A 65 éves Papp Imre köszöntése

A 65 éves Papp Imre köszöntése

Jubilánsok
Május 25-én ünnepelte 65. születésnapját Papp Imre költő, a SZMÍT tagja. Ebből az alkalomból Hodossy Gyula, az SZMÍT elnöke, kíséretével: Tóth László, Petőcz András, Ravasz József, Kovács Balázs és Király Farkas írótársakkal meglátogatták a Prágában élő ünnepeltet, hogy felköszöntsék. Közösen megtekintették Papp Imre feleségének, Lőrinc Zsuzsa grafikus- és szobrászművésznek a CSEH ÉS MORVAORSZÁGI MAGYAROK SZÖVETSÉGÉNEK PRÁGAI HELYI EGYESÜLETE szervezésében május 17-én megnyílt Fénysszövő című kiállítását Prágában. Az ünnepeltnek szívből gratulálunk... 0
Read More
A 60 éves Hajdú István köszöntése

A 60 éves Hajdú István köszöntése

Jubilánsok
Idén 60 éves Hajdú István prózaíró. Ebből az alkalomból köszöntötte őt Hodossy Gyula, a SzMÍT elnöke és Krausz Tivadar költő Rimaszombatban. Hajdú István a kassai Magyar Tannyelvű Ipariskolában érettségizett 1982-ben. Világosítóként dolgozott a kassai Thália Színházban (1986– 1989), majd a Szlovák Filmvállalat technikai munkatársa lett (1989–1992). Volt a Szabad Újság szerkesztője (1992–1994), illetőleg 1995 és 1997 között szabadfoglalkozású író, 1995-től 1996-ig a Gömöri Hírlapot szerkesztette, 1997-től a Fundament Polgári Szervezet programszervezője. 1983-tól rendszeresen publikál. Részt vett az Iródia mozgalomban. Versekkel kezdte pályáját, ám hamar áttért a széppróza műfajaira. Novelláit, elbeszéléseit, filmnovelláit, karcolatait a tudatáram groteszk vagy abszurd kivetülése jellemzi, olykor a szürrealizmusra jellemző automatikus írás poétikus gesztusait idézve. Írásművészetének hangsúlyos eleme a titok, az elidegenedés és az elidegenítés, az identitások képlékenysége, az emberi kapcsolatok intézményesülő képmutatásának bírálata, mechanikussá válása. Művek: A…
Read More
A 85 éves F. Kováts Piroska köszöntése

A 85 éves F. Kováts Piroska köszöntése

Jubilánsok
85 évvel ezelőtt 1938. augusztus 28-án született F. Kováts Piroska műfordító, szerkesztő, az SZMÍT tagja. Ebből az alkalomból köszöntöttük a Budapesten élő jubilánst, aki családja körében vette át a Társaság ajándékát…Szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek! F. Kováts Piroska 1974-től a nyugdíjazásáig, vagyis 1992-ig a Madách Könyvkiadóban dolgozott szerkesztőként, majd vezető szerkesztőként. A kiadóban kezdődött műfordítói pályája is. F. Kováts Piroska fordításában olvasható magyarul többek között Dominik Tatarka Reverendás köztársaság, című munkája, Václav Kaplický Boszorkányégetés, Dušan Šimko Esterházy lakája című regénye, Gabriel Viktor 1848–18-49 legendája a szlovák történetírásban című műve, vagy a Levélbe öltözik a fa címmel megjelent, középkori cseh szerelmes verseket tartalmazó antológi, és Kassai Maraton című novelláskötete. Nagy Erika A nyelvvel való foglalkozás bűvkörében Beszélgetés a 85 éves F. Kováts Piroskával F. Kováts Piroska 1938. augusztus 28-án született, Budapesten. 1974-től…
Read More
Csicsay Alajos köszöntése

Csicsay Alajos köszöntése

Jubilánsok
Közelmúltban ünnepelte 85. születésnapját Csicsay Alajos író, szakíró. Ebből az alkalomból otthonában köszöntötte fel Hodossy Gyula József Attila-díjas író, az SZMÍT elnöke és Nagy Erika, az SZMÍT Választmányának tagja... Csicsay Alajos ismeretterjesztő, valamint nevelési témájú írásai és segédtankönyvei mellett cikkeket, elbeszéléseket, novellákat, karcolatokat, meséket  is írt, kötetei jelentek meg. Iskolaigazgatóként nagy gondot fordított a nevelés és az oktatás korszerűsítésére, a tehetséggondozásra. Behatóan foglalkozott a nemzetiségek iskolaügyével. 1996 és 2002 között a Katedra Társaság elnöke volt.  Több hazai és külföldi szakkonferencián is részt vett.
Read More
A 93 éves Szeberényi Zoltán köszöntése

A 93 éves Szeberényi Zoltán köszöntése

Jubilánsok
Hodossy Gyula József Attila-díjas költő, az SZMÍT elnöke, Tóth László akadémikus, József Attila-díjas költő, író és Nagy Erika az SZMÍT választmányának tagja otthonában köszöntötte fel az ünnepeltet. 1930. augusztus 11-én született Komáromban Szeberényi Zoltán irodalomtörténész, kritikus. Gépészeti technikumban érettségizett szülővárosában 1953-ban, magyar szakos tanári oklevelet szerzett Pozsonyban 1957-ben, ezt követően 1960-ig gimnáziumi tanár Galántán, majd nyugdíjazásáig, 1995-ig a nyitrai tanárképző főiskola tanára (két alkalommal is tanszékvezetője, majd docense) volt. Többek között Győry Dezsőről, Turczel Lajosról, Duba Gyuláról, Ozsvald Árpádról írt monográfiát, kétkötetes arcképcsarnokot tett közzé a II. vh. utáni (cseh)szlovákiai magyar írókról (Magyar irodalom Szlovákiában 1945–1999, 2000–221).
Read More
Szakolczay Elisabeth köszöntése 80. születésnapja alkalmából

Szakolczay Elisabeth köszöntése 80. születésnapja alkalmából

Jubilánsok
A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának egyik legszebb és legnemesebb rendezvénye a jubiláns írótársak köszöntése. Ezúttal Szakolczay Elisabeth műfordítót köszöntötte fel otthonában Hodossy Gyula, az SZMÍT elnöke és Nagy Erika, az SZMÍT Választmányának tagja. Jubiláns műfordítónk tagja a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának. A magyar-szlovák irodalmi kapcsolatokat erősíti, hogy számos könyvet, irodalmi művet, tudományos munkát fordított le szlovák nyelvre. Szép, nagyon fontos, ugyanakkor nehéz feladat is a műfordítás, hiszen ügyelni kell arra, hogy amikor egy-egy szófordulatot nehéz lefordítani, színre lépjen a fordító alkotói énje, vagyis, írót temet magában. Többek között az ő fordítása Szekrényessy Attila: Eperjes története képekben, Fodor Péter: Aranykert, Fellinger Károly: Ilka vára – Ilkin hrad és Gyűjteményes kötetek: Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében című könyveket. Korát meghazuttoló fiatalos lendületettel a mai napig is fordítja a rábízott műveket. Életjubileuma…
Read More
Jubilánsok köszöntése: Kövesdi Károly

Jubilánsok köszöntése: Kövesdi Károly

Jubilánsok
Kövesdi Károly többkötetes költő, újságíró, műfordító az első jubiláns 2023-ban, akit a SZMÍT tagjai felköszöntöttek életjubileuma alkalmából. Nevét a 70-es évektől jegyzi az irodalom. Kritikus, nem bírja a zárt kereteket, viszont imádja a vízpartot, a gömöri lankákat, ahol képes arra, hogy felengedjen, verseket, meséket írjon. Első verseskötete 1980-ban jelent meg Romvárosi beszélgetés címmel, de előtte már évekig közölt verseket, cikkeket a hazai lapokban. Innentől kezdve sorban jelentek meg könyvei, köztük versek, gyermekversek, mesekönyv és publicisztikai válogatás is. Gyermekversein, meséin generációk nőttek fel, imádták, imádják a játékos rímeit.
Read More
85 éves Csicsay Alajos

85 éves Csicsay Alajos

Jubilánsok
Április 8-án tölti be életének 85. esztendejét Csicsay Lajos csallóközi származású, pedagógusi végzettséggel rendelkező író, szakíró. Ismeretterjesztő, valamint nevelési témájú írásai és segédtankönyvei mellett cikkeket, elbeszéléseket, novellákat, karcolatokat, meséket  is írt, kötetei jelentek meg. Iskolaigazgatóként nagy gondot fordított a nevelés és az oktatás korszerűsítésére, a tehetséggondozásra. Behatóan foglalkozott a nemzetiségek iskolaügyével. 1996 és 2002 között a Katedra Társaság elnöke volt.  Több haza és külföldi szakkonferencián is részt vett. Díjai: Katedra-díj (1996, 2002), Felvidéki Magyar Pedagógus-díj, Szent Gorazd-díj, Párkányi Pro Urbe-díj.
Read More
Jubilánsait köszöntötte az SzMÍT

Jubilánsait köszöntötte az SzMÍT

Jubilánsok
Balról: Hodossy Gyula, Orbánné Bertha Mária, Aich Péter, Mácza Mihály, Bordás Sándor, Venyercsan Pál 2022. június 23-án, csütörtökön azokat az írótársakat köszöntöttük, akik ebben az évben ünnepelték kerek életjubileumukat, 65 évtől felfelé. A rendezvénynek hagyományosan a Pozsonyi Magyar Intézet adott otthont, Venyercsan Pál, az intézet igazgatója nyitotta meg az ünnepélyes keretek közt zajló rendezvényt. A 2022-es évben 5 jubiláns írótársat köszöntöttünk, akik közül személyen Aich Péter, Bordás Sándor, Mácza Mihály és Orbánné Bertha Mária tudott részt venni az eseményen. Köszönet a közreműködésért: Galo Vilmos, Jancsó Péter, Petőcz András, Tőzsér Árpád, Venyercsan Pál.
Read More