Meghívó

Meghívó

Ajánlók
A Szlovák Nemzeti Múzeum - A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma tisztelettel meghívja Önt egy délutáni filmvetítésre, melyben Tóth László és Karol Wlachovský bemutatja Grendel Lajos munkásságát. Helyszín és időpont: Brämer-kúria, Žižkova 18, Pozsony, 2024. március 5-én 16.00 órakor
Read More
A Magyar Széppróza Napja Légen

A Magyar Széppróza Napja Légen

Nezaradené, Szimpózium
A magyar nyelvű prózafordításról a Magyar Széppróza Napján, Légen. A szimpózium résztvevőit Lég község polgármestere, Szitási Ferenc és Hodossy Gyula, az SzMÍT elnöke köszöntötte. Külön kiemelték mindketten, hogy a rendezvény főelőadójának, Petőcz Andrásnak az ősei Nagylégről származnak, sőt édesapját még Nagylégi Petőcznek hívták. Petőcz András vitaindító előadásában arról beszélt, hogy mi is a műfordítás, mit nevezhetünk műfordításnak, valamint arról, hogy a műfordító szerepe, személye mit is jelent a műfordítás folyamatában. Petőcz András: "Mondhatjuk azt, hogy a nyelvek különbözése, a legkülönbözőbb szerkezeti megoldások miatt az irodalmi művek szinte fordíthatatlanok, legfeljebb átültetni, tolmácsolni lehet azokat. Ezért is a műfordítás, mint olyan, rendkívüli módon kétarcú, ami azt jelenti, hogy igen komoly alázatot igényel a műfordítótól, másrészt pedig nagyon jelentős kreatív hozzáadást, alkotói képességet is. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. A magyar nyelv nem…
Read More
A Magyar Széppróza Napja a Csallóközi Könyvtárban

A Magyar Széppróza Napja a Csallóközi Könyvtárban

Könyvbemutató
A Magyar Széppróza Napja alkalmából rendezett mai, azaz február 22-ei könyvbemutatón Póda Erzsébet Macskakő című novelláskötetét Nagy Tibor, Csóka Ferenc Csatártánc című ifjúsági regényét pedig Z. Németh István mutatta be, a Csallóközi Könyvtárban. Az irodalmi est a második összejövetele volt a rendezvénysorozatnak. Póda Erzsébet novelláskötete 8 fejezetből áll, benne 21 novella, melyekben az érzékeny és sebezhető nők életének hullámzó, mégis többnyire fájdalmas eseményeiről ír. A kötetben szereplő történetek egy része igaz, más része pedig a fantázia szüleménye. A szerző bízik abban, hogy az olvasók megtalálják a leírtakban azokat a sorokat, amelyek róluk, nekik szólnak, s ezekből meríteni tudnak, megerősítik őket vagy éppen örömöt okoznak számukra. Nagy Tibor ízelítőül felolvasott egy novellát a könyvből, a számára legkedvesebbet. Csóka Ferenc újabb ifjúsági regényéről Z. Németh István kérdezgette a szerzőt, és olvasott is…
Read More
Felvidéki Magyar Irodalom Napja

Felvidéki Magyar Irodalom Napja

Újítások
A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának (SZMÍT) Választmánya – 2023. november 15-ei ülésén hozott döntése értelmében – elfogadta, hogy október 28-át Dobos László Kossuth-díjas, Bethlen Gábor-díjas szlovákiai magyar író, szerkesztő, műkritikus, politikus, a szlovák Pribina Kereszt kitüntetésének birtokosa, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Szlovákiai Írószövetség magyar szekciójának első titkára születésnapját a Felvidéki Magyar Irodalom Napjává nyilvánította.
Read More
A Magyar Széppróza Napja nyitórendezvénye Nyárasdon

A Magyar Széppróza Napja nyitórendezvénye Nyárasdon

Könyvbemutató
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága a Magyar Széppróza Napját háromnapos rendezvénysorozattal ünnepli. A nyitórendezvényen február 21-én a nyárasdi Pálma vendéglő zsúfolásig megtelt kistermében bemutatásra került Nagy Erika: "Az élet nehéz, furcsa játékok" című könyve, melyet Tamási Orosz János költő, szerkesztő mutatott be. Az est moderátora Póda Erzsébet prózaíró, szerkesztő volt. Az interjúkötetben szereplő írók közül részt vettek, és a szerzőhöz kérdést intéztek: Lacza Tihamér, Aich Péter, Zirig Árpád, Jakubecz Márta, Száraz Pál, Laml Zsuzsanna, Király Anikó, Csóka Ferenc. A vendégeket Hodossy Gyula József Attila-díjas költő, az SZMÍT elnöke és Bacsó László, Nyárasd község polgármestere köszöntötte. A rendezvényen Hodossy Gyula bejentette, hogy a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának (SZMÍT) Választmánya – 2023. november 15-ei ülésén hozott döntése értelmében – elfogadta, hogy október 28-át Dobos László Kossuth-díjas, Bethlen Gábor-díjas szlovákiai magyar író, szerkesztő, műkritikus,…
Read More
Elhunyt Oros László helytörténész,

Elhunyt Oros László helytörténész,

Megemlékezés
72 éves korábban elhunyt Oros László helytörténész, az SZMÍT oszlopos tagja.Felsőszeliben, a Bibliotheca Pro Patria közel kilencezer, nagyrészt dedikált könyveket, értékes kéziratokat, dokumentumokat, leveleket, (cseh)szlovákiai magyar kiadványokat tartalmazó magángyűjtemény alapítója, gondozója volt. Az alezredesi rangban nyugalmazott hadmérnök elsősorban a hazai magyar nyelvű kiadványokat gyűjtötte be 1918-tól napjainkig. Önálló kötetei: Felsőszeli – Oros László könyvgyűjteménye, Komárom, 20002-3. A Felsőszeli ágostai hitvallású evangélikus egyház története,Piliscsaba, 2011 (szlovákul 2014)Felsőszeli és az Endreffyek, Budapest, 2015Irodalmunk emlékei – A felsőszeli Bibliotheca Pro Patria könyvtártörténete, Pilisvörösvár, 2016Irodalmunk emlékei II. – Válogatás a felsőszeli Bibliotheca Pro Patriakönyvtár gyűjteményéből, Pilisvörösvár–Felsőszeli, 2018Leskó Mihály – Adalékok a felsőszeli ágostai hitvallású evangélikuslelkész, Pozsony megye esperesének életéhez és a protestáns pátenstörténetéhez, Pilisvörösvár-Felsőszeli, 2019Oros László könyvgyűjteménye Felsőszeli 2019, Komárom 2019 Oros László temetése 2024. február 24-én lesz Felsőszeli temetőjében, 13. 00 órakor
Read More