Tóth László naplójegyzeteinek, önéletírásának megjelenései a 2024-es évben

Tóth László naplójegyzeteinek, önéletírásának megjelenései a 2024-es évben

Ajánlók
Tóth László József Attila-díjas író, költő Naplójegyzetei olvashatóak halott íróbarátairól: Bratka Lászlóról, Deák Lászlóról, Pálinkás Györgyről és Reményi József Tamásról a békéscsabai Bárka idei 1-es számában Búcsúzó címmel. A készülő önéletírásából pedig részlet olvasható a kecskeméti Forrás ugyancsak ez évi 1-es (januári) számában Feljegyzések, körülmények, megfontolások címmel. Ez utóbbiból az Opus 2024/1-es számában is olvashatók az (al)fejezetek. Az Irodalmi Szemle decemberi száma szintén naplójegyzeteit közli „Szemétdombi“ históriák címmel 1982-ből, míg a január 6-i Új Szóban a 100 éves Monoszlóy Dezsőről emlékezik meg (El tudja-e mondani az ember a saját életét?) címmel.
Read More
Január 23-án nyílt a GRENDEL ’75 NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS Pozsonyban

Január 23-án nyílt a GRENDEL ’75 NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS Pozsonyban

Ajánlók
A Grendel ’75 képzőművészeti kiállítás a magyar kultúra napja alkalmából, január 23-án, kedden 16 órakor nyílt meg a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában. Üdvözlő beszédet Venyercsan Pál, a pozsonyi Liszt Intézet igazgatója és Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatónője, megnyitó beszédet pedig Tóth László József Attila-díjas író, költő, az MMA redes tagja mondott. Miglinczi Éva művészettörténész, a projekt művészeti menedzsere is szólt a jelenlévőkhöz, és érdemben értékelte a kiállítást. A kiállítás április végéig tekinthető meg.
Read More
Z. Németh István az MMA Irodalmi Tagozatának ösztöndíjasa

Z. Németh István az MMA Irodalmi Tagozatának ösztöndíjasa

Ajánlók
Z. Németh az MMA Irodalmi Tagozatának egyéves ösztöndiját kapta meg Tóth László József Attila-díjas író, költő, az MMA tagja javaslatára Györffy Ákossal, Halmai Tamással és Zsille Gáborral együtt. Z. Németh István (1969) a mai szlovákiai – s általában a – magyar költészet középnemzedékének legizmosabb tehetségei, már eddig is jelentős munkásságot felmutatni tudó, sokoldalú alkotói közé tartozik. Kötettel először huszonhárom évesen, 1992-ben jelentkezett, sőt mindjárt kettővel (egy verses- és egy gyermekverskötettel). Az azóta eltelt három évtized alatt harminc kötete (verses-, novellás- és gyermekkönyvein, valamint regényein kívül írt mese-, illetve rádiójátékokat, irodalmi és sci-fi-paródiákat, humoreszkeket, képregény-forgatókönyveket, de – akárcsak annak idején Tarján Tamás – az irodalmi tematikájú keresztrejtvény-készítésben is  jeleskedik. Több irodalmi pályázat nyertese, egyaránt díjazva lírai, prózaírói és gyermekirodalmi tevékenységét (Forbáth Imre-, Talamon Alfonz- és Simkó Tibor-díj). Gazdag, árnyalatos nyelven, nagy nyelvi fantáziával…
Read More
Tóth László decemberi megjelenései magyarországi lapokban, illetve az Előretolt Helyőrségben

Tóth László decemberi megjelenései magyarországi lapokban, illetve az Előretolt Helyőrségben

Ajánlók
– a Hitelben Szólók és duettek címmel naplóesszéi olvashatók Márai Sándorról, Tandori Dezsőről, Hornyik Miklósról, a szlovák Valért Mikuláról, a két háború közti Nagy Endréről, továbbá Ambrus Lajosról és Kántor Lajosról, valamint Szakolczay Lajosról. Ugyanebben a lapszámban jelent meg Kégl Ildikó írása Tóth Rossz napok című verseskötetéről, valamint Márkus Béla dolgozata a Hagyomány és identitás című tanulmánykötetéről;   –  a Kortársban „...szabadság az, amikor a leírt szöveg meggyőzi az olvasót” című előadása Grendel Lajosról. Ugyanebben a lapszámban olvasható még Filep Tamás Gusztáv, Balla Kálmán és Kolozsi Orsolya Grendel Lajosról szóló előadásainak szövege, valamint Novotny Tihamér elemző írása az idei Grendel ʼ75 képzőművészeti pályázat anyagából rendezett dunaszerdahelyi kiállításról, s a szám képanyagát is ez a kiállítás adja; – a Magyar Napló Nyitott Műhely rovatába pedig Márkus Béla Széchenyi-díjas irodalomtörténésszel és kritikussal készített interjút Árkok fölött címmel. Ezen kívül a Magyar7 mellékleteként megjelenő Előtretolt Helyőrség…
Read More
Megjelent Tóth László Időutazás című könyvének első része

Megjelent Tóth László Időutazás című könyvének első része

Ajánlók
A Vámbéry Polgári Társulás gondozásában megjelent, bő másfél évtized termését tartalmazó kötet előszavában a szerző így vall:"újból vissza- és egybeolvasva úgy látom – alkalmi jellegükön túl –, hogybizonyos értelemben az azóta eltelt időszak szlovákiai magyar irodalmiés szellemi életének, művelődésének egyféle, természetesen teljességre nem törekvő vázlatos, személyre szabott krónikája is kikerekedik belőlük, azaz egyúttal annak részleges rajzát, jellemzését is ad(hat)ják. És tulajdonképpen ez az, ami mostani közreadásukra, kötetbe foglalásukra ösztönöz: megőrizni, felmutatni valamit ebben a vonatkozásban mindabból, ami gyors ütemben változó világunkban jelentős részben már végérvényesen a múlté, ám ami mégis jelez valamit idáig vezető utunkból, s azokból a törekvéseinkből, melyek – mai világunk tükrében-fényében – jelentős részben már egyre inkább illuzórikusabbnak tűnnek...leadásuk előtt újból végigolvasva jelen írásaimat, úgy látom, azok egyfajta időutazásul is szolgálhatnak, melyek régmúlt, ám egykor valós pillanatokat,…
Read More
Megjelent Nagy Erika újabb interjúkötete

Megjelent Nagy Erika újabb interjúkötete

Ajánlók
2021-ben jelent meg az interjúkötet első része, Elmeséled? címmel, melyben tizennyolc "szlovákiai magyar" író, költő állt kötélnek, hogy megfeleljen e kérdésre. Az élet nehéz, furcsa játék címmel a napokban jelent meg a SZMÍT gondozásában a második rész, benne újabb szlovákiai magyar írókkal, költőkkel készült beszélgetés: Szeberényi Zoltán, F. Kováts Piroska, Mila Haugová, Aich Péter, Zirig Árpád, Csáky Pál, Dunajszky Géza, Horváth Géza, Lacza Tihamér, Bolemant László, Szarka Tamás, Király Anikó, Jakubecz Márta, Póda Erzsébet, Szalay Zoltán, H. Nagy Péter, Lampl Zsuzsanna, Száraz Pál, Csóka Ferenc, A kötet szerkesztője, Tamási Orosz János így vall előszavában: "Az újságírói, lapszerkesztői munka egyik legfontosabb műfaja az interjú, a dialógus. Úgy elkészíteni, rögzíteni azt, hogy - túl a napi aktualitáson - sok év múlva is érdekes, tanulságos, izgalmas legyen. Részévé váljon a kor személyes történelmének.…
Read More
Megjelent Gágyor Péter legújabb verseskönyve, 77 címmel

Megjelent Gágyor Péter legújabb verseskönyve, 77 címmel

Ajánlók
Gágyor Péter színházi rendező, drámaíró, színműfordító, publicista. Eddig megjelent versesköteteivel (Koptok, 2009; Ez volt, 2012; Volt városom, 2013; Kísért a kísértés, 2015) azt is bebizonyította, hogy költőnek is kiváló. A „77” az elmúlt időszak legjobb opusait gyűjti egybe. 77 vers szépségről, hűségről, hazáról, szerelemről, zenéről, költészetről és szabadságról. A 77 éves költő 77 vallomása, rádöbbenése, szembesülése, öröme, bánata, aggodalma, intése, töprengése múltról, jelenről és jövőről. A 77 mesebeli szám. Jelen esetben egy korántsem lezárt életmű újabb 77 gyöngyszeme. Ajánljuk olvasóink figyelmébe...
Read More
Megjelent Csóka Ferenc Csatártánc című könyve

Megjelent Csóka Ferenc Csatártánc című könyve

Ajánlók
Hogyan kerül a tízéves Picő, aki nem mellesleg a Legjobbak FC csatára egy álom és valóság határán táncoló történet közepébe? Mit rejtenek a Nyomi sziget titokzatos barlangjai? Vajon sikerül a főszereplőnek és két hűséges segítőtársának épségben megúszni a rengeteg megpróbáltatást? Kalandos, letehetetlen ifjúsági regényt tart a kezében a kedves olvasó, amelyben a szerző biztos kézzel vezeti el hőseit és olvasóit a meglepő és megnyugtató végkifejletig
Read More