KORTÁRS HANGON ’22

KORTÁRS HANGON ’22

Ajánlók, Pályázatfigyelő
A XVIII. kötetre készülnek… A történet még 2005-ben kezdődött a József Attila centenárium évében: Volt egy ember címmel hirdette meg egyetemisták részére az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jogelődje – a Miskolci Egyetemmel közösen – irodalmi pályázatát. Aztán az évek során folyamatosan fejlődött, gazdagodott ez a projekt; 2011-től jelent meg nemzetközi szinten a diaszpóra magyar egyetemeinek magyar hallgatóival, 2015-től évi két alkalommal Kreatív Írásművészeti Műhelyt működtet, 2016-tól Pozsony, Nagyvárad, Kolozsvár, Eger irodalmi művészeti lapjainak támogatásával lapdíjakkal gazdagodtunk – ma már 10 lap támogat megjelenéssel – s így egyre nagyobb nemzetközi nyilvánosságot kap a magyar felsőoktatásban is egyedülálló hallgatói tehetséggondozás.  Mindenképpen rangos elismerésnek tekinthető, hogy mára már három írószövetség ad díjat; a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Magyar Írószövetség meghív egy-egy általa tehetségesnek ítélt pályázót az írótáborába. A…
Read More
Hamvas Béla esszépályázat

Hamvas Béla esszépályázat

Pályázatfigyelő
Balatonfüred Város Önkormányzata, a Magyar Írószövetség,a Tempevölgy és a Hamvas Béla Asztaltársaságesszépályázatot hirdeta XX. századi magyar és egyetemes kultúra kiemelkedő személyisége,Hamvas Béla emlékére. A pályázat témája: „Az európai kultúra válsága”. A pályázaton minimum 15 A4-es oldal terjedelmű, a kiírás témakörét elemző,még nem publikált művel lehet részt venni.A pályaműveket 2022. február 1-ig kérjük beküldeni papíralapona Hamvas Béla Asztaltársaság címére(8230 Balatonfüred, Pálóczy H. Ádám u. 51/c.).A borítékon kérjük feltüntetni: „Hamvas Béla esszépályázat”. A pályaművek díjazása:I. helyezett – 250.000.- FtII. helyezett – 150.000.- FtIII. helyezett – 100.000.- Ft A pályázaton részt vevő, felsőfokú tanulmányokat folytató diákok számárakét, egyenként 75000.- Ft-os díjat adományoznak a pályázat kiírói.A díjak összege nettó.A díjazott művek a Tempevölgy folyóirat honlapján kerülnek publikálásra. A pályázat eredményhirdetése 2022. március 20-án, a Hamvas Napok alkalmából, Hamvas Béla születésének 125. évfordulóján lesz.
Read More
Köszönjük, Magyarország!” Program

Köszönjük, Magyarország!” Program

Pályázatfigyelő
FelhívásFiatal írók és költők, valamint velük együtt pályázó fiatal előadóművészek részére író-olvasó találkozók, könyvbemutatók komplex, összművészeti előadások keretében történő megvalósításáraAz Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága a „Köszönjük, Magyarország” Program keretében felhívást tesz közzé 18. életévüket betöltött, legalább egy megjelent kötettel rendelkező magyar írók, költők részére - alkotóművészetüketegyedi módon, társművészeti előadók közreműködésével bemutató - a középiskolai korosztálynak szóló író-olvasó találkozó/könyvbemutató tematikájú előadások létrehozására és megvalósítására. Bővebben: koszonjuk-magyarorszag-program-irodalmi-felhivasLetöltés
Read More
Arany Opus Díj 2021

Arany Opus Díj 2021

Pályázatfigyelő
Pályázati kiírás A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára. A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza vagy vers (max. 15 flekk), amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. Tematikai megkötés nincs. A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, három nyomtatott példányban és digitális formában is kérjük benyújtani. A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, e-mail címe, telefonszáma és lakcíme. Ezen a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje is. A külső borítékra pedig kérjük ráírni: Arany Opus Díj. Levélcím: Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda (információ - telefon: 0911239479, e-mail: szmit@szmit.sk) A pályázatok…
Read More
Pályázat

Pályázat

Pályázatfigyelő
A 21. századi igényeknek és kihívásoknak megfelelően kialakított, hiánypótló elemeket is tartalmazó pályázatokat hirdetett július 1-jével a Petőfi Kulturális Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság a nyomtatott és online formában megjelenő folyóiratok kiadói számára. Az 1,8 milliárd forint keretösszegű pályázati csomag célja a kárpát-medencei magyar nyelvű folyóiratkultúra kiszámítható működésének biztosítása és a fiatal nemzedékek megszólításának elősegítése. A meghirdetett nyílt pályázatokra bármelyik hivatalosan bejegyzett lap pályázhat, legyen az egy szaktudományos folyóirat vagy egy szubkultúra kiadványa. A magyar nyelvű irodalmi, művészeti, tudományos, tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő folyóiratok szerkesztőségei szellemi műhelyek. Az egymást követő nemzedékeket sikeresen összekötő és kultúraközvetítő szerepükön túlmenően a populáris és a szubkultúrák rétegeinek elérésére, az országosan vagy regionálisan fontos ügyek közvetítésére alkalmas közeget képeznek, egyben magas színvonalú, valamint tudományos igényű kulturális elemmel gazdagítják a magyar nyelvű írásbeliséget. A Petőfi Kulturális Ügynökség e…
Read More
Örkény István drámaírói ösztöndíj

Örkény István drámaírói ösztöndíj

Pályázatfigyelő
2021. évi pályázati felhívás A Petőfi Irodalmi Múzeum által meghirdetett Örkény István drámaírói ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, és lehetőséget adjon fiatal pályakezdő drámaíróknak, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolták vonzódásukat a műfajhoz. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (a továbbiakban: PIM – OSZMI). Pályázat benyújtására jogosult: az az 1981. január 1-jét követően született drámaíró, aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban. Már bemutatott dráma vagy publikált kötet, korábbi megjelenés színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken előnyt jelent. Korábbi Örkény István drámaírói ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben nem töltöttek ki három teljes ösztöndíjas intervallumot, és a korhatárnak még megfelelnek. Az ösztöndíjat egy teljes, új színdarab tervével lehet megpályázni,…
Read More
Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

Pályázatfigyelő
2021. évi pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra, dráma, esszé) művek bármely idegen nyelvről magyar nyelvre történő műfordításához kérnek támogatást a Babits Mihály ösztöndíj elnyerésével. Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiatal műfordítóknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez. Pályázat benyújtására jogosult: Az a 1981. január 1-jét követően született, műfordítói tevékenységet végző alkotó, aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban. Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás. Korábbi, Babits Mihály műfordítói ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben legfeljebb kétszer nyerték el az ösztöndíjat, és a korhatárnak még megfelelnek. Fél évnél hosszabb időszakra vonatkozó munkaterveket a kuratórium nem támogat. PhD-témával nem lehet pályázni.…
Read More
Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj

Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj

Pályázatfigyelő
2021. évi pályázati felhívás A Petőfi Irodalmi Múzeum által meghirdetett Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj keretében fiatal írók, irodalmárok részesülhetnek támogatásban szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti művek létrehozásához. Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve a magas színvonalú alkotótevékenységhez. Pályázat benyújtására jogosult: Az a 1981. január 1-jét követően született író, irodalmár, aki már publikált színvonalas szakmai orgánumokban, és a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott alkotói támogatásban. Publikált kötet megléte előnyt jelent. Korábbi Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben legfeljebb kétszer nyerték el az ösztöndíjat, és a korhatárnak még megfelelnek. Egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó munkaterveket a kuratórium nem támogat. PhD-témával vagy drámaírói tevékenység támogatására nem lehet pályázni. Ösztöndíjban részesülhet 2021-ban legfeljebb 13 fő. Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, a…
Read More
Pályázat

Pályázat

Pályázatfigyelő
ARANYBULLA-díj Az Aranybulla kikiáltásának 800. évfordulójára a Vörösmarty Társaság pályázatot hirdet. A magyarság történelmének egyik legjelentősebb eseményéhez, annak emlékezetéhez kapcsolódó alkotásokat várnak a szervezők. Pályázni lehet vers, széppróza, esszé, tanulmány, illetve színpadi mű kategóriákban. Az Aranybulla-díj átadására és a kategóriákban kiemelt alkotások oklevéllel történő elismerésére  Székesfehérvár Szent István-napi ünnepségsorozata keretén belül kerül sor. Beküldési határidő: 2022. január 22. – A magyar kultúra napja Cím: Vörösmarty Társaság 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14. vorosmarty.tarsasag@gmail.com Fővédnök: Cser-Palkovics András polgármester Ujváry Gábor                                     Bobory Zoltán történész  költő, író, szerkesztő                                             L. Simon László költő, író, országgyűlési képviselő              Székesfehérvár, 2021. április 11.
Read More