Az MMA szakmai tanulmányútja

Ma került sor a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának felvidéki szakmai tanulmányútjának első napjára. A program elsőrendű célja megismerkedni az itt élő magyar művészekkel, írókkal, intézményekkel. Az MMA fontos feladatának tartja a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését is, különös tekintettel a Magyarországgal szomszédos államok kulturális életére.

A mostani tanulmányút részvevői zenével, irodalommal, képzőművészetekkel, filmezéssel, népi kultúrával, színházzal, építészettel foglalkozó kutatók, kritikusok, művelődéstörténészek, szerkesztők, akik a felsorolt területekkel kapcsolatos tevékenységekről szeretnének tájékozódni.

A küldöttség tagjai találkoztak Berényi Józseffel, Nagyszombat megye alispánjával és René Bílikkel, a Nagyszombati Egyetem rektorával.