22. Győri Könyvszalon képekben

22. Győri Könyvszalon képekben

Díjazottak, Könyvbemutató
2023. november 10-12. között zajlik a vidék legnagyobb rendezvénye, a Győri Könyvszalon. A rendezvény több, mint 100 programlehetőséget foglal magába. Dunaszerdahely és Győr 2021 óta testvérvárosok. Hodossy Gyula József Attila-díjas költő, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke, Dunaszerdahely város díszpolgára képviseli a rendezvényen úgy a várost, mint az irodalmat is. Elkísérte őt a Grendel Lajos Mentorprogram két fiatal tehetsége, Besnyei Júlia és Frigula Bianka is. A Győri Nemzeti Színház Pódiumszínpadán Rossz napok című verseskötetéről Tóth László József Attila-díjas íróval, költővel beszélgetett Szalai Zsolt költő, az Ambroozia webfolyóirat szerkesztője, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum osztályvezetője. Bemutatkozott a közönségnek Bíró Szabolcs író, a Szent György Lovagrend tagja, Eger Kulturális Nagykövete, a HaddelHadd énekese is. Zalán Tibor József Attila-díjas költő, író, drámaíró kapta a 22. Győri Könyvszalon Alkotói díját a…
Read More
Petőfi a Felvidéken – irodalmi est

Petőfi a Felvidéken – irodalmi est

Könyvbemutató
Október 27-én a Vámbéry Irodalmi Estek keretén belül a dunaszerdahelyi Vámbéry Gimnáziumba és a Közös Igazgatású Szakközépiskolába (Szabó Gyula 21) látogatott Hodossy Gyula József Attila-díjas költő. A rendhagyó irodalomóra témája Magyar Zoltán Petőfi a Felvidéken című könyve volt. Magyar Zoltán könyve Petőfi életének azon bő évtizednyi időszakát dolgozza fel, melyet 1838-48 között a történeti Felvidék területén töltött el, nemegyszer kulcsfontosságú események résztvevőjeként. A szerző személyesen is végigjárta a kötetben szereplő helyszíneket - a vonatkozó szakirodalom számbavételén és az itt felsorakoztatott új adatokon túl -, ez adja a könyv stílusának megkapó üdeségét. Mint irodalomtörténeti munka, a Petőfi-kutatás tán utolsó adósságát törleszti, s mint olvasmány, egyaránt ajánlható mind az irodalomtörténet szerelmesei, mind pedig a szélesebb olvasóközönség figyelmébe. A "felvidéki" Petőfit bemutató kötetünket rendkívül gazdag, szemléletes képanyag teszi élményszerűvé. Petőfi Sándor rövid élete…
Read More
Nyugat Plusz legújabb számának bemutatója Dunaszerdahelyen

Nyugat Plusz legújabb számának bemutatója Dunaszerdahelyen

Könyvbemutató
Szabó Zoltán Attila költő, író, rendező, a Nyugat Plusz irodalmi folyóirat alapító-főszerkesztőjét fogadta vendégül a Csallóközi Könyvtárban a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, ahol bemutatásra került a Nyugat Plusz legújabb száma. A lapban, mint általában mindig, most is jelent meg szlovákiai magyar szerző műve (Hodossy Gyula, Z. Németh István, Száraz Pál és Bolemant László). Z. Németh István, Hodossy Gyula, Szabó Zoltán Attila és Száraz Pál A http://artnews.hu oldalán friss hírként közölték, hogy "A Nyugat Plusz legújabb, antológia-jellegű, 80 oldalas kiadványában látható Zilahi Nono a Tabán misztériumát, egyúttal a Tabán (Rácváros) és a múltbéli Kolozsvár egyfajta hasonlatosságát, finom „rezdüléseit” is megmutató, Krúdy Gyula mesebirodalmát, a legendás Mélypince kocsma világát láttató két alkotása. A műveket a tervek szerint 2023. november 15-én a Talány Akusztik nagykoncertjén az Óbudai Társaskörben is „kiállítják”, pontosabban: elhelyezik a…
Read More
Emléknap Rimaszombatban

Emléknap Rimaszombatban

Ajánlók, Könyvbemutató
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség és a rimaszombati 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat emléknapot tartott a 110 éves rimaszombati cserkészet tiszteletére. A rendezvényen többek között bemutatták Gaál Lajos A cserkészliliom peremvidéki szirmai című könyvét, melynek felelős szerkesztője Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója, aki az 1990. március 11-én újjáalakult Szlovákiai Magyar Cserészszövetség alapító elnöke volt. Gaál Lajos a könyvében számot ad a rimaszombati cserkészet 110 éves múltjáról, szinte évekre lebontva. "A cserkészek története szorosan összefonódik a nagyvilág és a magyarság történéseivel, s elég végiglapoznunk a tárgyalt 110 év történetén, halálpontos képét kapjuk a világ- s az összmagyar történelemnek is." A könyvet a szerző, Gaál Lajos és Hodossy Gyula felelős kiadó keresztelte meg. A rendezvényen jelen volt az 1924. január 7-én született Kálmán László is, aki az 1930-as években tette le…
Read More
Írók a városban, vásárban…

Írók a városban, vásárban…

Könyvbemutató, Újítások
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága dedikálással egybekötött könyvárusítása az Írók a városban – Város az irodalomban című program keretén belül valósul meg, Dunaszerdahely Önkormányzatának támogatásával. Szeptember 21-e és 23-a között Tóth László, Csáky Pál, Hodossy Gyula, Nagy Erika, Póda Erzsébet, Kovács Barnabás, dedikált az érdeklődőknek, és a vásár egész ideje alatt lehetőség volt könyveket vásárolni is. A jelenlévő szerzők a dedikálás mellett kedélyesen elbeszélgettek az olvasókkal, érdeklődőkkel.
Read More
Szlovákiai magyar szép irodalom 2023

Szlovákiai magyar szép irodalom 2023

Könyvbemutató
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2006-tól adja ki a Szlovákiai magyar szép irodalom című antológiát. A nemrég megjelent antológia 256 oldalon 31 szerző verseit, illetve prózai alkotásait tartalmazza az elmúlt év lap- és folyóiratközlései alapján. Szövegei eredetileg többek között az Alföldben, Bárkában, Előretolt Helyőrségben, Élet és Irodalomban, Forrásban, Irodalmi Jelenben, Irodalmi Szemlében, Kalligramban, Kortársban, Magyar Naplóban, Palócföldben, Nyugat Pluszban, Opusban, Tiszatájban, Új Forrásban jelentek meg. Szeptember 21-én megtartott Dunaszerdahelyi beszélgetésbe a közönség is aktívan bekapcsolódott, a könyvbemutatót Hodossy Gyula vezette, s aki válaszolt, Nagy Erika az antológia szerkesztője. A jelenlévők többek között az antológiák hasznáról és válfajairól hallhattak beszámolókat. A rendezvény végén a jelenlévő szerzők az antológiában szereplő műveikből olvastak fel. Koriva Nikolett recenziójának részlete az antológiáról: "A Szlovákiai magyar szép irodalom a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának (SZMÍT) évről évre megjelenő antológiája…
Read More
Könyvbemutató és emlékezés Abszurdisztán polgárára Szepsiben

Könyvbemutató és emlékezés Abszurdisztán polgárára Szepsiben

Könyvbemutató, Megemlékezés
Az SZMÍT szervezésében június 6--án, az esti órkban nagy érdeklődés mellett zajlott Szepsiben Csáky Pál A penge élén és Ludovic Maquet Ludo, egy hontalan idegenlégiós című köteteiknek bemutatója, valamint Tóth László emlékező gondolatait tolmácsolta a közönségnek a 75 évvel ezelőtt született Abszurdisztán polgáráról, Grendel Lajosról. "Grendel Lajosnak, műveinek, írásainak, több fronton vívott közéleti, irodalmi és szerkesztői csatározásainak is köszönhetően a csehszlovákiai magyar irodalom is fokozatosan erősödött" A beszélgetőtárs Mihályi Molnár László volt. A Penge élén című kötet az elmúlt 30 év legfontosabb döntéseit, azok hátterét és indítékait tárta az olvasó elé, korabeli hiteles dokumentumok alapján. Csáky Pál a vaskos kötetben a felvidéki magyarság életét, sorsát is befolyásoló, rendszerváltás utáni legfontosabb folyamatokat, döntéseket, valamint azok okait és hátterét is az olvasók elé tárta. Ludovic Maquet 19 évet szolgált a francia idegenlégió…
Read More
Meghívó

Meghívó

Ajánlók, Könyvbemutató
A  Szlovákiai Magyar Írók Társasága tisztelettel meghívja Önt a Pódiumbeszélgetés a szlovákiai magyar prózáról című szimpóziumra. A rendezvény moderátora: Csáky Pál író, közíró Beszélgetőtársak: Tóth László akadémikus, József Attila-díjas író, költő, Hodossy Gyula József Attila-díjas költő, az SZMÍT elnöke
Read More
Dénes Györgyre emlékeztek Pelsőcön

Dénes Györgyre emlékeztek Pelsőcön

Könyvbemutató, Megemlékezés
Május 31-én ünnepélyes megemlékezés volt Pelsőcön, mégpedig Dénes György költő, műfordító, szerkesztő születésének 100. évfordulója alkalmából a róla elnevezett alapiskolában. Máté Eleonóra, az alaiskola igazgatója minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a megemlékezés méltó legyen a II. világháború utáni (cseh)szlovákiai magyar irodalmat megalapozó nemzedék egyik legjelesebb képviselőjéhez. Dénes György végakarata szerint hazai földben nyugszik, szülőfalujának, Pelsőcnek temetőjében. A délelőtti programot követően a helyi temetőben Tóth László akadémikus, József Attila-díjas költő, író emlékező gondolatai hangzottak el: "A százéves Dénes Györgyre jöttünk össze emlékezni itt, a pelsőci temetőben. Emlékezni? Hiszen emlékezni a halottakra vagy a távollevőkre szoktunk, Dénes György azonban – s ennek valamennyien A százéves Dénes Györgyre jöttünk össze emlékezni itt, a pelsőci temetőben. Emlékezni? Hiszen emlékezni a halottakra vagy a távollevőkre szoktunk, Dénes György azonban – s ennek valamennyien…
Read More