Egy ötvenéves költő százéves költészete

Egy ötvenéves költő százéves költészete

Jubilánsok, Rezenzió
Gondolatok Z. Németh István Csipetnyi fény című kötetéről Nem könnyű dolog egy verseskötetről írni, különösen nem egy kortársunk friss kötetéről. Egy lezárt életmű egy-egy kötetét olvasgatva az ember hajlamos elsiklani azok esetleges újításai, illetve a kortársakra gyakorolt hatása felett. Aki szeretne ezekről a dolgokról informálódni, korabeli kritikákat, recenziókat, vagy tankönyveket vesz elő, és máris tudja, mit kell gondolnia az adott műről. Egy kortárs kötetet olvasva leginkább a saját reakcióinkból indulhatunk ki, így egyszerre kell a szövegeket és saját magunkat, az olvasót is megfigyelnünk. Ezen megfigyeléseim Z. Németh István új kötetéről, egy rendkívül izgalmas kísérlet sikeréről tesznek tanúbizonyságot! A legtöbb ehhez hasonló iromány megpróbál belelátni a költő fejébe, megpróbálja felfejteni a költő által az olvasó felé göngyölített szálakat, vagy csupán a költői eszköztárban tobzódva számolgatja a metaforákat, az alliterációkat, megfejti a…
Read More