Katona Nikolas

költő, tanulmányíró, alap – és főiskolai tanár,

születés dátuma: 1993.08.24
lakcím: 92901 Dunaszerdahely , Komenského 1214/3.
mobiltelefon: 0944987435
e-mail: soldier.nick@citromail.hu

Rólam:
Fontosnak tartom az irodalmat, hiszen ezáltal az ember belép egy teljesen más világba.  Pedagógusként próbálom bevonni a mai kor fiatalságát is, hiszen szükség van egy újabb nemzedék kibontakozására. Gyakori témáim a testkép, a nemi identitás problematikája és az életünk során fellépő érzelmi hullámvasút különböző szakaszai. Írásaim megjelentek különböző folyóiratokban és internetes portálokon.

Életpálya:
2017-2018 Csallóközcsütörtöki Alapiskola, Csallóközcsütörtök
2018-2019 Corvin Mátyás Alapiskola, Alistál
2018-2019 Manhattan Nyelvtsúdió, Dunaszerdahely
2019- Planet Nyelvstúdió, Dunaszerdahely
2019- Nagymagyari Alapiskola, Nagymagyar
2019- Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar (pedagógiai asszisztens/főiskolai oktató)

Tagság Szervezetekben:
2018- Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ)
2019- Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT)

Tanulmányok:
2000-2009 Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely
2009-2012 Vámbéry Ármin Gimnázium, Dunaszerdahely
2012-2015 Selye János Egyetem, alapképzés (magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom)
2015-2017 Selye János Egyetem, mesterképzés (magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom)
Publikációs jegyzék

•    KATONA Nikolas: Oz, a nagy varázsló. In: Opus 2017. Dunaszerdahely. Szlovákiai Magyar Irók Társasága. ISSN  1338-0265
•    KATONA Nikolas: Fejezetek a queer irodalomból I. Katona André: Mennyi időnk van?. In: Opus 2018. Dunaszerdahely. Szlovákiai Magyar Irók Társasága. ISSN  1338-0265
•    KATONA Nikolas: Fejezetek a queer irodalomból II. James Lecesne: Trevor. In: Opus 2018. Dunaszerdahely. Szlovákiai Magyar Irók Társasága. ISSN  1338-0265
•    KATONA Nikolas: Fejezetek a queer irodalomból III. Benjamin Alire Sáenz: Aristotle és Dante a világmindenség titkainak nyomában . In: Opus 2018. Dunaszerdahely. Szlovákiai Magyar Irók Társasága. ISSN  1338-0265
•    KATONA Nikolas: Az interszubjektivitás problémája Virginia Woolf műveiben. Bakalárska práca. Komárno. Univerzita J. Selyeho. 2016.
•    KATONA Nikolas: Fejezetek a queer irodalomból. Diplomová práca. Komárno. Univerzita J. Selyeho. 2018
•    KATONA Nikolas: A drámapedagógia jelentősége az oktatásban. In: Katedra. 2017. Dunaszerdahely.  ISSN 1335-6445
•    KATONA Nikolas: A mai orvostudomány problémái. In: Csallóköz. 2018.  Dunaszerdahely.  ISSN 1336–3638
•    KATONA Nikolas: Idő. In: Irodalmi Szemle. 2018. Pozsony. Madách Egyesület. ISSN 1336-5088   https://irodalmiszemle.sk/2018/07/katona-nikolas-ido/ 
•    KATONA Nikolas: Eső. In: Irodalmi Szemle. 2018. Pozsony. Madách Egyesület. ISSN 1336-5088
•    KATONA Nikolas: Puskás Andrea: Teaching Young Learners (Book Review) 2017. Eruditio-Educatio.  ISSN 2307-700X
•    KATONA Nikolas: Egy tükör szinapszisa. In: Kifejtő. 2018. https://www.kifejto.hu/2018/06/12/egy-tukor-szinapszisa/
•    KATONA Nikolas: Közös élet. In: Kifejtő. 2019. https://www.kifejto.hu/2019/05/02/kozos-elet/
•    KATONA Nikolas: Üvegbúra. In: Költészet-Most. 2018. https://sites.google.com/site/kolteszetmost/vendegvers/katonanickuevegbura?fbclid=IwAR3aZAu-WE2qXDxmoMRSEIrHs7RL9-8frUU2__UjkMkRV4qzZ6E77NilJME
•    KATONA Nikolas: Mielőtt elmegyek 1,2. In: Költér. 2019
https://www.facebook.com/koelter/photos/a.633660573779290/633663117112369/?type=3&theater
•    KATONA Nikolas: A Roxfort varázsvilágának pedagógiai értelmezése a modern kor tükrében. 2018. Eruditio-Educatio.  ISSN 2307-700X