Dénes Györgyre emlékeztek Pelsőcön

Május 31-én ünnepélyes megemlékezés volt Pelsőcön, mégpedig Dénes György költő, műfordító, szerkesztő születésének 100. évfordulója alkalmából a róla elnevezett alapiskolában. Máté Eleonóra, az alaiskola igazgatója minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a megemlékezés méltó legyen a II. világháború utáni (cseh)szlovákiai magyar irodalmat megalapozó nemzedék egyik legjelesebb képviselőjéhez. Dénes György végakarata szerint hazai földben nyugszik, szülőfalujának, Pelsőcnek temetőjében.

A délelőtti programot követően a helyi temetőben Tóth László akadémikus, József Attila-díjas költő, író emlékező gondolatai hangzottak el:

“A százéves Dénes Györgyre jöttünk össze emlékezni itt, a pelsőci temetőben. Emlékezni? Hiszen emlékezni a halottakra vagy a távollevőkre szoktunk, Dénes György azonban – s ennek valamennyien A százéves Dénes Györgyre jöttünk össze emlékezni itt, a pelsőci temetőben. Emlékezni? Hiszen emlékezni a halottakra vagy a távollevőkre szoktunk, Dénes György azonban – s ennek valamennyien tanúbizonyságát adhatjuk itt – él, s velünk, illetve a közelünkben van mindig. Valahányszor láthatjuk szelíd mosolyát, hallhatjuk halk, jellegzetes tónusú hangját, derülhetünk fanyar humorán, s együtt morzsolgathatjuk vele bús-szomorkás, olykor melankóliába hajló verseit, vég nélkül merenghetünk anekdotáin, tanulságos történetein, kacaghatunk adomáin, verses tréfáin, rímjátékain, s ringatózhatunk zengő-bongó gyermekversei hullámain. Velünk van megzenésített verseiben, felnőtt és gyermek versmondóink szavalatában, s látjuk, amint az időtlenségből aggódva figyeli mozdulataink, perpatvaraink, bomlásunk, fogyásunk. S társaságában időről időre arra is rádöbbenhetünk,
milyen sokat tud rólunk, s milyen keveset – egyre kevesebbet – mi magunkról. S arra is, hogy milyen erősek voltunk és lehetünk(/lehetnénk) vele…”

Délután három órától az iskola tornatermében nagy érdeklődés mellett Hodossy Gyula József Attila-djas költő, az SZMÍT elnöke, és Kovács Magda Talamon-díjas prózaíró bemutatták a Vámbéry Polgári Társulás gondozásában a kerek évfordulóra megjelent Kilenctornyú palota című válogatott gyermekverseket tartalmazó könyvet, Király Anikó csodás rajzaival. Kovács Magda személyes tapasztalatait mesélte el a költővel kapcsolatban és vallja, hogy a gyermekirodalmunkat ő emelte fel méltó magasságba . Fantasztikus képvilágot tudott szerkeszteni, s erre felfigyelt Egri Viktor is.

0

A könyvbemutatón Dénes György lánya, Lacza Éva olvasott fel a könyvből, és fia Gábor, valamint unokája Gergely mesélt a nagymúltú apával, nagyapával való kapcsolatukról.