Döntések a Madách-díjakról

Döntések a Madách-díjakról

Díjazottak
A Szlovák Irodalmi Alap (Literárny fond) díját 1967-ben alapították, s 1968-tól ítélik oda, mindig az előző esztendő legjelentősebbnek tartott szlovákiai magyar irodalmi alkotásáért és egy szlovákból magyarra fordított műért. Az Irodalmi Alap idén is döntött arról, hogy kik kapják meg  a Madách Imre-díjat, illetve a nívódíjakat. Madách-díjban Csehy Zoltán Grüezi! Fél év Svájc című verseskönyve részesült (Kalligram). Nívódíjak: Polgár Anikó Poszeidón gyöngyszakálla (Kalligram) Macsovszky Péter Miből készültek és hová tartanak (Madách Egyesület). Műfordítói Madách-díjban részesült Pénzes Tímea, a Mária Mosrovich Flešbek (Phoenix) című fordításkötetéért. Nívódíjak: Horváth Vályi Erika: Pavol Rankov: Miesta, čo nie sú na mape (Túl a térképen, Kalligram) György Norbert: Ivana Dobrakovová: Matky a kamionistky (Anyák és kamionsofőrök, Typotex)
Read More
Pályázat

Pályázat

Pályázatfigyelő
A 21. századi igényeknek és kihívásoknak megfelelően kialakított, hiánypótló elemeket is tartalmazó pályázatokat hirdetett július 1-jével a Petőfi Kulturális Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság a nyomtatott és online formában megjelenő folyóiratok kiadói számára. Az 1,8 milliárd forint keretösszegű pályázati csomag célja a kárpát-medencei magyar nyelvű folyóiratkultúra kiszámítható működésének biztosítása és a fiatal nemzedékek megszólításának elősegítése. A meghirdetett nyílt pályázatokra bármelyik hivatalosan bejegyzett lap pályázhat, legyen az egy szaktudományos folyóirat vagy egy szubkultúra kiadványa. A magyar nyelvű irodalmi, művészeti, tudományos, tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő folyóiratok szerkesztőségei szellemi műhelyek. Az egymást követő nemzedékeket sikeresen összekötő és kultúraközvetítő szerepükön túlmenően a populáris és a szubkultúrák rétegeinek elérésére, az országosan vagy regionálisan fontos ügyek közvetítésére alkalmas közeget képeznek, egyben magas színvonalú, valamint tudományos igényű kulturális elemmel gazdagítják a magyar nyelvű írásbeliséget. A Petőfi Kulturális Ügynökség e…
Read More
Elhunyt Motesíky Árpád

Elhunyt Motesíky Árpád

Egyéb
2021. július 11-én életének 81. évében elhunyt Motesíky Árpád vadászíró, az SZMÍT oszlopos tagja, aki 1941. január elsején született Nagycétényben. Motesiky Árpád a vidék írója volt, ennek minden attributumával.Vidéken élt és alkotott, írásai a vidéki élet tükrei. Elbeszélések, karcolatok, portrék, tanulmányok, riportok, tudósítások, könyvismertetések, műfordítások jelzik szülőföldje életének minden arra érdemes eseményét.     Írásai a Hét, később az Életünk hasábjain jelentek meg. Az igazi lehetőségeket azonban az 1989-et követő idők hozták. 1996 és 2014 között számtalan vadászati témájú könyvnek volt a szerkesztője, társszerzője. Kedves Árpád, nyugodj békében.
Read More
Jubiláns írótársakat köszöntöttünk Pozsonyban

Jubiláns írótársakat köszöntöttünk Pozsonyban

Jubilánsok
Szokásunkhoz híven ma (július 9-én) azokat az írótársakat köszöntöttünk, akik ebben az évben ünnepelték kerek életjubileumukat, 65 évtől felfelé. A rendezvénynek hagyományosan a Pozsonyi Magyar Intézet adott otthont, Venyercsan Pál, az intézet igazgatója nyitotta meg az ünnepélyes keretek közt zajló rendezvényt. A 2021-es évben 12 jubiláns írótársat köszöntöttünk, sajnos egészségi okok miatt nem tudnak mindannyian eljönni, ünnepelni. . Az ünnepeltek: Czagány Erzsébet (90), Koncsol László (85), Ardamica Ferenc (80), Motesiky Árpád (80), Mészáros László (80), Miklósi Péter (75) Kovács Magda (75), Lacza Éva (70), Alabán Ferenc (70), Horváth Géza (70), Hogya György (65), Csáky Pál (65)Köszönet jár mindazoknak, akik eljöttek, hogy az SZMÍT legnemesebb rendezvényén együtt ünnepelhettük jubiláns írótársainkat.A rendezvényen közreműködtek: Nagy Erika az SZMÍT titkára, Jancsó Péter és Bese Bernadett, az SZMÍT választmányának tagjai, Presinszky Emma, Nógel Alexa, Tóth…
Read More
Elhunyt Fónod Zoltán irodalomtörténész

Elhunyt Fónod Zoltán irodalomtörténész

Egyéb
Életének 91-ik évében , 2021. július 7-én elhunyt Fónod Zoltán irodalomtörténész, publicista, a Comenius Egyetem Bölcsészkara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének egykori vezetője, a Madách Könyv- és Lapkiadó főszerkesztője, az Irodalmi Szemle főszerkesztője, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának oszlopos tagja. foto: facebook Fónod Zoltán (1930. október 29-én született, Ekecsen) irodalomtörténész, egyetemi oktató, lapszerkesztő. Egyetemi tanárként a magyar irodalomtörténet elkötelezett oktatásával egy egész magyar szakos tanári nemzedék szellemiségét meghatározta. Monográfiában dolgozta fel Fábry Zoltán munkásságát, ő a szerkesztője a tizenkét kötetes Fábry-életműsorozatnak (1980–2001), megírta a két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom történetét, s főszerkesztője volt az Irodalmi Szemlének és a szabad Újságnak is. Búcsúztatása 2021. július 13-án, 14.00 órakor lesz a pozsonypüspöki temetőben.
Read More
Jubilánsok köszöntése (2021)

Jubilánsok köszöntése (2021)

Ajánlók
Meghívó A Szlovákiai Magyar Írók Társasága és a Pozsonyi Magyar Intézet tisztelettel meghívja Önt az életjubileumukat a közelmúltban (vagy közeljövőben) ünneplő tagjainak ünnepélyes köszöntésére. A rendezvényre 2021. július 9-én (péntek) 13.00 órai kezdettel kerül sor  a Pozsonyi Magyar Intézet székházában (Štefánikova 1. ) Program: Megnyitó beszéd – Venyercsan Pál, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatójaÜnnepi beszéd – Hodossy Gyula, az SZMÍT elnökeJubilánsok köszöntése: Czagány Erzsébet (90), Koncsol László (85), Ardamica Ferenc (80), Motesiky Árpád (80), Mészáros László (80), Miklósi Péter (75) Kovács Magda (75), Lacza Éva (70), Alabán Ferenc (70), Horváth Géza (70), Hogya György (65), Csáky Pál (65)Közreműködnek: Nagy Erika, Bese Bernadett, Jancsó Péter, Tóth Gábor István, Presinszky Emma, Nógel Alexa A rendezvényt támogatja: a Kisebbségi Kulturális Alap
Read More
Örkény István drámaírói ösztöndíj

Örkény István drámaírói ösztöndíj

Pályázatfigyelő
2021. évi pályázati felhívás A Petőfi Irodalmi Múzeum által meghirdetett Örkény István drámaírói ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, és lehetőséget adjon fiatal pályakezdő drámaíróknak, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolták vonzódásukat a műfajhoz. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (a továbbiakban: PIM – OSZMI). Pályázat benyújtására jogosult: az az 1981. január 1-jét követően született drámaíró, aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban. Már bemutatott dráma vagy publikált kötet, korábbi megjelenés színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken előnyt jelent. Korábbi Örkény István drámaírói ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben nem töltöttek ki három teljes ösztöndíjas intervallumot, és a korhatárnak még megfelelnek. Az ösztöndíjat egy teljes, új színdarab tervével lehet megpályázni,…
Read More
Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

Pályázatfigyelő
2021. évi pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra, dráma, esszé) művek bármely idegen nyelvről magyar nyelvre történő műfordításához kérnek támogatást a Babits Mihály ösztöndíj elnyerésével. Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiatal műfordítóknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez. Pályázat benyújtására jogosult: Az a 1981. január 1-jét követően született, műfordítói tevékenységet végző alkotó, aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban. Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás. Korábbi, Babits Mihály műfordítói ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben legfeljebb kétszer nyerték el az ösztöndíjat, és a korhatárnak még megfelelnek. Fél évnél hosszabb időszakra vonatkozó munkaterveket a kuratórium nem támogat. PhD-témával nem lehet pályázni.…
Read More
Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj

Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj

Pályázatfigyelő
2021. évi pályázati felhívás A Petőfi Irodalmi Múzeum által meghirdetett Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj keretében fiatal írók, irodalmárok részesülhetnek támogatásban szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti művek létrehozásához. Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve a magas színvonalú alkotótevékenységhez. Pályázat benyújtására jogosult: Az a 1981. január 1-jét követően született író, irodalmár, aki már publikált színvonalas szakmai orgánumokban, és a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott alkotói támogatásban. Publikált kötet megléte előnyt jelent. Korábbi Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben legfeljebb kétszer nyerték el az ösztöndíjat, és a korhatárnak még megfelelnek. Egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó munkaterveket a kuratórium nem támogat. PhD-témával vagy drámaírói tevékenység támogatására nem lehet pályázni. Ösztöndíjban részesülhet 2021-ban legfeljebb 13 fő. Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, a…
Read More
Poór József a XV. Mátyusföldi Fesztiválon

Poór József a XV. Mátyusföldi Fesztiválon

Ajánlók
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők Poór József vetítéssel egybekötött élménybeszámolójára június 30-án 19.00 órára a kultúrházba /Nagyfödémes/ Július 2-án, pénteken, 15.00 órai kezdettel a község polgármesterének díját veheti át Poór József ünnepi keretek között a kultúrházban. Szívből gratulálunk!
Read More