Verspályázat kiírás

Verspályázat kiírás

Pályázatfigyelő
A trianoni békediktátummal kettészakított város, Komárom Önkormányzata és az 1931. évi dicsőséges óceánrepülés gépének, a „Justice for Hungary” pilótájának nevét viselő egyesület, az Endresz Csoport Egyesület a Kárpát-medence magyarsága számára „A magyar fájdalom és összetartozás versei – Trianon 100” címmel verspályázatot hirdet nyílt és középiskolás kategóriában. A kiíró mindkét kategória 1-6. helyezettjét díjazza: 100.000 Ft75.000 Ft50.000 Ft40.000 Ft30.000 Ft20.000 Ft A beérkezett pályaművekből a zsűri által közlésre alkalmas versekből antológia készül, továbbá felkérünk neves magyar előadóművészeket, zenekarokat egy-egy általuk kiválasztott vers különdíjként történő megzenésítésére. A pályamunkák beérkezésének határideje: 2020. március 15. (24.00 óra). Egy-egy pályázó maximum 3 „jeligés” verssel nevezhet. A verseket – jeligével, egyben a maximum 3 db-ot – az trianon100vers@gmail.come-mail címre, a  mellékelt nevezési lapot - jelige feltüntetésévelaz trianon100versadatlap@gmail.come-mail címre várjuk. -  Az antológia megjelenésére és az eredményhirdetésre…
Read More
Pályázati kiírás

Pályázati kiírás

Pályázatfigyelő
Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata meghirdeti  a 43. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, és 2020. április 14. – április 17 - ig Sárvár városában megrendezi az irodalmi pályázat táborát. Pályázni vers-, próza- és tanulmány-kategóriában lehet. Várjuk minden 14 -- 18 év közötti középiskolás diák magyar nyelven írt írásait. Egy-egy pályázat maximális terjedelme kategóriánként 15 kéziratoldal lehet (számítógéppel, 14 pontos betű-nagysággal, de ugyanilyen terjedelmű, kézzel írt, jól olvasható írásokat is elfogadunk).   A  PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI  HATÁRIDEJE: 2020. MÁRCIUS 2.          A pályázatok beküldhetők:          -- e-mailben, csatolt mellékletként (word-dokumentum formátumban), az info@szephalom-konyvmuhely.hu e-mailcímre. Kérjük, hogy minden pályázó minden mellékletben  tüntesse fel a nevét, címét, e-mail-címét, esetleg telefonszámát és iskolája nevét, címét is. Fontos:, hogyha valaki például két kategóriában pályázik, két külön mellékletet küldjön (pl. külön a verseket és…
Read More
KORTÁRS HANGON ’20

KORTÁRS HANGON ’20

Pályázatfigyelő
Nemzetközi Irodalmi Pályázat PROJEKTLEÍRÁS Az Eszterházy Károly Egyetem 16. éve szervezi – a Miskolci Egyetemmel közösen – a Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi pályázatot. A magyar felsőoktatásban teljesen egyedül álló hallgatói tehetséggondozás elsődleges célkitűzése; a Kárpát-medencében magyar nyelven tanuló fiataloknak egyik fontos anyanyelvápoló fórumaként tudjon lehetőséget biztosítani tehetséges egyetemistáinknak. Az előző felhívásunkra 4 ország 14 egyetemi intézményéből 104 hallgató adta be pályázatát. A hallgatói tehetséggondozó projektünk értékeit jelzi, hogy olyan rangos irodalmi lapok, mint például Pozsonyból az Irodalmi Szemle, Nagyváradról a Várad, Kolozsvárról a Helikon, Nyíregyházáról a Vörös Postakocsi, Egerből az Agria, a szélesebb terjesztési körű Előretolt helyőrség, a Magyar Írószövetség vagy Erdélyből az Erdélyi Magyar Írók Ligája különdíjakkal és megjelenési lehetőséggel jutalmazza a legtehetségesebb pályázóinkat. A Kortárs Hangon projekt célkitűzéseit három gyakorlati tevékenységgel kívánja elérni. Meghívásos alapon hirdetjük meg pályázatunkat.…
Read More
Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Pályázatfigyelő
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága pályázatot ír ki az Opus irodalmi folyóirat főszerkesztői posztjának megbízatási szerződéssel történő betöltésére két éves időtartamra. A megbízatás feltétele: -  legalább öt éves szerkesztői gyakorlat -  irodalmi életben való jártasság A felelős főszerkesztő  feladatai: - folyamatos kapcsolattartás a kiadóval - lapkoncepció és lapterv készítése, figyelembe véve az SZMÍT választmányának 2019. november 13-án elfogadott határozatait: 1. a fiatal szerzőkkel való szoros együttműködés 2.  állandó műfordítói rovat megteremtése 3.  a magyar, ezen belül elsődlegesen a szlovákiai magyar irodalom prezentálása 4. a szlovákiai magyar szerzők könyveinek kritikai visszhangja törzsanyagát képezze egy-egy lapszámnak - az egyes lapszámok tartalmának a meghatározása, szerkesztése - a lap technikai és határidőre történő megjelentetése - a szerzői tiszteletdíjak megállapítása -  külső és belső kommunikáció megszervezése -  kapcsolatépítés szerzőkkel, irodalmi műhelyekkel, szervezetekkel, szerkesztőségekkel - a médiatörvény és az újságírói szakmai-etikai kódex betartása és betartatása…
Read More

Arany Opus Díj 2019

Pályázatfigyelő
Pályázati kiírás A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.A pályázat az SZMÍT által több éven keresztül meghirdetett az „Év Irodalmi Alkotása Pályázat” folytatása. A pályázat címének megváltoztatásával a díj és az SZMÍT által alapított Opus irodalmi folyóirat egymásra utaltságát szeretnénk erősíteni.A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza vagy vers (max. 15 flekk), amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.A pályázat az SZMÍT által több éven keresztül meghirdetett az „Év Irodalmi Alkotása Pályázat” folytatása. A pályázat címének megváltoztatásával a díj és…
Read More

Új pályázat fiatal íróknak – pályakezdőknek és elsőköteteseknek

Pályázatfigyelő
A pályakezdő-kategóriában olyan 18 és 25 év közötti szépreményű tehetségek jelentkezését várják, akik még nem rendelkeznek önálló szépirodalmi kötettel, de már fel tudnak mutatni tehetségüket bizonyító írásműveket. Az elsőkötetes-kategóriában olyan 18 és 30 év közötti szerzők jelentkezésére számítanak, akik úgy érzik: alkotói pályájuk kibontakozását elősegítheti az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatóinak iránymutatása, szakmai tapasztalata, az Előretolt Helyőrség ifjú alkotói közösségéhez való tartozás, a pályakezdés nehézségeinek áthidalásához nyújtott szakmai, szellemi és anyagi támogatás.A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló tanulmányi ösztöndíjat ítél oda: havi 120 000 (százhúszezer) Ft erejéig az elsőkötetes-kategóriában, havi 100 000 (százezer) Ft erejéig a pályakezdő-kategóriában, amivel kedvező feltételeket kíván biztosítani a magas színvonalú alkotómunkához, illetve a képzéseken való részvételhez. Amennyiben a pályázó teljesíti az Íróakadémia szakmai elvárásait, a KMTG a szerződést további 1 + 1 évre meghosszabbítja.…
Read More