Elhunyt Motesíky Árpád

Elhunyt Motesíky Árpád

Egyéb
2021. július 11-én életének 81. évében elhunyt Motesíky Árpád vadászíró, az SZMÍT oszlopos tagja, aki 1941. január elsején született Nagycétényben. Motesiky Árpád a vidék írója volt, ennek minden attributumával.Vidéken élt és alkotott, írásai a vidéki élet tükrei. Elbeszélések, karcolatok, portrék, tanulmányok, riportok, tudósítások, könyvismertetések, műfordítások jelzik szülőföldje életének minden arra érdemes eseményét.     Írásai a Hét, később az Életünk hasábjain jelentek meg. Az igazi lehetőségeket azonban az 1989-et követő idők hozták. 1996 és 2014 között számtalan vadászati témájú könyvnek volt a szerkesztője, társszerzője. Kedves Árpád, nyugodj békében.
Read More
Elhunyt Fónod Zoltán irodalomtörténész

Elhunyt Fónod Zoltán irodalomtörténész

Egyéb
Életének 91-ik évében , 2021. július 7-én elhunyt Fónod Zoltán irodalomtörténész, publicista, a Comenius Egyetem Bölcsészkara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének egykori vezetője, a Madách Könyv- és Lapkiadó főszerkesztője, az Irodalmi Szemle főszerkesztője, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának oszlopos tagja. foto: facebook Fónod Zoltán (1930. október 29-én született, Ekecsen) irodalomtörténész, egyetemi oktató, lapszerkesztő. Egyetemi tanárként a magyar irodalomtörténet elkötelezett oktatásával egy egész magyar szakos tanári nemzedék szellemiségét meghatározta. Monográfiában dolgozta fel Fábry Zoltán munkásságát, ő a szerkesztője a tizenkét kötetes Fábry-életműsorozatnak (1980–2001), megírta a két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom történetét, s főszerkesztője volt az Irodalmi Szemlének és a szabad Újságnak is. Búcsúztatása 2021. július 13-án, 14.00 órakor lesz a pozsonypüspöki temetőben.
Read More
Tiszteletadás Dobos László szobránál

Tiszteletadás Dobos László szobránál

Egyéb
A Mécs László Polgári Társulás és a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért társulás 2014. július 25-én elhunyt Dobos Lászlónak, Kossuth-díjas írónak, politikusnak, a város szülöttének szobrot állítottak Királyhelmecen 2015. október 17-én.  Hodossy Gyula, az SZMÍT elnöke, Tóth László József Attila-díjas költő és Hogya György Talamon-díjas prózaíró lerótták tiszteletüket Dobos László szobra előtt, majd elhelyezték az emlékezés koszorúját.
Read More
Látogatás a felújított Rákóczi-kastélyban

Látogatás a felújított Rákóczi-kastélyban

Egyéb
Borsiban, a magyar határtól és Sátoraljaújhelytől alig öt kilométerre áll II. Rákóczi Ferenc szülőháza, a magyar reneszánsz építészet egyik gyöngyszeme, a Rákóczi-kastély. Az épületet 2018-ban kezdte felújítani a budapesti Teleki László Alapítvány és a Borsi község önkormányzata által e célra létrehozott, szlovákiai bejegyzésű II. Rákóczi Ferenc nonprofit szervezet. A teljes felújítás Magyarország Kormánya támogatásából valósult meg. A felújított épületet Zuzana Čaputová szlovák és Áder János magyar köztársasági elnök adja át június 19-én. Az átadás előtt, június 11-én Hodossy Gyula, az SZMÍT elnöke, Tóth László József Attila-díjas költő és Hogya György Talamon-díjas prózaíró ellátogattak a várkastélyba, és megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc szobrát.
Read More
Elhunyt Gál Sándor József Attila-díjas író, költő

Elhunyt Gál Sándor József Attila-díjas író, költő

Egyéb
Életének 84. évében május 28-án elhunyt Gál Sándor József Attila-díjas író, költő, szerkesztő, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának oszlopos tagja, a szlovákiai magyar irodalom és a magyar irodalmi élet kiemelkedő alkotója, szervezője, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja. Gál Sándor munkássága szerteágazó, terjedelmes életművet mondhat magáénak. Szülőfalujához való ragaszkodása a köteteiből tekint vissza ránk, az egykori szülőház helyén egy faragott emléktábla hirdeti: „Mert más szülőföld nincs, csak ez az egyetlen. A bennem élő.” Gál Sándor temetése 2021. június 5-én (szombaton) 14.00 órakor lesz Buzitán. A ravatalozásra 13.00 órától kerül sor az érvényes járványügyi előírások mellett. Foto: Somogyi Tibor "Soha nem volt szándékomban felparcellázni magamat. Bennem az írás, az irodalom egy egész. Ez a mi történelmünk, ez tölti be az ünnepeinket és a hétköznapjainkat is. A háborúk, a kitelepítések, a…
Read More
Elhunyt Huszár László

Elhunyt Huszár László

Egyéb
Életének 70. évében elhunyt Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója. A rétei születésű Huszár László a szlovákiai magyar kultúra egyik legaktívabb szervezője volt. Utolsó díjának átvételekor beszédében elmondta, hogy a népdalkörök, citerazenekarok, bábcsoportok, gyermekszínjátszók és mások nélkül bizonyára csak „egy életet élne”, majd hozzá tette: „Mert élni csak úgy érdemes, ha szolgálni tudunk”. A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetnek 2013. január 1-jei megalakulásától haláláig volt igazgatója. 2018-ban megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Huszár László több évtizede ápolt jó kapcsolatot a Szlovákiai Magyar Írók Társaságával, mindig megbízható partner volt. Voltak további közös tervek a jövőre nézve is, nagyszabásúak, s ezeket a Társaság maradéktalanul igyekszik megvalósítani, tisztelettel adózva emlékének. "Mostantól minden más lesz, mind ami lehetett volna. Más, mert már nem vagy benne, csak az örökséged, amit hagytál, szétszórva, mint…
Read More
Könyvgyűjtés Zétény javára

Könyvgyűjtés Zétény javára

Egyéb
Váratlan, örömöt szerző eredménnyel végződött az SZMKE országos méretűre kiterjesztett, könyvadományt gyűjtő összefogása Zétény község lakosai, és adott esetben a térségben élők javára! A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnökével, a Selye János Egyetem rektorával, az Egyetemi Könyvtár munkatársaival és az alant felsorolt, úgynevezett gyűjtőkönyvtárak képviselőivel, www.szmke.sk az Egyesület tagjaival való partneri együttműködés keretein belül könyvgyűjtést szervezett Zétény község javára. Mint ismeretes, 2020. május 6-án leégett a kultúrház, benne a könyvtár teljes állományával. Zétény község lakosai összetartó közösséget alkotnak. A SZMKE elnökségének tagjai, Kecskés Ildikó, az Egyesület elnökének kezdeményezésére elhatározták, hogy segítenek a közösség majdani, új könyvtári gyűjteményének létrehozásában. Meggyőződésünkké vált, hogy az ott élők, különös tekintettel a felnövekvő nemzedékre, megérdemlik az országos szintű összefogást. A cél minimum 5 000 darab, jó állapotban lévő, hasznos könyv összegyűjtése volt. Az SZMKE elnöksége által…
Read More
Pozsonyi Trianon-találkozó

Pozsonyi Trianon-találkozó

Egyéb
Június 2-án Matovič kormányfő meghívására a pozsonyi várba látogatott a szlovákiai magyarság száz jeles képviselője, köztük Hodossy Gyula, a SZMÍT elnöke is. Igor Matovič kiemelte a szlovákok és magyarok közös hagyományait, kultúráját, vallását. Kijelentette, hogy erre kell építeni, majd szólt a problémákról is, a magyarság szempontjából fontos oktatási kulcskérdésről. A kormányfő méltatta a magyar kultúrát is, kiemelve Madách Imrét, Mikszáth Kálmánt, Márai Sándort és Grendel Lajost is. Ígérete szerint ő és kormánya mindig nyitottan állnak majd a magyarokat érintő problémákhoz, és hogy a kormányprogram ehhez megadja a megfelelő keretet. Viszont, ha bármikor gond adódik, szólni kell és le kell ülni megbeszélni azt.
Read More
Május 20-tól Gál Tamás a Komáromi Jókai Színház igazgatója

Május 20-tól Gál Tamás a Komáromi Jókai Színház igazgatója

Egyéb
Kedves Tamás!                Örömmel értesültem róla, hogy  a nyitrai megyegyűlés a versenybizottság javaslatára téged nevezett ki a Komáromi Jókai Színház élére.                Köztudott, hogy az elmúlt húsz évben nemcsak játszottál  az általad alapított színházakban, a Csavar Színházban, a Szevasz Színházban vagy az Epopteia Műhelyben, hanem dramaturg, rendező, díszlet- és jelmeztervező is voltál épp úgy, mint menedzser, így nem meglepő a bizottság döntése. Az előtted álló feladat tele van kihívásokkal, de rátermettségednek köszönhetően a legnagyobb felvidéki magyar kulturális intézmény jó kezekbe került. Bízom benne, hogy mint eddig, a továbbiakban is szorosan együttműködünk a színház színművészeivel, beleértve téged is, ugyanis a Szlovákiai Magyar Írók Társasága egy-egy rendezvényének, ünnepélyes díjátadó műsorának színvonala minden esetben emelkedett az előadásaiknak köszönhetően. Te magad pedig mindig is szíveden viselted a hazai kortárs irodalmat, szerzőket, akiknek műveit gyakran tűzted műsorra a tőled megszokott magas…
Read More
Legendák nyomában…

Legendák nyomában…

Egyéb
Nemcsak az irodalmi élet, de a színházi szakma és a média is jól fogadta az Újnyugat Irodalmi Kör kezdeményezését (Karantén plusz irodalom). A projekt részeként, Kálloy Molnár Péter egy Tőzsér Árpád-írással Rejtő Jenőről (1905-1943), Zöld Csaba pedig, a Talány Akusztik képviseletében, a 200 éve elhunyt néptanítóról, Tessedik Sámuelről (1742-1820) emlékezik meg. Karantén plusz irodalom címmel készülnek sorra az Újnyugat Irodalmi Kör karanténfilmjei; a friss epizódok egyikében, Kálloy Molnár Péter mondja el Tőzsér Árpád: Finite center című, a napokban a Nyugat Plusz irodalmi folyóiratban közölt naplórészletét, amely tisztelgés Rejtő Jenő (1905-1943) életműve előtt. Tőzsér Árpád, a Nemzet művésze évek óta publikál a Szabó Zoltán Attila szerkesztette Nyugat Pluszban. A folyóirat szerkesztőbizottságában megtaláljuk még – Petőcz András és Bolemant László mellett – Kálloy Molnár Pétert is, aki költőként, zeneszerzőként is aktív. Ezúttal…
Read More