Mentori program

Az SZMÍT mentori programja

Az alábbiakban olvasható a mentorok bemutatása, majd a fiatalok művei és a mentori vélemények.

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2007 óta foglalkozik startvonalon álló, írói vénával rendelkező fiatalokkal, kiváló kortárs kritikusokból, irodalomtörténészekből, költőkből és prózaírókból álló mentorok bevonásával. A műhelymunkákon alkalom nyílik arra, hogy a fiatalok személyesen találkozzanak, dolgozzanak a szakma elismert képviselőivel, s bekapcsolódhatnak a tehetséggondozás eme hatékony formájába. Évente két alkalommal vehetnek részt a pályakezdők a Text-túra elnevezésű műhelymunkán, ahol a beérkezett műveket elbírálják, véleményezik, és ellátják őket különböző szakmai feladatokkal, vagyis útmutatót kapnak a szakma elsajátításához. Ezzel párhuzamosan lehetőség nyílik arra is, hogy szeptembertől a következő év júniusáig folyamatos, internetes mentor-mentorált kapcsolat alakuljon ki. Azok, akik éreznek magukban íráskészséget, és úgy gondolják, hogy a továbbfejlődésükhöz szükséges az, hogy műveiket mecénások bírálják el, a szmit@szmit.sk e-mail címen vagy a 0911239479-es telefonszámon jelentkezhetnek és kérhetik az általuk kiválasztott pártfogó elérhetőségét. Amennyiben, ha valaki nem tud önállóan választani a mentorok közül, segítséget kérhet ahhoz, hogy a számára legmegfelelőbb irodalmárt kapja maga mellé.

Az SZMÍT fiatalokkal foglalkozó mentorai:

Hizsnyai Zoltán
(1959-ben született Rimaszombatban. Költő, szerkesztő, esszéíró. Elismerő kritikai fogadtatásban részesült verseskönyvei mellett szerkesztői, kritikusi-esszéírói tevékenysége is jelentős. Az érsekújvári Iródia-mozgalom egyik vezéregynénisége 1983–1986-ban. Az Opus irodalmi folyóirat főszerkesztője. Jelenleg Kovácspatakon él. Az SZMÍT választmányának tagja.)

H. Nagy Péter
(1967-ben született Budapesten. Irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, egyetemi oktató. Doktori értekezését 2010-ben védte meg Pozsonyban. Kutatási területe a modern irodalom, a kortárs irodalom, az irodalomelmélet, valamint a tudományos népszerűsítő irodalom. Az Opus irodalmi folyóirat szerkesztője. Érsekújváron él. Az SZMÍT választmányának tagja.)

Juhász Katalin
(1969-ben született Rimaszombatban. Költő, újságíró. 1998-tól kilenc éven át az Új Szó kassai regionális tudósítója, jelenleg a lap kulturális rovatának munkatársa. Első versei 1992-ben láttak napvilágot az Irodalmi Szemle és a Heti Ifi hasábjain. Jelenleg Pozsonyban él. Az SZMÍT tagja.)

Z. Németh István
1969-ben született Komáromban. Költő, író, színműíró. Rövid komáromi tanítóskodás után az Irodalmi Szemle, majd az AB-ART Kiadó, később az Atelier folyóirat szerkesztője lett. 2000-től Aranyoson tanít. Verseskönyvei, elbeszéléskötetei, regényei, gyermekkönyvei jelentek meg, irodalmi paródiáit és humoreszkjeit Nincs meneqés címmel rendezte kötetbe (2001). jelenleg Csicsón él. Az SZMÍT tagja.)