Vendég: Poór József

Vendég: Poór József

Ajánlók
Meghívó a vetítéssel egybekötött beszélgetésre, amelynek vendége Poór József író, kormányos. A rendezvény a Petőfi Irodalmi Ügynökség Köszönjük Magyarország pályázatának eredménye alapján a nagymegyeri cserkészek körében zajlik a magyar, illetve a V-4-ek  egyes vízi expedícióiról a középkortól a napjainkig – II. Rákóczi Ferenc Európa körüli vízi útjának tükrében.  A beszélgetésre szeretettel várják az érdeklődőket a szervezők és a ZsuGa kormányosa. Helyszín: Fészek Ifjúsági Központ - Nagymegyer (Szent István utca 336/30, a Szent Miklós katolikus templom mögötti, egykori zárda leányiskolában). Időpont: 2020. augusztus 10. / hétfő/ 13:30
Read More
A negyedik síp

A negyedik síp

Ajánlók
2017 novemberében indult útjára Magyarországon az Előretolt Helyőrség című irodalmi-kulturális lap, amely ottani megyei és térségi napilapok mellékleteként jelenik meg. Mostantól az EH magyarországi, erdélyi, és vajdasági kiadása után a felvidéki lapszámot is kezébe veheti az olvasó, abban bízva, hogy hamarosan megjelenik a kárpátaljai változat is, vagyis Illyés Gyula után az ötödik síp. A 16 oldalas melléklet a Magyar7 című hetilapban jelenik meg havonta egyszer, abból a megfontolásból, hogy mivel az irodalmi folyóiratok csak szűk olvasótáborhoz jutnak el, a nagyközönség megismerje a tájainkon alkotó írókat, költőket és azok műveit. Minden számot valamelyik hazai képzőművész alkotásai illusztrálják majd, az első számban Lipcsey György mutatkozik be. Főszerkesztő: Szentmártoni János, felelős szerkesztő: Hodossy Gyula, Szerkesztők: Z. Németh István, Bese Bernadett, tiszteletbeli konzulens: Tóth László, szerkesztőségi koordinátor: Póda Erzsébet.
Read More
Megjelent az Opus 2020/3-as száma

Megjelent az Opus 2020/3-as száma

Ajánlók
A lap Ágh Istvánnal készült beszélgetéssel nyit a Szépírás blokkban („Megrögzött gyanakvó lettem…”). Nagy Borbála Réka többek között pályája fontosabb állomásairől, költői-írói elképzeléseiről, szülőfalujáról, valamint testvérbátyjáról, Nagy Lászlóról kérdezi a Kossuth-díjas költőt, a Nemzet Művészét. Ezt követően az erdélyi Markó Béla két versét közli a lap, aki – miután visszavonult a politikától – sorra publikálja változatos műfajú köteteit, és szándékosan kerüli verseiben azokat a témákat, amelyek a politikusi múltjához kötik. Legény – kalapban címmel a június 8-án 90. életévét betöltött Duba Gyula József Attila-díjas íróval készült portréfilmben elhangzott emlékezésének szerkesztett változata olvasható. Gál Sándor József Attila-díjas költő Néhány lépés az udvar kövein című megrázó versében pedig az öregkor valóságával vet számot. A Székelyföldön született, regényeiről, esszéköteteiről, mese- és ifjúsági könyveiről ismert, már évtizedek óta a magyar fővárosban élő Szávai Géza Vad erdőben csilingelő…
Read More
Koncsol László: Ütemező

Koncsol László: Ütemező

Ajánlók
Kedves Olvasó! Szíves figyelmedbe ajánlom Koncsol László Ütemező című könyvét (Vámbéry Polgári Társulás 2020), amelyet az egyetemeken jól ismernek, ugyanis az első kiadás még 1990-ben jelent meg, és mára hiánycikknek számított. Ebben a könyvben a szerző olyan verstant próbál írni, amely szórakoztató alakban vinné közel a gyermek és a felnőtt olvasóhoz a poétika alapfogalmait, azokat a dolgokat, amelyekből minden klasszikus és a legtöbb magyar vers, dráma, próza építkezik. Koncsol László munkájának célja az volt, hogy a nehezen befogadható ismereteket szemléletes példákkal, kitűnően válogatott minták nyomán tudja könnyen fölfoghatóvá tenni. Megkérlek, ha lehetséges, ezt az új kiadású könyvet jó szívvel ajánld ismerőseidnek! A kötet megrendelhető a marketing@liliumaurum.sk  e-mail címen. Ára 10 euró, kedvezménnyel pedig 8 euró. Ütemező_tartalomLetöltés Ütemező_előszóLetöltés
Read More
Megjelent az Opus idei második száma

Megjelent az Opus idei második száma

Ajánlók
A 2020/2 szám tartalmából: A lap Belinszki Zoltán Csonka hármasoltár című, a közelmúltban elhunyt Soóky Lászlónak ajánlott versével nyit, melyet Kontra Ferenc Határfolyó című, az 1990-es évek eleji délszláv háborúhoz visszavezető elbeszélése követ. Jász Attila A bölények kipusztulása című versciklusának két darabja ízelítő a költő készülő kötetéből. A Szépírás rovat további olvasnivalói: Márton László beszélgetése a hetvenéves Varga Imrével; Petőcz András és Bíró József új versei, s itt fejeződik be Géczi János előző számunkban megkezdett Születésnap című elbeszélése is. A  Prágában élő Papp Imre verseihez Balla Kálmán írt utószót. Mellette Zalán Tibor Hodossy Gyula költészetét elemzi, Tóth László pedig Oláh János és nemzedéke portréjához szolgáltat adalékokat. A 2000-es évek elején elhunyt Tóth Eszter ma is figyelemre méltó költészetét Smid Róbert mutatja be nagyívű tanulmányában. A szlovákiai magyar irodalom két jelese, Peéry Rezső születésének 110. és Fábry…
Read More
Opus 2020/1

Opus 2020/1

Ajánlók
A hamarosan megjelenő idei első szám tartalmából: Ez évben lesz ötven éve, hogy az akkori fiatal csehszlovákiai magyar költők már megjelenése előtt nagy visszhangot keltett, bizonyos értelemben paradigmaváltónak is nevezhető antológiája, a Tőzsér Árpád szerkesztette Egyszemű éjszaka 1970-ben megjelent. A versgyűjtemény szerzői – életkoruk szerinti sorrendben: Németh István, Aich Péter, Szitási Ferenc, Kmeczkó Mihály, Mikola Anikó, Keszeli Ferenc, Tóth László, Kulcsár Ferenc és Varga Imre – közül mára ez utóbbi három legfiatalabb is betöltötte hetvenedik életévét: Tóth László az elmúlt év szeptemberében volt, Kulcsár Ferenc októberben lett volna, Varga Imre pedig most februárban lett hetvenéves. Varga Imrét Tőzsér Árpád, Tóth Lászlót pedig Merva Attila köszönti ez alkalomból, Kulcsár Ferencre pedig 2013-ban íródott, Istenek és emberek című esszéjével emlékezünk. Vida Gergely értékelésével olvashatók továbbá a lapban a 2019-es Arany Opus Díj…
Read More