A bebábozódás után – Verspályázat kiírás

A bebábozódás után – Verspályázat kiírás

Pályázatfigyelő
A bezártság és a tartós kiszakítottság a mindennapi rutinból termékeny talaja lehet az elmélyülésnek és a számvetésnek. Vajon visszatérnek-e majd a megszokott hétköznapok? És ha visszatérnek, akarjuk-e, tudjuk-e majd ugyanúgy élni életünket, mint eddig? Mit jelent számunkra a kényszerű leállás és mit jelent az újraindulás? A járványidőszak és a visszatérés dilemmái remek alkalmat nyújtanak arra, hogy a változás természetéről valljunk a poézis nyelvén. A RefCOO – a Református Művelődésért Kutatóműhely művészeti pályázatához 2020-ban lírai alkotásokat várunk, a „nagy összefüggésekről” szóló szövegeket és intim vallomásokat egyaránt, klasszikus és posztmodern formákban, könnyen értelmezhető verseket és a szubjektum nehezen kifürkészhető rejtvényeit, múltról és jövőről, saját magunkról. „Vessétek le a régi élet szerint való ó embert (…), öltsétek fel az új embert...“ (Ef 4.22-24.) Írd ki magadból, hogy mit jelent számodra a szabadulás a…
Read More
PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYAKEZDŐ SZÉPÍRÓK ÉS IRODALOMKRITIKUSOK RÉSZÉRE (2020)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYAKEZDŐ SZÉPÍRÓK ÉS IRODALOMKRITIKUSOK RÉSZÉRE (2020)

Pályázatfigyelő
A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KMTG) az ELŐRETOLT HELYŐRSÉG ÍRÓAKADÉMIA nevű projektje keretében meghirdeti 2020. évi pályázatát, pályakezdő kategóriában. A benyújtott pályázatok minőségétől függően a pályázaton legfeljebb 10 pályakezdő szépíró, valamint 5 pályakezdő irodalomkritikus nyerhet felvételt az Előretolt Helyőrség Íróakadémia képzéseire. A nyertes pályázók a 2020–21-es tanév ideje alatt szerződés alapján, az abban foglaltak szerint anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási és továbbképzési lehetőségekben részesülnek, továbbá műhelymunkákon vehetnek részt, korszerű önmenedzselési módszereket sajátíthatnak el. A KMTG elősegíti a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetését, író–olvasó-találkozók szervezéséről és médiajelenlétről gondoskodik, valamint szakmai kérdésekben képviseli a pályakezdők érdekeit. A pályázóknak tudomásul kell venniük a műhelymunka és az oktatói tevékenység Budapest-centrikusságát. Intézményünk mindent megtesz a Kárpát-medencei távolságok áthidalásáért, ezért online távoktatást is biztosít. A hatékonyság érdekében ugyanakkor szükségszerű az időszakos (rendszerint hétvégi) budapesti képzéseken…
Read More
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázatfigyelő
A Litera-Túra Kiadó pályázatot hirdet, a Litera-Túra Művészeti Magazin 5. születésnapja alkalmából kiadásra kerülő, immár hagyománnyá vált antológiában való megjelenésre. A pályázat nyitott, nem követelmény a magazinban történő előzetes megjelenés. Kérjük a szerzőket, hogy pályázati munkáikat az alábbi e-mail címre küldjék be: literatura.muveszeti.kiado@gmail.com Az elektronikus levél tárgy rovatába az alábbi jeligét másoljátok be:SZÓHALÁSZOK - antológia 2020 Egy-egy szerző maximum 3 szabadon megválasztott műfajú (vers, próza) alkotással pályázhat. Tematikai és formai megkötés nincs. Az alkotások terjedelme egyenként maximum 5000 leütés lehet (ebbe központozás, a szóközök és üres sorok is beleszámítanak (a word dokumentum számlálja ezt). Pályázati határidő: 2020. június 1. - 2020. június 30. Nevezési díj: 1500 Ft (összesen, tehát nem versenként) A nevezési díjat az alábbi számlaszámra kérjük utalni: Bankszámlaszám:OTP-BANK 11773315-07388284 Hajnal Éva A kötetet a Litera-Túra Kiadó adja ki,…
Read More
Újabb irodalmi pályázatot hirdet az idei PesText – hívószó: ‘reset’

Újabb irodalmi pályázatot hirdet az idei PesText – hívószó: ‘reset’

Pályázatfigyelő
Nyílt, magyar nyelvű szépirodalmi pályázatot hirdet a PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztivál (PesText International Literary Festival). A pályázat hívószava a reset, műfaji megkötése nincs, egy szerző viszont csak egy alkotással nevezhet. A nevezés jeligés. A reset (kiejtése: reszet,[1] gyakran rezet, vagy angolosan [ɹiːsεt’]), reszet, resetelés vagy reszetelés (esetleg kinullázás, lenullázás, egyes kontextusokban újraindítás) olyan folyamat vagy tevékenység, amely egy eszközt kiindulási állapotba, vagy alaphelyzetbe juttat. Kortárs magyar szerzők magyar nyelvű műveit várják maximum 6000 leütés terjedelemben a reset témakörében. A pályázat zsűrizése két körben zajlik. Alapos előválogatást követően a legjobb tizenegy pályamű kerül az elismert szakemberekből álló főzsűri elé. A shortlistre került írások közül egy elnyeri a zsűri fődíját, egy pedig közönségdíjat kap. Mindkét írást lefordítják angol, cseh, lengyel és szlovák nyelvre, valamint megjelenik a fesztivál zinjében is. Szerzőik bruttó 200-200…
Read More
„Köszönjük, Magyarország”

„Köszönjük, Magyarország”

Pályázatfigyelő
Felhívás írók, költők, dramaturgok és zeneszerzők számára A 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet írók, költők, dramaturgok és zeneszerzők számára. A pandémia miatt nem adottak a könyves rendezvények, az író-olvasó találkozók és egyéb fellépések feltételei. A pályázat lehetőséget kíván teremteni alkotóink egzisztenciális helyzetének javítására, valamint arra, hogy a veszélyhelyzet elmúltával aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek és bemutathassák új műveiket Kárpát-medence-szerte. Pályázati cél: · Írók, költők esetében: a pályázati támogatás fejében a támogatottnak a beadott tervezetben szereplő fellépési programját legalább három különböző helyszínen kell megvalósítania · Dramaturgok esetében: a pályázati támogatás fejében a támogatottnak a PIM által rendelkezésre bocsátott hangoskönyvek valamelyikét kell dramatizálnia - VAGY: valamely irodalmi évfordulóra vagy a trianoni centenáriumra reflektáló forgatókönyvet kell írnia iskolák számára · Zeneszerzők esetében: a…
Read More
Jókai-díj 2021

Jókai-díj 2021

Pályázatfigyelő
A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest) irodalmi pályázatot hirdet „Egy város, két ország, egy szív” címmel.A pályázat beérkezési határideje: 2020. október 31. A pályázatról     Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan szépirodalmi írással – prózával, esszével, novellával, elbeszéléssel, elmélkedéssel – lehet, melynek terjedelme nem haladja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalasnak kell lennie, 11-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Kérjük a felhasznált források pontos jelölését.     A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csatolandó szerző neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó saját jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: „Jókai-díj 2021, pályázat”.     A pályázatokat egy nyomtatott…
Read More
Változás:  28. BALATONFÜREDI SALVATORE QUASIMODO EMLÉKDÍJ

Változás: 28. BALATONFÜREDI SALVATORE QUASIMODO EMLÉKDÍJ

Pályázatfigyelő
Balatonfüred Város Önkormányzata ismét meghirdeti verspályázatát a Salvatore Quasimodo Emlékdíj elnyerésére Valamennyi pályázó két magyar nyelvű, kiadatlan, más pályázatokon nem díjazott és nem említett művel vehet részt. A pályamunkákat elsősorban elektronikus úton kérjük beküldeni a következő e-mail címre: quasimodokoltoverseny@gmail.com Kérjük, hogy azok a pályázók, akik nem tudják pályázatukat a fenti e-mail címre elküldeni, gépírással 6 példányban juttassák el műveiket a következő névre és címre: Balatonfüred Város Önkormányzata Quasimodo Költőverseny 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Pályázatok beküldési határideje: 2020. június 12-ig Valamennyi beküldött példányon – beleértve az elektronikusan elküldött műveket is - kérjük feltüntetni a pályázó teljes nevét, postai címét, e-mail címét és telefonos elérhetőségét. A beküldött műveket nem áll módunkban visszaküldeni. A pályázaton első díjas költemény szerzője elnyeri az Emlékdíjat, valamint szakmai díjban részesül. A zsűri a fődíjon kívül…
Read More
Fiatalok irodalmi pályázat 2020.

Fiatalok irodalmi pályázat 2020.

Pályázatfigyelő
A Holnap Magazin irodalmi pályázatot hirdet 2020. április 5. és 2020. június 30. között. Eredményhirdetés 2020 július hónapban. Pályázatunk célja a fiatal tehetségek írásainak széles körben történő publikálása. Fontos az írásokon, verseken, történeteken át megvalósuló kommunikáció megismerése, megismertetése és a fiatal korosztályra jellemző szemlélet megjelenése szabadabb, közvetlenebb formában, mellyel a világra tekintenek. A Holnap Magazin által meghirdetett pályázatra nevezhet minden Magyarországon és határainkon túl élő, magyar nyelven publikáló amatőr költő, író, aki az oldalunkon igazoltan regisztrált tag, vagy a pályázati anyag elküldését megelőzően regisztrál. A nevezésnek nem feltétele az, hogy az adott szerzőnek van-e már írása oldalunkon! Új szerzők jelentkezését is várjuk! Pályázat feltételei: Nevezési díj: nincs!Várjuk a 14-30 év közötti fiatalok verseit, rövid prózai alkotásait.Pályázatod feltöltését kizárólag a Holnapmagazin weboldalán a Vers beküldése és Próza beküldése menüpontban várjuk az…
Read More
Alkotói pályázat: Félelemálló mellényben

Alkotói pályázat: Félelemálló mellényben

Pályázatfigyelő
A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet FÉLELEMÁLLÓ MELLÉNYBEN címmel. Vajon milyen anyagból készül a mellény, ami megvéd a félelemtől? Hogyan lehet ilyen holmira szert tenni, és mennyire tartós? Milyen ember szorul rá: a gyáva vagy a bátor? Igaz-e, hogy jobb félni, mint megijedni? Ki mitől fél, és mennyire megalapozott a félelme? Legyőzhető-e a félelem, vagy inkább hasznos, mert életben tart? A Szitakötő őszi számában a sok ezer éves tapasztalatok mellett annak is utánajárunk, hogy milyen félelmeket kelt az új világhelyzet. Várjuk a didaktikus stílust nagy ívben kerülő, a 8 éven felüli olvasókat megszólító verseket, meséket, prózákat és ismeretterjesztő cikkeket. Az ismeretterjesztő cikkek a természettudomány vagy a társadalomtudomány szempontjából is tárgyalhatják a témát. Terjedelmi határok VERS | 16 soros MESE | 2800 leütés szóközzel együtt CIKK | 4500 leütés szóközzel együtt…
Read More
Felhívás zenei és társművészeti produkciók számára

Felhívás zenei és társművészeti produkciók számára

Pályázatfigyelő
Közös jelentkezést hirdetett az EMMI Kulturális Államtitkársága, a Petőfi Irodalmi Ügynökség, az MTVA és az A38 Hajó zenei és társművészeti produkciók számára. A felhívás célja az élőzene és a kortárs előadóművészet támogatása oly módon, hogy kreatív alkotásra ösztönözzön és nyilvánossághoz juttasson zenészeket, színészeket és irodalmárokat a közönség nélküli időszakban, ugyanakkor minden magyar ember minőségi kortárs kulturális tartalomhoz jusson járványidőszak alatt is. A beérkező jelentkezéseket a felhívást közzétevő szervezetek által felállított szakmai zsűri bírálja. A kiválasztott produkciók szereplői az A38 Hajón zárt ajtók mögött, közönség nélkül, minimalizált stáb segítségével adnak elő 40 perces élő műsort, valamint rögzítésre kerül velük egy 15 perces interjú is. A jelentkezők másik köre otthon rögzített tartalmakkal pályázhat, amelyhez az A38 Hajó stábja technikai segítséget nyújt. Az elkészült audiovizuális tartalmakat a szervezetek több platformon terjesztik: az M2…
Read More