Pál-Lukács Zsófia: „Ez nem a magadra maradtál, vagy a minden mindegy”

Pál-Lukács Zsófia: „Ez nem a magadra maradtál, vagy a minden mindegy”

Rezenzió
"Egy verssort kérek karácsonyra,csakis olyat, amely vadul perela rosszal,lágyan szeret, körbeölel,amely lát, fenyőfaágon himbál,olyat, ami megnyugvást hoz,és a tágra nyitott vaskapunbarátként beköszön." (Egy verssort kérek) Nemcsak az ünnepek közeledtével lehet jó okunk rá, hogy elolvassuk Hodossy Gyula fenti idézett versét, valamint a Minden addig című kötet többi szövegét, de az év végi számvetés időszakában inspiratív lehet a szubjektív és közösségi kitekintés is, melyet a kötet vállaltan céljául tűz ki. Több oka van annak, hogy az Egy verssort kérek című művet emeltem ki a kötetben szereplő szövegek közül. Sok mindennek foglalata ez a vers. Meglátásai, kívánalmai éppen addig érvényesek, ameddig azok kell hogy legyenek vagy kellene hogy legyenek. Ez a feltételes mód sokféle érzelmet indíthat útnak a befogadóban, egyéni szempontból egyfajta út a teljesség felé, amit az év vége, egy születésnap vagy éppen egy kerek…
Read More
Egy ötvenéves költő százéves költészete

Egy ötvenéves költő százéves költészete

Jubilánsok, Rezenzió
Gondolatok Z. Németh István Csipetnyi fény című kötetéről Nem könnyű dolog egy verseskötetről írni, különösen nem egy kortársunk friss kötetéről. Egy lezárt életmű egy-egy kötetét olvasgatva az ember hajlamos elsiklani azok esetleges újításai, illetve a kortársakra gyakorolt hatása felett. Aki szeretne ezekről a dolgokról informálódni, korabeli kritikákat, recenziókat, vagy tankönyveket vesz elő, és máris tudja, mit kell gondolnia az adott műről. Egy kortárs kötetet olvasva leginkább a saját reakcióinkból indulhatunk ki, így egyszerre kell a szövegeket és saját magunkat, az olvasót is megfigyelnünk. Ezen megfigyeléseim Z. Németh István új kötetéről, egy rendkívül izgalmas kísérlet sikeréről tesznek tanúbizonyságot! A legtöbb ehhez hasonló iromány megpróbál belelátni a költő fejébe, megpróbálja felfejteni a költő által az olvasó felé göngyölített szálakat, vagy csupán a költői eszköztárban tobzódva számolgatja a metaforákat, az alliterációkat, megfejti a…
Read More