Opus on-line

http://opus-folyoirat.sk/

TARTALOM
Text-túra
Variációk több témára
(Válogatás a 2019 nyári
Text-túra műhelymunkáiból)
Csillag Balázs: Az utolsó tetkó
Garamvölgyi Sylvia: Az utolsó tetkó;
Hetedik
Juhász Kornélia: 3,14; Egy barátság
kezdete és pusztulása
Katona Nikolas: 3,14; 3:14
Tóth N. Katalin: Cáfolat; Az utolsó tetkó
Dialógus
„…minden ugyanott történik velünk…”
Podhoránszky Milán beszélgetése
Hizsnyai Zoltánnal (második rész)
Napló
Liszka József: Regensburgi naplók 2.
H. Nagy Péter: Visszaemlékezések 3.
Kukacokkal táncoló
Modernség
Sátor Veronika: Karinthy Frigyes
emberfogalma II. Élő gépek Karinthy
Frigyes prózájában
Spekulatív fikció
Baka L. Patrik: A kontrafaktumok
zsánergenealógiája és angolszász
alfái
Baka Vida Barbara: Panelmagány és
iszonyat Veres Attila novelláiban
Palimpszeszt
Ungvári-Zrínyi Kata: Kép-birkózás és a
történet (újra)alkotása. Benedek
Levente CollAge projektjéről
[bemutatószöveg]