Fellinger Károly: Lófráló

Fellinger Károly: Lófráló

Ajánlók
Megjelent a szerző újabb falujáró verseit tartalmazó kötet Balázsy Géza rajzaival, a Lilium Aurum gondozásában. Fellinger Károly legújabb kötetének versei a Korponai, a Nagykürtösi, a Losonci, a Rimaszombati, a Nagyrőcei, a Zólyomi és a Rozsnyói járás magyarlakta falvaiba visznek el bennünket, hogy megismerjük jellegzetességeiket, történelmüket, műemlékeiket, mondáikat, valamint híres szülötteiket.
Read More
Megjelent az Opus 2020/4-es száma

Megjelent az Opus 2020/4-es száma

Ajánlók
Megjelent az Opus 2020/4., a lap történetének immár 67. száma. A lap – szokásához híven – ismét felvonultatja a felvidéki és az anyaországi irodalom színe-javát, valamint bemutatkozási lehetőséget nyújt a tehetséges fiatal alkotóknak is. A Szépírás rovatban egymást váltják a lírikusok és a prózaírók. Vörös István versei mellett helyett kaptak Z. Németh István, Zirig Árpád, Debreczeny György és Nagy Zopán költeményei. Az átlag olvasót bizonyára meglepik majd Nagy Zopán költeményei, aki bátor kísérletezéssel tágítja verseiben a költészet határait. A prózakedvelőket ezúttal Száraz Pál invitálja meg egy különleges esküvőre, Százdi Sztakó Zsolt pedig hátborzongató jövőképet mutat a nem is oly távoli jövőben elsivatagosodó Csallóközről. Mészáros László A sebész című elbeszélésében egy – mai kifejezéssel élve – thrillernek is beillő történetben meséli el egy íróvá – és gyilkossá – váló hentes életútját.…
Read More
Szlovákiai nagyar szép irodalom 2020

Szlovákiai nagyar szép irodalom 2020

Ajánlók
A vers és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megbízásából készült, tagjainak munkáiból, az elmúlt év lap- és folyóiratközlései alapján. Összeállította: Nagy Erika A kötet szerzői: Ardamica Zorán Balázs F. Attila Barak László Bese Bernadett Bodnár Gyula Bolemant László Csillag Balázs Fellinger Károly Forgács Miklós Forgács Péter Hizsnyai Zoltán Hodossy Gyula Hogya György Jancsó Péter Juhász Katalin Juhász Kornélia Katona Nikolas H. Nagy Péter Nagy Hajnal Csilla Z. Németh István Szalay Zoltán Száraz Pál Tóth László Tóth Lilith Viktória Tóth N. Katalin Tőzsér Árpád Varga Imre Zirig Árpád
Read More
Fiatal írók antológiája

Fiatal írók antológiája

Ajánlók
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága gondozásában megjelent a Fiatal írók antológiája című kiadvány. Válogatta és szerkesztette: Z. Németh István "Több mint húsz éve nem jelent meg tájainkon olyan antológia, amely a most induló, vagy nemrégiben útnak indult tehetségeinek műveit mutatná be az olvasóközönségnek. A kötet anyaga kilenc szerző negyvenkét írását foglalja magába, jelen pillanatban még egyikük sem rendelkezik önálló kötettel. Bese Bernadett, csillag Balázs, Garamvölgyi Szilvia, Jancsó Péter, Juhász Kornélia, katona Nikolas, Rabi Vera, Tóth Lilith Viktória és Tóth N. Katalin novellái, versei méltán pályáznak az olvasó figyelmére"
Read More
Végh Zsoldos Péter: A tenger sós kenete

Végh Zsoldos Péter: A tenger sós kenete

Ajánlók
Megjelent Végh Zsoldos Péter válogatásában és fordításában a kanári-szigeteki költők antológiája. A kötetben bemutatott költők meglepően közvetlenül szólnak hozzánk. Jellemző rájuk a szigetlakók meggyőződése, hogy elvesztek a tengerben, elégedetlenek azzal, hogy messze vannak mindentől, ami fontos. Ennek ellenére hiteles, őszinte és emberi ez a hang, friss, bódító, óceáni fuvallatra emlékeztet. A kötetben olvasható szerzők stílusa, nyelvezete és élettörténete merőben különbözik egymástól, ám valamennyiükre érvényes a Kanári-szigeteken őshonos mondás: "Egy szigetlakó tekintetében mindig látod a tengert".
Read More
Fellinger Károly: Barangoló

Fellinger Károly: Barangoló

Ajánlók
A Lilium Aurum gondozásában megjelent Fellinger Károly legújabb gyermekverskötete barangoló címmel. Az előző, Csatangoló című kötetben a Dunaszerdahelyi, a Szenci, a Galántai és a Vágsellyei járás, valamint a mára már Pozsonyhoz tartozó, egykori magyar falvakat járta körül. "De mivel csavargásból sosem elég, ismét eljött az idő egy kis barangolásra őseink földjén, hogy megismerjük történelmét valamint híres szülötteik dicsőséges alakját. Alsóbodoktól Zsemlérig lesz is min elcsodálkoznunk. Fellinger Károly új falujáró versei a Komáromi, az Érsekújvári, a nyitrai és a Lévai járás falvait, városait villantják fel előttünk, a szemet gyönyörködtető illusztrációkat ezúttal is Balázsy Géza varázsolja elénk".
Read More
Csóka Ferenc: Színország lovagja

Csóka Ferenc: Színország lovagja

Ajánlók
Megjelent Csóka Ferenc Színország lovagjai című legújabb kötete, amelyben a Szivárványlovag összes kalandjai olvashatóak a befejező, vadonatúj történettel együtt. "Az első Szivárvány lovagos mesekönyv 2000-ben jelent meg. A második 2005-ben, a harmadik 2009-ben. Amint látjátok, a megjelenések közt akkorák a távolságok, hogy az éppen adott korosztály mindig kinőtte a következő részt, vagy már nem jutott hozzá az előzőhöz. Ez a kötet ezt a problémát orvosolja. Most egyszerre olvashatjátok kedves lovagom valamennyi kalandját " .
Read More
Cselényi László: Akadályok földje

Cselényi László: Akadályok földje

Ajánlók
Megjelent Cselényi László legújabb kötete a Vámbéry Polgári Társulás gondozásában, Vilcsek Béla szerkesztésében. A könyv hátlapján Tőzsér Árpád többek között így ír a szerzőről: ""Ma, 2020-ban úgy tűnik, a párizsi magyar folyóiratnak, irodalmunk egykor oly nagy hatású kísérleti műhelyének ő az egyetlen alkotója, aki az évek során úgy tudott talpon maradni és megújulni, hogy műveiben az avantgárd gyökereket à la Hegel (akire verseiben, írásaiban oly gyakran hivatkozik, hogy már szinte metaforáinak is része) "megszüntetve megőrizte".
Read More
Hodossy Gyula: Minden addig

Hodossy Gyula: Minden addig

Ajánlók
Minden addig címmel megjelent Hodossy Gyula legújabb kötete. Zalán Tibor utószavában kitér arra, hogy "H. úr kötete teli van filozófiai gondolattal, tűnődéssel, (utóbbit én a legfontosabb emberi-szellemi tevékenységek közé sorolom), igazságok kimondásával, féligazságos hitelessé avatásával; mindezt teszi a teljes költői eszköztára bevetésével, érzéki-érzelmi-gondolati törések/töredékek, útmutatások és útvesztések mentén...s zajlik mindeközben egyfajta különös templomépítés. H. úrban (űrben) mindig addig, éppen. Nem mintha bánná(m)."
Read More