Elhunyt Takács Emőd

Elhunyt Takács Emőd

Egyéb
GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a Komáromi Jókai Színház volt igazgatója, rendezője, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja, Takáts Emőd életének 78. életévében elhunyt. Takáts Emőd 1942. december 26-án született Komáromban, a kassai magyar tanítási nyelvű ipariskolában érettségizett 1961-ben. 1974-ben szerzett rendezői oklevelet a prágai színiakadémián, ezt követően került rendezőként Komáromba, 1977-től Krivošik István távozása után, Konrád József igazgatása alatt művészeti vezetővé nevezték ki, majd 1979-ben a Magyar Területi Színház igazgatója lett a rendszerváltásig. A kilencvenes években – a jogfosztottság zaklatott időszakában – még egyszer magára vette az igazgatói terheket, másfél évig, az intendatúra megszűnéséig volt a színház direktora. Rendezői munkája során főleg a kortárs szerzők darabjait részesítette előnyben, és általában a realista rendezői eljárásokat alkalmazta. Sok szlovákiai magyar szerző és szlovák drámaíró művét állította színpadra. „Színházi…
Read More
Elhunyt Vilcsek Béla irodalomtörténész

Elhunyt Vilcsek Béla irodalomtörténész

Egyéb
Életének 65. évében, augusztus 6-án elhunyt Vilcsek Béla (Budapest, 1956. szeptember 12. –) magyar irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár. Vilcsek Béla 1980-ban magyar-angol szakos főiskolai, 1983-ban magyar szakos egyetemi végzettséget szerez. 1983-tól az ELTE TFK, 2004-től az ELTE BTK oktatója. 1988-tól főiskolai adjunktus, 1993-tól docens. Egyetemi doktori fokozatot 1988-ban szerez. A drámaíró Babits című Ph.D. disszertációját 2005-ben védi meg. Oktató-nevelő, valamint szakmai-tudományos munkája elsősorban az irodalomelmélet, a verstan, a XX. század eleje és napjaink irodalmának területéhez kötődik. Közel félszáz szaktudományos könyv, tankönyv, szöveggyűjtemény, segédlet szerzője, illetve szerkesztője s csaknem kétszáz tanulmány, esszé, kritika írója. Publikációival egyaránt találkozhatunk szaktudományos folyóiratok (Filológiai Közlöny, Irodalomtörténet, Magyartanítás, Módszertani Lapok. Magyar) és irodalmi lapok (Árgus, Kortárs, Napút, Parnasszus, Szépirodalmi Figyelő, Új Forrás) hasábjain. Tagja a Magyar Írószövetség kritikai szakosztályának és az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete…
Read More
Elhunyt Vércse Miklós helytörténész, műfordító

Elhunyt Vércse Miklós helytörténész, műfordító

Egyéb
Augusztus 5-én elhunyt Vércse Miklós tanár, helytörténész, műfordító. 1932. november 26-án született a csallóközi Lidértejeden. Tanítói oklevelet a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán szerzett. Fiatal pedagógusként Párkányba került, itt alapított családot, és kis megszakítással itt is tanított nyugdíjazásáig. Párkány városa 1993-ban Pro Urbe díjjal tüntette ki munkásságáért. Iskolai munkája mellett kezdett helytörténettel, műfordítással foglalkozni. Főleg ismeretterjesztő, ill. gyermekkönyveket, továbbá szlovák népmeséket fordított magyar nyelvre. Első megjelent fordítása Hana Zelinová Szelesvölgy csillaga című ifjúsági regénye volt (1968). Cikkei, karcolatai, műfordításai főként szlovákiai magyar lapokban jelentek meg. Tagja a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának, a Magyar Írószövetségnek. "Vércse Miklós több évtizedes pedagógusi munkája során gyakran szembesült azzal, hogy társadalmi létünk, megmaradásunk éltető gyökerei nem csupán a mesék világából szívják éltető nedveinket, de a ködbevesző múltunk intim ismeretéből is. A történelmi múlt történései, akár csak a…
Read More
Elhunyt Motesíky Árpád

Elhunyt Motesíky Árpád

Egyéb
2021. július 11-én életének 81. évében elhunyt Motesíky Árpád vadászíró, az SZMÍT oszlopos tagja, aki 1941. január elsején született Nagycétényben. Motesiky Árpád a vidék írója volt, ennek minden attributumával.Vidéken élt és alkotott, írásai a vidéki élet tükrei. Elbeszélések, karcolatok, portrék, tanulmányok, riportok, tudósítások, könyvismertetések, műfordítások jelzik szülőföldje életének minden arra érdemes eseményét.     Írásai a Hét, később az Életünk hasábjain jelentek meg. Az igazi lehetőségeket azonban az 1989-et követő idők hozták. 1996 és 2014 között számtalan vadászati témájú könyvnek volt a szerkesztője, társszerzője. Kedves Árpád, nyugodj békében.
Read More
Elhunyt Fónod Zoltán irodalomtörténész

Elhunyt Fónod Zoltán irodalomtörténész

Egyéb
Életének 91-ik évében , 2021. július 7-én elhunyt Fónod Zoltán irodalomtörténész, publicista, a Comenius Egyetem Bölcsészkara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének egykori vezetője, a Madách Könyv- és Lapkiadó főszerkesztője, az Irodalmi Szemle főszerkesztője, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának oszlopos tagja. foto: facebook Fónod Zoltán (1930. október 29-én született, Ekecsen) irodalomtörténész, egyetemi oktató, lapszerkesztő. Egyetemi tanárként a magyar irodalomtörténet elkötelezett oktatásával egy egész magyar szakos tanári nemzedék szellemiségét meghatározta. Monográfiában dolgozta fel Fábry Zoltán munkásságát, ő a szerkesztője a tizenkét kötetes Fábry-életműsorozatnak (1980–2001), megírta a két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom történetét, s főszerkesztője volt az Irodalmi Szemlének és a szabad Újságnak is. Búcsúztatása 2021. július 13-án, 14.00 órakor lesz a pozsonypüspöki temetőben.
Read More
Tiszteletadás Dobos László szobránál

Tiszteletadás Dobos László szobránál

Egyéb
A Mécs László Polgári Társulás és a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért társulás 2014. július 25-én elhunyt Dobos Lászlónak, Kossuth-díjas írónak, politikusnak, a város szülöttének szobrot állítottak Királyhelmecen 2015. október 17-én.  Hodossy Gyula, az SZMÍT elnöke, Tóth László József Attila-díjas költő és Hogya György Talamon-díjas prózaíró lerótták tiszteletüket Dobos László szobra előtt, majd elhelyezték az emlékezés koszorúját.
Read More
Látogatás a felújított Rákóczi-kastélyban

Látogatás a felújított Rákóczi-kastélyban

Egyéb
Borsiban, a magyar határtól és Sátoraljaújhelytől alig öt kilométerre áll II. Rákóczi Ferenc szülőháza, a magyar reneszánsz építészet egyik gyöngyszeme, a Rákóczi-kastély. Az épületet 2018-ban kezdte felújítani a budapesti Teleki László Alapítvány és a Borsi község önkormányzata által e célra létrehozott, szlovákiai bejegyzésű II. Rákóczi Ferenc nonprofit szervezet. A teljes felújítás Magyarország Kormánya támogatásából valósult meg. A felújított épületet Zuzana Čaputová szlovák és Áder János magyar köztársasági elnök adja át június 19-én. Az átadás előtt, június 11-én Hodossy Gyula, az SZMÍT elnöke, Tóth László József Attila-díjas költő és Hogya György Talamon-díjas prózaíró ellátogattak a várkastélyba, és megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc szobrát.
Read More
Elhunyt Gál Sándor József Attila-díjas író, költő

Elhunyt Gál Sándor József Attila-díjas író, költő

Egyéb
Életének 84. évében május 28-án elhunyt Gál Sándor József Attila-díjas író, költő, szerkesztő, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának oszlopos tagja, a szlovákiai magyar irodalom és a magyar irodalmi élet kiemelkedő alkotója, szervezője, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja. Gál Sándor munkássága szerteágazó, terjedelmes életművet mondhat magáénak. Szülőfalujához való ragaszkodása a köteteiből tekint vissza ránk, az egykori szülőház helyén egy faragott emléktábla hirdeti: „Mert más szülőföld nincs, csak ez az egyetlen. A bennem élő.” Gál Sándor temetése 2021. június 5-én (szombaton) 14.00 órakor lesz Buzitán. A ravatalozásra 13.00 órától kerül sor az érvényes járványügyi előírások mellett. Foto: Somogyi Tibor "Soha nem volt szándékomban felparcellázni magamat. Bennem az írás, az irodalom egy egész. Ez a mi történelmünk, ez tölti be az ünnepeinket és a hétköznapjainkat is. A háborúk, a kitelepítések, a…
Read More
Elhunyt Huszár László

Elhunyt Huszár László

Egyéb
Életének 70. évében elhunyt Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója. A rétei születésű Huszár László a szlovákiai magyar kultúra egyik legaktívabb szervezője volt. Utolsó díjának átvételekor beszédében elmondta, hogy a népdalkörök, citerazenekarok, bábcsoportok, gyermekszínjátszók és mások nélkül bizonyára csak „egy életet élne”, majd hozzá tette: „Mert élni csak úgy érdemes, ha szolgálni tudunk”. A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetnek 2013. január 1-jei megalakulásától haláláig volt igazgatója. 2018-ban megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Huszár László több évtizede ápolt jó kapcsolatot a Szlovákiai Magyar Írók Társaságával, mindig megbízható partner volt. Voltak további közös tervek a jövőre nézve is, nagyszabásúak, s ezeket a Társaság maradéktalanul igyekszik megvalósítani, tisztelettel adózva emlékének. "Mostantól minden más lesz, mind ami lehetett volna. Más, mert már nem vagy benne, csak az örökséged, amit hagytál, szétszórva, mint…
Read More
Könyvgyűjtés Zétény javára

Könyvgyűjtés Zétény javára

Egyéb
Váratlan, örömöt szerző eredménnyel végződött az SZMKE országos méretűre kiterjesztett, könyvadományt gyűjtő összefogása Zétény község lakosai, és adott esetben a térségben élők javára! A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnökével, a Selye János Egyetem rektorával, az Egyetemi Könyvtár munkatársaival és az alant felsorolt, úgynevezett gyűjtőkönyvtárak képviselőivel, www.szmke.sk az Egyesület tagjaival való partneri együttműködés keretein belül könyvgyűjtést szervezett Zétény község javára. Mint ismeretes, 2020. május 6-án leégett a kultúrház, benne a könyvtár teljes állományával. Zétény község lakosai összetartó közösséget alkotnak. A SZMKE elnökségének tagjai, Kecskés Ildikó, az Egyesület elnökének kezdeményezésére elhatározták, hogy segítenek a közösség majdani, új könyvtári gyűjteményének létrehozásában. Meggyőződésünkké vált, hogy az ott élők, különös tekintettel a felnövekvő nemzedékre, megérdemlik az országos szintű összefogást. A cél minimum 5 000 darab, jó állapotban lévő, hasznos könyv összegyűjtése volt. Az SZMKE elnöksége által…
Read More