Magyar Örökség-díjban részesült Kövesdi Károly

Magyar Örökség-díjban részesült Kövesdi Károly

Díjazottak
Budapesten vehette át a Magyar Örökség-díjat Kövesdi Károly, a Magyar7 hetilap korábbi vezető szerkesztője, jelenlegi főmunkatársa, a SZMÍT tagja. Kövesdi Károly - fotó: Fábián Gergely Kövesdi Károly közírói szolgálata révén került be a díjazottak nevét őrző, úgynevezett Aranykönyvbe, „Magyarország Láthatatlan Szellemi Múzeumába”. A díjazottat Duray Miklós méltatta, a laudációt Molnár Imre történész olvasta fel. A méltatás szerint Kövesdi Károly évtizedek óta építi életművét, szellemi, gondolati, gondolkodásmódi művét, amit 2020-ban Európa-éremmel ismertek el. Szívből gratulálunk!
Read More
Fiala Ilona és Juhász Kornélia kapta az idei Arany Opus Díjat.

Fiala Ilona és Juhász Kornélia kapta az idei Arany Opus Díjat.

Díjazottak
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága minden évben meghirdeti Arany Opus Díj címmel a szépirodalmi pályázatát, amelyre benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza vagy vers, amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Idén sem volt tematikus megkötés. A próza kategóriában Fiala Ilona Horváthné örökre elment című műve bizonyult a legjobbnak, a zsűri értékelése szerint. Fiala Ilonának a tavalyi évben is sikerült elnyernie az Arany Opus Díjat, amely egyúttal azt is bizonyítja, hogy szerzőnek folyamatos az alkotókedve. Fiala Ilona 1956-ban született Kalászon. A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett oklevelet magyar-szlovák szakon 1980-ban. Azóta is Pozsonyban él és alkot. Pályája során újságíróként-szerkesztőként dolgozott, és egyéb, a médiával kapcsolatos munkát is végzett, ugyanis húsz éven át szóvivő volt. Dolgozott az Új Szó szerkesztőségében, illetve a Spektrum…
Read More
Tóth László kapta az idei Turczel Lajos-díjat

Tóth László kapta az idei Turczel Lajos-díjat

Díjazottak
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Turczel Lajos-díjban részesítette Tóth László József Attila-díjas költőt, akadémikust, műfordítót, a kultúra terén végzett tudományos munkásságáért. A Turczel-díjat a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának mindenkori Választmánya ítéli oda. Megkaphatja minden szlovákiai magyar író, nem szépirodalmi (szépprózai, lírai) kiemelkedő műért és munkásságért. Tóth László 1949. szeptember 26-án született Budapesten. Középfokú tanulmányait Komáromban végezte. 1969-1975 között a Csallóköz, 1975-1981 között az Irodalmi Szemle újságírója, szerkesztője volt. 1983-1985 között a komáromi Magyar Területi Színház dramaturgja. 1992-1993 között a Széphalom Könyvműhely kiadóvezetője, valamint a Világszövetség szerkesztője. 1997-2000, majd 2002–2004 között a Kalligram Könyvkiadó budapesti irodavezetője volt. 1990-ben Regio címmel kisebbségtudományi lapot, 1998-ban Ister néven könyvkiadót alapított. 2010-ben az Opus olvasószerkesztője, 2011-től a pozsonyi Irodalmi Szemle főszerkesztője 2013-ig. Irodalmi tevékenységét több rangos díjjal is jutalmazták. A Magyar Művészeti Akadémia tagja. A díjazottnak szívből gratulálunk!
Read More
Talamon-díjjal jutalmazták Z. Németh István munkásságát

Talamon-díjjal jutalmazták Z. Németh István munkásságát

Díjazottak
A Talamon Alfonz-díj a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának (SZMÍT) díja. A díjat a mindenkori SZMÍT-választmány ítéli oda kimagasló prózai tevékenységért. Eddig tizenöt szerzőjét tüntette ki a társaság Talamon-díjjal. 2021-ben Talamon Alfonz-díjban részesült a Csicsón élő pedagógus Z. Német István, aki a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának egyik kiemelkedő prózaírója. Az évek során több elismerésben részesült, 2013-ban elnyerte a Simkó Tibor-díjat, 2020-ban a Forbáth Imre-díjat. Számos önálló kötettel rendelkezik, továbbá jelentősek kritikái, recenziói. A lírájában és prózájában a humor, valamint a szójátékok játszanak nagy szerepet. A felvidéki Előretolt Helyőrség szerkesztője. Legutóbbi jelentős munkája egy antológia kötet szerkesztése volt, amelyben fiatal, szárnyukat bontogató tehetségek szövegeit gondozta. A SZMÍT által szervezett műhelymunkák rendszeres résztvevője, mentor tevékenységével nagyban hozzájárul az irodalommal foglalkozó fiatalok fejlődéséhez. A díjazottnak szívből gratulálunk!
Read More
Csóka Ferenc kapta az idei Simkó-díjat

Csóka Ferenc kapta az idei Simkó-díjat

Díjazottak
A Szlovákia Magyar Írók Társaságának Választmánya 2021-ben Csóka Ferenc írónak, szerkesztőnek ítélte oda a Simkó Tibor-díjat. A Simkó Tibor-díjat megkaphatja minden szlovákiai magyar író, alkotó, jelentős gyermekirodalmi teljesítményéért. Az eddigi díjazottak között ott volt Z. Németh István (2013), Tóth László (2015), Fellinger Károly (2017) és Koncsol László (2019). Csóka Ferenc 1959. november 27-én született. Jelenleg Nagymegyeren él és alkot. Nagyon jelentősek gyermekirodalmi művei, önálló köteteit a Lilium Aurum és a Vámbéry Polgári Társulás is kiadta már. Első írása 1986. szeptember 26-án jelent meg az Új Szó vasárnapi számában, Mese a Kék lovagról címmel. A lapokban publikált számtalan mese mellett három kötete jelent meg a mese műfajában. Ezek mind meseregények. Ugyanaz a főszereplőjük, és lényegében az ő megtisztulás utáni vágyát mutatják be a humoros történetek. Számos antológiában szerepeltek írásai, s színházi…
Read More
Balázs F. Attila az idei Forbáth-díjas

Balázs F. Attila az idei Forbáth-díjas

Díjazottak
A Szlovákia Magyar Írók Társaságának Választmánya Balázs F. Attila költőnek, műfordítónak ítélte oda az idei Forbáth-díjat. A 2003-ban Forbáth-díjra „keresztelt” Szlovákiai Írószervezetek Társulása Díjat eddig tizennégy lírikus tudhatja magáénak, négyen kétszer is átvehették. Az idei ünnepélyes díjátadásra sajnos a vészhelyzet és a korlátozások miatt nem volt lehetőség. A marosvásárhelyi születésű költő 1990-ben telepedett le Szlovákiában. A pozsonyi Nap szerkesztőjeként is dolgozott (1990-1991), az Új Szó munkatársa is volt (1991) a Szabad Földműves Újság egyik alapító szerkesztője (1992), a Szlovák Rádió munkatársa (1990-1995), de a Madách Kiadó menedzsereként is dolgozott már az évek alatt (1993). 1999 és 2001 között a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az elnöki tisztjét töltötte be, ekkor önállósult a szervezet. 1994-ben létrehozta az AB-ART Kiadót, amely 25 év alatt közel 900 címet adott ki. 1996-ban elindítja a Szőrös…
Read More
XXI. Vámbéry Napok és XIX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia

XXI. Vámbéry Napok és XIX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia

Díjazottak, Nezaradené
A 21. Vámbéry Napok és a 19. Nemzetközi Vámbéry Konferencia keretében megrendezett Vámbéry-kiállítás – amelynek a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum adott otthont – a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti Gyűjteménye anyagából, a PAIGEO Alapítvány támogatásával 2019-ben megrendezett kiállítás alapján valósult meg, amelynek kurátorai Kelecsényi Ágnes és Kovács Nándor Erik, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársai, az akadémia könyvtárának szakemberei. A rendezvényt maga a Kazahsztán Köztársaság képviseletében Roman Vasziljenko nagykövet és a nemzetközi Türk Tanács főtitkára, Dusen Kasseinov is megtisztelte. A tárlaton Dusen Kasseinov főtitkár a Vámbéry-kultusz szellemének megőrzéséért átadta Hodossy Gyulának és a Vámbéry Tudományos Akadémia vezetőségi tagjainak az ajándékba hozott emlékplaketteket és elismeréseket. 
Read More
Magyarságért díj Csáky Pálnak és Dunajszky Gézának

Magyarságért díj Csáky Pálnak és Dunajszky Gézának

Díjazottak
A Magyar Nemzetőrség „Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetség megalakulásának 15. évfordulójáról emlékeztek meg október 9-én a győri Városháza rendezvénytermében. A hazaszeretetre és magyarságtudatra nevelés és a hagyományőrzés is a szövetség céljai közt szerepel. A szövetségk kiemelten odafigyel azokra a példát mutató határon túli magyarokra is, elismerik az elkötelezettségüket. Az idei kitüntettek közt négy felvidéki volt: Falath Zsuzsanna, muzeológus, történész, Dunajszky Géza, író, publicista, tanár, Csáky Pál mérnök, politikus, író, Mihályi Molnár László költő, publicista, tanár. Dunajszky Géza a felvidéki magyar történelem szomorú fejezeteinek a feltárása és azok írásaiban, könyveiben való rögzítése érdekében folytatott kitartó munkájáért kapta a kitüntetést, amely a magyar identitás védelmét és a felvidéki magyar megmaradást, a magyar nyelv és kultúra védelmét szolgálja. Csáky Pál a magyar identitás védelmét, a felvidéki magyar megmaradást, a magyar nyelv és kultúra…
Read More
Kitüntették Hodossy Gyulát, az SZMÍT elnökét

Kitüntették Hodossy Gyulát, az SZMÍT elnökét

Díjazottak, Text-túra
Szlovákiai Civil Becsületrend-díjban részesült Hodossy Gyula, a SZMÍT elnöke. A Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás hetedik alkalommal adta át a rangos elismerést október 8-án, ezúttal a komáromi Kultúrpalota dísztermében Stirber Lajos komáromi pedagógusnak, karnagynak és Hodossy Gyula dunaszerdahelyi irodalmárnak, lapszerkesztőnek, kiadónak. A SZMÍT elnökét a Katedra folyóirat szerkesztősége javasolta díjazásra szerteágazó tevékenysége és a szlovákiai magyar irodalom népszerűsítése érdekében tett munkásságáért. Hodossy Gyula laudációját a díjátadón Fibi Sándor pedagógus ismertette, aki félig törött bordával állt a pulpitus mögé. A SZMÍT elnöke a díjátadón köszönő beszédében kijelentette, hogy az elismerés mindazoké, akiket a pályája során a hatalom urainak acsarkodásai ellenére is maga mellett tudhatott, s mindig tudták, hogy mi a valódi érték ebben az ,,összezavarodott világban”.  
Read More
Lampl Zsuzsanna a pályázat egyik nyertese

Lampl Zsuzsanna a pályázat egyik nyertese

Díjazottak
A megváltozott hétköznapok epizódjainak rögzítését, bemutatását a Magyarország Felfedezése Alapítvány fontos feladatának tartja, ezért„Karanténba zárt életek" címmel pályázatot hirdetett, amelyre publikálásra érdemes szociografikus naplót (vagy blogot), novellát, illetve videóblogot vártak. A „Karanténba zárt életek” címmel meghirdetett szociográfiai pályázatra beérkezett pályaműveket szakmai zsűri elbírálta és a következő döntést hozta:Lampl Zsuzsanna megosztott első díjban részesült Élet a hűtőn kívül szociográfiai novellájával. A díjazottnak gratulálunk!
Read More