Emléknap Rimaszombatban

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség és a rimaszombati 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat emléknapot tartott a 110 éves rimaszombati cserkészet tiszteletére.

A rendezvényen többek között bemutatták Gaál Lajos A cserkészliliom peremvidéki szirmai című könyvét, melynek felelős szerkesztője Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója, aki az 1990. március 11-én újjáalakult Szlovákiai Magyar Cserészszövetség alapító elnöke volt.

Gaál Lajos a könyvében számot ad a rimaszombati cserkészet 110 éves múltjáról, szinte évekre lebontva. “A cserkészek története szorosan összefonódik a nagyvilág és a magyarság történéseivel, s elég végiglapoznunk a tárgyalt 110 év történetén, halálpontos képét kapjuk a világ- s az összmagyar történelemnek is.” A könyvet a szerző, Gaál Lajos és Hodossy Gyula felelős kiadó keresztelte meg.

A rendezvényen jelen volt az 1924. január 7-én született Kálmán László is, aki az 1930-as években tette le cserkészfogadalmát. A rendszerváltást és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség újjáalakulását követően társaival azonnal újraszervezte a rimaszombati cserkészetet, aminek ma is aktív tagja. 1990. április 4-én megalakult a rimaszombati Körzeti Cserkésztanács, aminek elnöke lett.