Személyesség és interszubjektivitás

Személyesség és interszubjektivitás

Szimpózium
December 11-én baráti körben tartotta meg a Szlovákiai Magyar Írók Társasága a 60 éves Hizsnyai Zoltán költészetével foglalkozó szimpóziumát Dunaszerdahelyen. A József Attila-díjas költő munkásságát H. Nagy Péter, Z. Németh István, Barak László és Juhász Katalin méltatta. Tőzsér Árpád levélben küldte el gratulációját, amelyben többek között ezt írta: "Kedves Zoli, rég nem olvastam tőled új verset. S hiányzik. Legalábbis nekem. (Pardon: néhány hónapja olvastam egy új versedet az Irodalmi Szemlében, a beszédes Állóhullám címmel, de az szoliterségénél és jelentésénél fogva is a szabályt és a kövekezőkben kifejtetteket erősítő kivétel.) – A „hiányzik” szónál meg kell állnom egy pillanatra. Ízlelgetem a kifejezést: nem csak rosszalás van benne (mért nem írsz?), hanem elismerés is: ami ma hiányzik, az tegnap feltehetően olyan súlyosan létezett, hogy valamiféle sajátos receptorokat alakított ki bennem, olyanokat, amelyeket…
Read More
Állati elmék – szimpózium

Állati elmék – szimpózium

Szimpózium
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Tudományos és Ismeretterjesztő Irodalom Szekciója, a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, és az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport szervezésében november 13-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a tudomány és az irodalom kapcsolatával foglalkozó szimpózium, a SJE Tanárképző Karán, Állati elmék címen. A szimpózium első előadója Nagy Melinda biológus volt, aki az emberek és állatok közti antropológiai különbségekre és hasonlóságokra mutatott rá Emberek és állatok együttélése a Földön c. előadásában. A következő előadást Lőrincz Gábor nyelvész tartotta Az állati kommunikációtól az emberi kommunikációig címmel, melyben megismertetett bennünket egyes állatok információátadásának mikéntjeivel mind természetes közegükben, mind pedig laboratóriumi körülmények között. Ezt követően H. Nagy Péter A fajzatok eredete és a kvantummacskák c. előadását tudománynépszerűsítő könyvek ajánlásával alapozta meg, majd betekintést nyújtott a kvantumszámítógépek világába, amit végül…
Read More
Hogyan népszerűsíthető az irodalom

Hogyan népszerűsíthető az irodalom

Szimpózium
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületével közösen harmadik alkalommal rendezett szimpóziumot az irodalom népszerűsítésének lehetőségeiről. A szimpózium elsősorban magyartanároknak és könyvtárosoknak szólt Az előadók között volt könyvtáros, gyakorló pedagógus, író, költő és szerkesztő. Sajnos a szépirodalom, mint érték, kezd háttérbe szorulni a mai, új technológiáktól átszőtt világban. Egyházi Dóra, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke beszámolt arról a hosszú (9192 kilométeres) felfedező útról, amelynek során végigjárták hazánk 388 magyarlakta települését, hogy felmérjék a könyvtárak állapotát. A felmérés szerint a községek 44 százalékában működik ténylegesen a könyvtár, a legkisebb közülük a bolgáromi, 39 kötettel. Továbbra is probléma, hogy az iskolai könyvtárosok tanítás mellett, külön juttatás nélkül, tulajdonképpen a szabad idejükben foglalkoznak az olvasás népszerűsítésével, de ettől függetlenül szívvel-lélekkel teszik ezt. Kantár Balázs, az udvardi alapiskola magyar szakos…
Read More
Szimpózium – Az én létesülése és elhallgatása Tóth László költészetében

Szimpózium – Az én létesülése és elhallgatása Tóth László költészetében

Szimpózium
2019. szeptember 24-én a dunaszerdahelyi Vermes-villa adott otthont a Tóth László 70. születésnapjára szervezett szimpóziumnak. A rendezvényre eljöttek írótársai, barátai, tisztelői. Az előadássorozat Hodossy Gyula, a SZMÍT elnökének köszöntőjével vette kezdetét, amikor is kifejtette, hogy mennyire sokszínű, tiszteletre méltó az ő munkássága. A szimpóziumon bemutatták Tóth László utolsó két könyvét, illetve a munkásságát bemutató Opus-könyvet is. A guillotine nyílása, avagy élet és irodalom című könvet (Kalligram) és az Opus-könyvben közölt recenziókat (SZMÍT) Filep Tamás Gusztáv művelődéstörténész és kisebbségkutató mutatta be, a Megkötni az időt - válogatott beszélgetés írókkal (Vámbéry Polgári Társulás) című napokban megjelent interjúkötetet pedig Jancsó Péter prózaíró. Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója kitért arra is, hogy "Tóth Lászlót a magyar irodalmat szerető és olvasó közönség mindmáig elsősorban olyan, az ,,egyszeműsök” nemzedékéhez tartozó költőként, szerkesztőként, műfordítóként ismerhette…
Read More