösségi Összefogás nem lépte túl a bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt, s ennek következtében az utóbbi harminc év alatt először fordult elő, hogy a szlovákiai magyaroknak nincs parlamenti képviseletük. Olvasmányos, sodró erejű, lenyűgöző tudományos munka, mely a laikus, a közelmúltunk iránt érdeklődő olvasókat is magával ragadja.
Read More
Tájékoztató

Tájékoztató

Ajánlók
Irodalmi emlékhelyek és személyiségek Szlovákiában A Szlovákiai Magyar Írók Társasága kiemelt feladatának tekinti a (cseh)szlovákiai, felvidéki  magyar irodalom és irodalmárok megismertetését és népszerűsítését, valamint az irodalmi hagyományok ápolását, beépítését gondolkodásunkba, mindennapi identitásőrző és identitásalakító reflexeinkbe. E célból  Irodalmi emlékhelyek és személyiségek Szlovákiában – http://szmit.hu/irodalmi-emlekhelyek-es-szemelyisegek-szlovakiaban/ – címen egy folyamatosan  frissíthető elektronikus irodalmi topográfiát hoztunk létre. A megfelelő hivatkozásrendszerekkel ellátott, könnyen és sokoldalúan kezelhető adatbázis a www.szmit.hu oldal menüpontjáról érhető el.   Mivel munkánk célja az, hogy minél nagyobb mértékben számba vegyük a hagyományokat vagy hagyománnyá válható életutakat, életteljesítményeket, életeseményeket, ezért nemcsak a már klasszikussá vált, irodalomtörténetileg igazolt értékekre vagy az összmagyar irodalmi kánon(ok)ba beépült életművekre, írói teljesítményekre figyeltünk. Szócikkeink sorra veszik az egyes régiókat, illetve településeket, amelyek topográfiai-geográfiai meghatározása után következik az adott helységhez köthető személyek időrendi felsorolása, melyhez e legtöbb…
Read More
Felhívás!

Felhívás!

Pályázatfigyelő
/Szakmai múlttal nem rendelkező, szociográfia iránt érdeklődő alkotóknak/ A Szlovákiai Magyar Írók Társasága felhívást intéz mindazokhoz, akiknek fontos az anyanyelv ápolása, akik érdeklődnek a lakhelyük története, az ott élő emberek élete, az idősebbek emlékei, a különböző területeken sikeres emberek életpályája iránt, és késztetést, valamint tehetséget éreznek magukban ahhoz, hogy mindezeket a tényirodalom  és a szépirodalom eszköztárának felhasználásával megírják. Mindazok, akik jelentkeznek, szakmai mentortól /Lampl Zsuzsanna, Horváth Júlia Borbál/ kapnak feladatokat, majd a kiértékelés után maximum öt személy meghívást nyer a 2021-es évi fiatal írókkal foglalkozó tábor szociográfiai szekciójába, ahol társadalomismereti és szépirodalmi szakmai előadásokkal és személyes foglalkozásokkal fejleszthetik képességeiket. Jelentkezni lehet a szmit@szmit.sk e-mail címen, 2021. január 31-ig.
Read More
Pál-Lukács Zsófia: „Ez nem a magadra maradtál, vagy a minden mindegy”

Pál-Lukács Zsófia: „Ez nem a magadra maradtál, vagy a minden mindegy”

Rezenzió
"Egy verssort kérek karácsonyra,csakis olyat, amely vadul perela rosszal,lágyan szeret, körbeölel,amely lát, fenyőfaágon himbál,olyat, ami megnyugvást hoz,és a tágra nyitott vaskapunbarátként beköszön." (Egy verssort kérek) Nemcsak az ünnepek közeledtével lehet jó okunk rá, hogy elolvassuk Hodossy Gyula fenti idézett versét, valamint a Minden addig című kötet többi szövegét, de az év végi számvetés időszakában inspiratív lehet a szubjektív és közösségi kitekintés is, melyet a kötet vállaltan céljául tűz ki. Több oka van annak, hogy az Egy verssort kérek című művet emeltem ki a kötetben szereplő szövegek közül. Sok mindennek foglalata ez a vers. Meglátásai, kívánalmai éppen addig érvényesek, ameddig azok kell hogy legyenek vagy kellene hogy legyenek. Ez a feltételes mód sokféle érzelmet indíthat útnak a befogadóban, egyéni szempontból egyfajta út a teljesség felé, amit az év vége, egy születésnap vagy éppen egy kerek…
Read More
L. Juhász Ilona kapta a Turczel-díjat

L. Juhász Ilona kapta a Turczel-díjat

Díjazottak
A Turczel-díjat a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának mindenkori Választmánya ítéli oda a Turczel Lajos Díj jelölőbizottságának  javaslatára.Megkaphatja minden szlovákiai magyar író, nem szépirodalmi (szépprózai, lírai) kiemelkedő műért és munkásságért. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága a etnológiai munkássága elismeréseként 2020-ban L. Juhász Ilonának, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja tudományos munkatársának ítélte oda a Turczel-díjat. L. Juhász Ilona a rozsnyói gimnáziumban érettségizett 1979-ben, majd 1981-ben Pozsonyban a könyvtárosi szakközépiskola keretében működő kétéves népművelési felépítményi iskolában szakérettségizett. 1981–1985-ben a gömörhorkai Cellulóz és Papírgyár üzemi klubja, 1985–1986-ban a pelsőci könyvtár munkatársa, 1986–1990-ben a Csemadok Rozsnyói Járási Bizottságának szakelőadója. 1990–1994-ben az érsekújvári Honismereti Múzeum, 1994–1997-ben a komáromi Duna Menti Múzeum Magyar Nemzetiségi Osztálya dokumentátora. 1997-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében létrehozott komáromi Etnológiai Központ munkatársa, ahol a könyvtárosi és egyéb adminisztratív munkák végzése mellett többek…
Read More
Kortárs Hangon

Kortárs Hangon

Pályázatfigyelő
HALLGATÓI TEHETSÉGGONDOZÁS NEMZETKÖZI SZINTEN Az Eszterházy Károly Egyetem már 17. éve kezdeményezője, mentora – a Miskolci Egyetemmel közösen -  a hallgatók részére kiírt Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi pályázatnak, a magyar felsőoktatás egyik leghosszabb ideje működő tehetséggondozó projektjének. A pályázati felhívásra miden évben általában Eger, Miskolc, Nyíregyháza mellett 10 határon túli magyar egyetem hallgatói jelentkeznek.      A beérkező pályaműveket 3 egyetem szakembereiből álló zsűri értékeli, s döntésük alapján kerülhetnek a legtehetségesebbek a Kortárs Hangon ’21 költészetnapi válogatott kötetbe, kaphatnak értékes díjakat. A hallgatók által kedvelt Kortárs Hangon Műhelyben szakmai képzéssel fejlesztik fiatal költők a kreatív íráskészséget, lapszerkesztők segítik az írásaik megjelenésének lehetőségét. A pályázat értékét jelzi, hogy rangos irodalmi, művészeti folyóiratok lapdíjakkal, közlési lehetőséggel támogatják a legtehetségesebbeket, s írótábori meghívással segíti  fejlődésüket a Magyar Írószövetség, az Erdélyi Magyar Írók Ligája és…
Read More
Jancsó Péter Oláh János szerkesztői ösztöndíjban részesült

Jancsó Péter Oláh János szerkesztői ösztöndíjban részesült

Díjazottak
A Petőfi Irodalmi Múzeum (az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából) pályázatot hirdetett fiatal bölcsészeknek és irodalmároknak az Oláh János szerkesztői ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj kuratóriuma 2022. november 19-i ülésén a 42 pályázatot elbírálva megosztott ösztöndíjban részesítette Jancsó Pétert, az Opus főszerkesztőjét. Szívből gratulálunk!
Read More
Kövesdi Károly kapta az Európa-érmet

Kövesdi Károly kapta az Európa-érmet

Díjazottak
Az Európa-érem egy magyar alapítású nemzetközi sajtódíj. Kövesdi Károly a huszonkettedik európai újságíró, aki más kiválóságok után megkapta az Európa-érmet, magas színvonalú, felelős, szellemes, sok kockázatot vállaló sajtóemberi tevékenységéért. Kövesdi Károly nevét 1970-es évektől jegyzi az irodalom, első versei és írásai 1973-tól jelentek meg a hazai magyar lapokban. Eddig tucatnyi könyvet publikált. A díjazottnak szívből gratulálunk!
Read More
Z. Németh István kapta a Forbáth-díjat

Z. Németh István kapta a Forbáth-díjat

Díjazottak
Az SZMÍT költészeti díja 2003-ban Forbáth Imréről, a csehszlovákiai magyar líra egyik legegyénibb hangú képviselőjéről lett elnevezve. A Szlovákia Magyar Írók Társaságának Választmánya Z. Németh István költőnek, írónak ítélte oda az idei Forbáth-díjat a Csipetnyi fény (2019) című kötetéért. A 2003-ban Forbáth-díjra „keresztelt” Szlovákiai Írószervezetek Társulása Díjat eddig tizenhárom lírikus tudhatja magáénak, négyen kétszer is átvehették. Az idei ünnepélyes díjátadásnak eredetileg Fülek városa adott volna otthont, de sajnos a vészhelyzet és a korlátozások miatt erre az évben már nincs lehetőség. Az új verskötet az elmúlt hét év termésének legjavát szeretné eljuttatni az olvasókhoz. Érdekessége, hogy Z. Németh István édesapja fotói illusztrálják a verseket. Dolgozik egy novellákból és kisprózákból álló köteten, valamint gyűjti és tanulmányozza az elmúlt hetven év szlovákiai magyar gyermekirodalmát. A gyermekirodalomhoz sem maradt hűtlen, rövid meséket ír. Z.…
Read More
Irodalmi pályázat határon túli magyar középiskolásoknak

Irodalmi pályázat határon túli magyar középiskolásoknak

Pályázatfigyelő
A Guttenberg Pál Népfőiskola és az Orpheusz Kiadó második alkalommal hirdeti meg Csikófogat tehetséggondozó műhelyének vers és novellaíró pályázatát határon túli magyar középiskolás diákok számára. A legtehetségesebbnek ítélt pályázók részt vehetnek a műhely online kurzusain (szorgalmi idő-szakban havonta két alkalommal, szombati napokon), valamint 2021 augusztusában Magyarországon rendezendő Orpheusz Írótáborban, továbbá (megfelelő mennyiségű és minőségű pályamunka esetén) a legjobb írásokból antológiát jelentetünk meg. A pályázat során kiválasztott diákok számára minden programunk térítésmentes. Amit várunk: • lelkesedés • az irodalom és írás szeretete • alkotó kedv • tanulni vágyás • kitartás • szorgalom Amit kínálunk: • magas szintű képzések, programok, amelynek szakmai hátterét a Magyar Írószövetség biztosítja • bevezetés a kortárs irodalmi életbe • egyéni és csoportos foglalkozások • kellő felkészülés esetén publikálási lehetőség irodalmi lapokban, saját antológiánkban s akár önálló kötet…
Read More