Grendel Lajos – emlékkonferencia

Grendel Lajos – emlékkonferencia

Megemlékezés
Idén 75 éve született és 5 éve hunyt el Grendel Lajos Kossuth-díjas író. Az MMA Művészetelméleti tagozata emlékkonferenciát szervezett Budapesten, a Vigadóban, szeptember 20-án. Három blokkban kézel&tettôk meg Grendel életművét0: Ki volt Grendel Lajos?, Grendel, az író, A gondolkodó Grendel.A konferencián beszédett mondott Temesi Ferenc, Tóth László, Karol Wlachovsky, Gróh Gáspár, Kolozsi Orsolya, Balla Kálmán, Pécsi Györgyi, Elek Tibor, Filep Tamás Gusztáv, Mórocz Gábor és Falusi Márton. Gróh Gáspár "Grendel társadalomábrázolásában egyaránt ott volt a régebbi múlt, aztán a pártállami rendszer, majd az újkapitalista világhoz való ironikus viszony: Mikszáth szemléletét idéző, keserű mosolygás" Tóth László "Grendel Lajos hagyatékában, öt évvel ezelőtti halála után alig maradt közöletlen írás, vázlat, kéziratváltozat, s mg a halála évében írt új novellaciklus tervét sejtető legutolső három elbeszélését is jutott ideje megjelentetni." Temesi Ferenc "Az élethez…
Read More
15 éves az Opus – Meghívó

15 éves az Opus – Meghívó

Meghívó
Írók Társasága a rendszerváltás óta fontolgatta egy új irodalmi folyóirat megjelentetését az annak idején egyetlen, 1958-tól működő Irodalmi Szemle alternatívájaként, de kiadói kezdeményzésre 1992-ben megindult a Kalligram, majd 1996-ban a fiatal alkotók fórumaként a Szőrös Kő, ráadásul alaposan fellazult, és átjárhatóbb lett összmagyar viszonylatban is a folyóiratstruktúra mind a szlovákiai magyar szerzők, mind az olvasók számára, sőt ebben a helyzetben kérdésessé vált egyáltalán a szlovákiai magyar irodalom mint autonóm irodalom léte is.Az Opus 2009-től jelenik meg kéthavonta. Az Opus első számának főszerkesztői előszava hangsúlyozza, hogy „az egyes számok – természetesen - nem csak a SZMÍT-tagságnak készülnek, ahogy nem csak a tagok írják a lapfelületet kitöltő szövegeket sem. Az Opus kísérletet tesz arra, hogy a lokális és a globális erővonalakat – s itt esztétikai értékekről van szó – egyensúlyban tartsa.
Read More
Írók a városban – Város az irodalomban

Írók a városban – Város az irodalomban

Ajánlók
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága dedikálással egybekötött könyvárusítása az Írók a városban – Város az irodalomban című  program keretén belül valósul meg, továbbá bemutatják a Szlovákiai magyar szép irodalom 2023 antológiát is, valamint beszélgetések lesznek a jelenlévő szerzőkkel.
Read More
Megjelent a felvidéki EH szeptemberi száma

Megjelent a felvidéki EH szeptemberi száma

Ajánlók
Ajánló a Magyar7 hetilapban megjelenő felvidéki Előretolt Helyőrség irodalmi melléklet szeptemberi kiadásából: A címlap vezérverse: Fellinger Károly – Útravaló A Fordulópont rovatban Olvasni mindhalálig címmel olvasható Gágyor Péter írása Széljegyzetek – elszelelt időkhöz, Tóth László folytatásokban megjelenő naplójának 6. része: Régi versek – új és új olvasatban?  Bolemant László költővel készített interjút Nagy Erika. Címe: A hangulatok visszhangjai Kelet népe – mese Vámbéryról: Szabó Zoltán Attila írása A közelmúltban elhunyt Ardamica Ferenctől búcsúzik Puntigán József A Múltidéző rovatban Juhász Dósa János Kiss Péntek József munkásságára emlékezik A Zengőrét rovatban Géczi János meséje olvasható, az illusztráció Balázsy Géza alkotása A fiatal írók rovatában, az Iránytűben, Kiss Bálint Béla és Poloma Máté Pál mutatkozik be A lapszámban elbeszéléssel jelentkezik Abafy-Deák Csillag, Csóka Ferenc, Fülöp Antal, Jakubecz Márta, versekkel pedig Bolemant László, Csontos Márta, Motesiczky…
Read More
Grendel Lajos-emlékkonferencia

Grendel Lajos-emlékkonferencia

Ajánlók
Idén 75 éve született és öt éve ment el Grendel Lajos (1948-2018) szlovákiai magyar író, egyike annak a kevés alkotónak, akik a felvidéki magyar irodalmat regionális jelentősége fölé emelték. Eredeti látásmódja, fanyar iróniája, gondolkodásmódja, stílusa összetéveszthetetlen. Grendel több műfajban alkotott maradandót: regényei, elbeszélései, esszéi, tanulmányai, irodalomtörténete egyaránt kiemelkedő, sőt megkerülhetetlen teljesítmény. Műveit több nyelvre lefordították, így szlovákra is; írásai két nemzeti irodalomban is hatottak. Grendel termékeny alkotó volt, életművének kiadása megkezdődött (idén jelentek meg egybegyűjtött novellái az MMA Kiadó gondozásában).Halála után az ilyenkor gyakran szokásos fél-felejtés következett, de Grendel a magyar irodalom olyan értéke, akinek szellemi jelenléte változatlanul nélkülözhetetlen. Ezért kezdeményezte az MMA Művészetelméleti Tagozata az emlékét elevenné tenni szándékozó konferenciát. A konferenciára a belépés díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A programra regisztrálni az alábbi linkre kattintva lehet: https://forms.gle/8o9eFurU6UtfjmYe9A konferencia részletes programja:Levezető elnök: Solymosi-Tari Emőke zenetörténész,…
Read More
A 85 éves F. Kováts Piroska köszöntése

A 85 éves F. Kováts Piroska köszöntése

Jubilánsok
85 évvel ezelőtt 1938. augusztus 28-án született F. Kováts Piroska műfordító, szerkesztő, az SZMÍT tagja. Ebből az alkalomból köszöntöttük a Budapesten élő jubilánst, aki családja körében vette át a Társaság ajándékát…Szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek! F. Kováts Piroska 1974-től a nyugdíjazásáig, vagyis 1992-ig a Madách Könyvkiadóban dolgozott szerkesztőként, majd vezető szerkesztőként. A kiadóban kezdődött műfordítói pályája is. F. Kováts Piroska fordításában olvasható magyarul többek között Dominik Tatarka Reverendás köztársaság, című munkája, Václav Kaplický Boszorkányégetés, Dušan Šimko Esterházy lakája című regénye, Gabriel Viktor 1848–18-49 legendája a szlovák történetírásban című műve, vagy a Levélbe öltözik a fa címmel megjelent, középkori cseh szerelmes verseket tartalmazó antológi, és Kassai Maraton című novelláskötete. Nagy Erika A nyelvvel való foglalkozás bűvkörében Beszélgetés a 85 éves F. Kováts Piroskával F. Kováts Piroska 1938. augusztus 28-án született, Budapesten. 1974-től…
Read More
Pegazus Alkotópályázat – Gál Éva értékelése

Pegazus Alkotópályázat – Gál Éva értékelése

Ajánlók, Díjazottak
Szeretem a Pegazus pályázat bírálatát. Mindig nagy várakozással ülök neki a csupán jeligével ellátott írásművek olvasásának. Izgalommal tölt el, hogy egy alkotót támogathatok visszajelzéseimmel. És hát hajt a kíváncsiság is, hátha felfedezünk egy új csillagot a felvidéki magyar irodalom egén, aki zsenijével magával ragad mindnyájunkat. Szóval szeretem a Pegazus pályázatot. Bíráló szempontjaim most is, mint a korábbi években nem nagyon változtak. Számomra a téma meghatározó, annak kifejtésének mélyége, érzékletessé tétele. Magával tud-e ragadni, vagy csak álldogálok az alkotás „szélén”, és nem tud beszippantani magával. Úgy vélem ott valami nem stimmel. Valami hiányzik. Az olvasott pályaműveknél inkább a mesterségbeli fogások hiányoztak, a témák, felvetések izgalmasok voltak. Tehát tudták a pályázók miről akarnak írni, de hogyan tegyék ezt, még többük tollából hiányzott. További általános megjegyzéseim a beadott pályázatok formájára vonatkoznak. Rettentően zavaró…
Read More
Pegazus Alkotópályázat – Bolemant László értékelése

Pegazus Alkotópályázat – Bolemant László értékelése

Ajánlók, Díjazottak
Próza Kardvirág: Hana Részletes, érzékletes leírás. Az elbeszélő az első pillanattól érdeklődve követi a novella főszereplőjének viselkedését, reakcióit. Lenyűgözi méltőságteljes megjelenése, tartása, ápolt külseje. A leírása plasztikus, az olvasó könnyen elképzelheti maga előtt Hanát, még azonosulhat is vele valamennyire, megélve egyszerre a mesélő érzései mellett az idősek otthonába ideiglenesen érkező,  gyanútlan, magát biztonságban érző, mit sem sejtő új lakója által megélt érzéseket. A vendég talán az utolsó napig is reménykedik, várja, hogy a távoli, fiatal rokonok eljönnek érte és hazaviszik. A történet felvezetése, majd Hana személyiségének kifejtése izgalmas, úgy tűnik, látjuk, mi történik vele és benne, egészen az elkerülhetetlen végkifejletig. Amikor arcán mosollyal, a maga mellett előkészített, útrakész, becsomagolt bőrönddel még most is elégedetten az életével, mint sok évvel ezelőtt mindig, várta, hogy hazatérhessen… Ezzel talán le is zárulhatna a…
Read More
XXV. Fiatal Írók Tábora – Kreatív megoldások, új alkotások

XXV. Fiatal Írók Tábora – Kreatív megoldások, új alkotások

Tábor
Sikeresen lezajlott a XXV. Fiatal Írók Tábora, amelynek ezúttal Izsán az Iparművészeti Műhely adott otthont augusztus 20-tól 24-ig. Az írótábor Hodossy Gyula, a SZMÍT elnöke megnyitójával kezdődött, az eseményen részt vett Petőcz András József Attila-díjas író-költő, aki egyben a fiatal írókat támogató Grendel Lajos Mentorprogram gesztora is. Z. Németh István, Petőcz András, Hodossy Gyula és Póda Erzsébet a fiatal írók között A táborban, a feladatok mellett előadásokra, beszélgetésekre is sor került. A második napon Gažík Viktória a Kortárs Hangon elnevezésű irodalmi pályázatról (melynek egyik idei díjazottja volt) beszélt, és felolvasott a pályázat 2023-as résztvevőinek írásaiból készült antológiából. Z. Németh István bemutatta a Szélvész antológiát, és felvázolta a kötet kiadásának körülményeit, menetét, és értékelte a kötet fiatal szerzőinek alkotásait. Gažík Viktória A harmadik napon délelőtt Petőcz András „Az írás, mint szerep,…
Read More
Amadé László emléktáblája

Amadé László emléktáblája

Ajánlók, Megemlékezés
Augusztus 26-án Amade Lászlóra emlékeztek a bacsfa-szentantali kegytemplomban (Báč), melynek keretében leleplezték a Bősön született, Felbáron elhunyt és Szentantalon eltemetett neves barokk lírikus és várkonyi báró emléktábláját. A főcelebráns Dr. Bábel Balázs, kalocsai érsek volt. Meghívott vendégként jelen volt Hodossy Gyula József Attila-díjas költő, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke is. A megemlékezésen elhangzottak Amadé László versei is. A rendezvényt megtisztelte Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Hodossy Gyula - fotó: Mészáros Angelika
Read More