Dobos László

író

születés helye, dátuma: Királyhelmec, 1930.10.28
elhalálozás dátuma: 2014.07.25

Apja:
Dobos László

Anyja:
Berta Etel

Házastárs neve:
Halász Éva

Középfokú tanulmányai:
Sárospataki Tanítóképző, 1945–1948

Felsőfokú tanulmányai:
a pozsonyi Ped. Főisk., 1951–1955, magyar–történelem–polgári nevelés szakon szerez tanári oklevelet

Szakmai elismerések, kitüntetések:
1964 Madách-díj
1968 a Csehszlovák Írószövetség nemzetiségi díja
1988 a magyar művészetért-díj
1990 a Magyar Köztársaság Aranykoszorúval Díszített Csillagrendje
1991 Bethlen Gábor-díj
1994 Kossuth-díj

Életpálya:
1955–1960 a Ped. Főisk. asszisztense
1958–1967 az Irod. Szle. főszerk.
1961–1968 a Tatran Kvkiadó m. részlegének vez.
1969–1972 a Madách Kiadó igazgatója
1969–1970 a Szovák. Szocialista Köztársaság tárca nélküli minisztere
1972–1989 a Madách Kiadó műsz. oszt. vez.
1989 a Madách Kiadó igazgatója,
majd a Madách-Posonium vezetője

Tagság szervezetekben, társaságokban:
1956–1958 a Csszl. Írószöv., titkár
1968–1971 a Csemadok KB, elnöke
1969 egyik kezdeményezője a nemzetiségi kérdés megoldását szorgalmazó beadványnak
1970 kizárták a CSKP-ból
1989 Magyarok Világszövetsége, társelnök
1992 uo. egyik alelnöke
1989 tavaszán egyike a „33-ak beadványa” kezdeményezőinek
1989 a Szl. Írók Szöv. M. Tagoz., vez.
1990 uo. választm. tag
1990–1991 Csemadok KB, alelnök, uo. Orsz. Választm., tag
1990 az Együttélés Pol. Mozg. Központi Ügyvivői Testületének tagja
1990–1994 a szlovák parlament képviselője

Művei:
1. Irodalomelméleti főiskolai tankönyv. Madách, Pozsony 1955.
2. Irodalomelméleti tankönyv a 9/11 o. sz. Bertók Imrével. Uo. 1958.
3. Messze voltak a csillagok. Regény. Uo. 1963, 1966.
4. Földönfutók. Regény. Uo. 1968, 1970.
5. Egy szál ingben. Regény. Uo. 1976.
6. Hólepedő. Regény. Uo. 1979.
7. Gondok könyve. Esszék. Uo. 1982.
8. Sodrásban. Regény. Uo. 1984.
9. Engedelmével. Elbeszélések. Uo. 1987.
10. A kis viking. Gyermekregény. Uo. 1990.
12. Teremtő küzdelem. Madách-Posonium, 2000.
13. Földönfutók. Regény. Uo. 2001.