Választmányi határozatok

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2019. október 11-i közgyűléséről

A közgyűlésen elfogadott határozatok:

 1. A rendkívüli tisztújító közgyűlés egy tartózkodással elfogadta, hogy a jegyzőkönyvvezető Nagy Erika legyen;
 2. A rendkívüli tisztújító közgyűlés három tartózkodással elfogadta, hogy a határozathozatali bizottság tagja Bese Bernadett, Póda Erzsébet és Tóth László legyen
 3. A rendkívüli tisztújító közgyűlés három tartózkodással elfogadta, hogy a számláló és mandátumvizsgáló bizottság tagja Katona Nikolas, Poór József és Zirig Árpád legyen;
 4. A rendkívüli tisztújító közgyűlés egy tartózkodással elfogadta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítői Póda Erzsébet és Tóth László legyenek.
 5. A rendkívüli közgyűlés megválasztotta az SZMIT új választmányának tagjait.

24 szavazatból egy érvénytelen volt. Jancsó Péter 17, Zsoldos Péter 16, Nagy Attila 15, Kövesdi Károly 15, Aich Péter 14 szavazatot kaptak, így ők öten a választmány tagjai Z. Németh István mellett, póttagok pedig sorrendben: Hogya György, Gál Éva, Balázs F. Attila;

 • A rendkívüli tisztújító közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alapszabály módosítását     – III. bekezdés, 5. pont:  A Közgyűlés 7 tagú Választmányt választ három évre szóló megbízatási időtartammal. Amennyiben a Társaság égisze alatt ifjúsági tagozat működik, akkor annak megbízott képviselője automatikusan teljes jogkörrel a Választmány tagjává válik. Ilyen esetben a közgyűlés 6 választmányi tagot választ.  
 • Jelen Jegyzőkönyv a 2019. november 13-ai választmányi ülésen lett jóváhagyva.
 • Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
  Hitelesítette: Tóth László, Póda Erzsébet az SZMÍT tagjai

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2019. szeptember 5-ei üléséről.

A választmányi ülésen elfogadott határozatok:
2019/17. a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;

 1. egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 2. egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 3. egyhangúlag elfogadta a 2020-as év munkatervét;
 4. egyhangúlag elfogadta, hogy a Talamon-díjat idén Bárczi Zsófia, a Forbáth-díjat Juhász Katalin és a Simkó-díjat Koncsol László kapja 2019-ben;
 5. egyhangúlag elfogadta, Bordás Sándor, Szabados Sona, Papp Imre, Zsoldos Péter, Nagy Attila és Gazdag József, Hogya György, egy-egy tartózkodással pedig Katona Nikolas, Bese Bernadett, Jancsó Péter, Póda Erzsébet tagsági kérelmét;
 6. egyhangúlag elfogadta hogy a közelgő rendkívüli közgyűlésen a választmányba jelöli Hogya Györgyöt, Jancsó Pétert és Gál Évát, és javasolja Merva Attilát, Lampl Zsuzsát, Zsoldos Pétert, Kozsár Zsuzsát, Rácz Boglárkát és Soóky Gál Lászlót;

A választmányi ülést Hodossy Gyula elnöki zárszava fejezte be.
Jelen Jegyzőkönyv a 2019. november 13-ai választmányi ülésen lett jóváhagyva.

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Z. Németh István, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2019. május 23-ai üléséről

2019/6. a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;

 1. egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 2. egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 3. egyhangúlag elfogadta a második negyedév munkatervét;
 4. egyhangúlag elnapolta Rajczi Adrienn tagfelvételi kérelmét azzal az észrevétellel, hogy nem ismerik munkásságát, így amennyiben megkapják tőle az eddig megjelent könyvvének pdf változatát, majd azt elolvassák, tanulmányozzák, újratárgyalják a kérelmet;

A választmányi ülést Hodossy Gyula elnöki zárszava fejezte be.
Jelen Jegyzőkönyv a 2019. július 10-ei választmányi ülésen lett jóváhagyva.

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Z. Németh István, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2019. január 10-ei üléséről

2019/1. a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;

 1. egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 2. egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 3. két tartózkodással elfogadta, hogy amennyiben az Opus főszerkesztője mellett az Irodalmi Szemle és a Kalligram főszerkesztője vállalja a zsűri szerepét az Arany Opus Díj nyerteseinek elbírálásában, akkor 2019-ben ők legyenek kinevezve erre a posztra;
 4. egyhangúlag a társaság tagjává választotta Tallósi Bélát;

Jelen Jegyzőkönyv a 2019. május 23-ai választmányi ülésen lett jóváhagyva.
Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Szalay Zoltán, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2018. október 24-ei üléséről

 • 2018/16. a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • 17. egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • 18. egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • 19. egyhangúlag elfogadta a módosításokkal feltöltött munkatervet;
 • 20. egy tartózkodással a társaság tagjává választotta ifj. Csontos Vilmost, Horbulák Zsoltot pedig egyhangúlag;
 • 21. egyhangúlag Barak Lászlót, Vida Gergelyt és H. Nagy Pétert javasolta a József Attila-díjra.

Jegyzőkönyv a 2019. január 10-ei választmányi ülésen lett jóváhagyva.
Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Juhász Katalin, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2018. november 24-ei tisztújító közgyűléséről

1. A rendkívüli tisztújító közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a jegyzőkönyvvezető Nagy Erika legyen;

2. A rendkívüli tisztújító közgyűlés egy tartózkodással elfogadta, hogy a határozathozatali bizottság tagja Aich Pétert, Poór Józsefet és Bettes Istvánt legyen

3. A rendkívüli tisztújító közgyűlés három  tartózkodással elfogadta, hogy a számláló és mandátumvizsgáló bizottság tagja Liszka József, Jakubecz Márta és Csóka Ferenc legyen;

4. A rendkívüli tisztújító közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnöki beszámolót.

5. A rendkívüli tisztújító közgyűlés egyhangúlag elfogadta az etikai és ellenőrző bizottsági beszámolót;

6. A rendkívüli tisztújító közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szlovákiai Írószervezetek Társulása Tanácsában és az Irodalmi Alapban végzett tevékenységéről szóló beszámolót;

7. A rendkívüli közgyűlés megválasztotta az SZMÍT új tisztségviselőit.
Elnök: Hodossy Gyula: 34 szavazatból összesen 26 érvényes szavazat.
Választmány: 34 szavazatból: Juhász Katalin 25, H. Nagy Péter 24, Baka Patrik 24, Z. Németh István 24, Hizsnyai Zoltán 22, Szalay Zoltán 21, Szászi Zoltán 19 érvényes szavazatot kapott. Ennek értelmében ők heten a választmány tagjai;

8. Az ellenőrző bizottság tagjaira leadott szavazat: 34 érvényes szavazatból Bolemant László 34, Horváth Géza 33, Tóth László 34 szavazatot kapott;

9. Az etikai bizottság tagjaira leadott szavazat: 32 szavazatból 32 érvényes szavazatot kaptak: Csicsay Alajos, Hajtman Béla, Oros László;

10. A rendkívüli közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alapszabály módosítását a következő pontokban:

III. fejezet, A Társaság elnöke rész alatt található 3. pont: – Felelős a Társaság gazdasági tevékenységéért, így hangozzon el részéről beszámoló a közgyűlésen az SZMÍT  gazdálkodásáról;

12. pont: – Az elnök javaslatára konkrét feladatok elvégzésére a választmány alelnököt választhat a saját köréből;

III. fejezet, A Közgyűlés rész alatt található 1. pont: – A Társaság legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amely háromévente ülésezik.

11. A rendkívüli közgyűlés egy ellenszavazattal elfogadta, hogy a mindenkori tisztújító közgyűlés előtti utolsó választmányi ülés után az SZMÍT új tisztségviselőire tett javaslatokat a Társaság tagsága számára tegye nyilvánossá;

12. A rendkívüli közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a mindenkori közgyűlés programjában legyen beszámoló a szociális támogatásról;

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Tóth László, az SZMÍT tagja, Vida Gergely, az SZMÍT tagja

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Tóth László, az SZMÍT tagja, Vida Gergely, az SZMÍT tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2018. augusztus 21-ei üléséről

 • 2018/9. a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • 10. egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • 11. egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • 12. egyhangúlag elfogadta a 2018-as év harmadik negyedévében megvalósuló programok időpontjainak változtatását;
 • 13. Egy ellenszavazattal elfogadta Hodossy Gyula jelölését az elnöki posztra;
 • 14. egyhangúlag elfogadta a választmányba, az ellenőrző- és etikai bizottságba javasolt személyek névsorát;
 • 15. egyhangúlag elfogadta, hogy az alapszabály módosításába a novemberi közgyűlésen az alábbi mondat szerepeljen: Amennyiben a választmány úgy dönt, jogában áll a tagjai közül az elnök mellé alelnököt választani konkrét feladatok ellátására.

Jegyzőkönyv a 2018. október 24-ei választmányi ülésen lett jóváhagyva.
Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: H. Nagy Péter, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2018. jún. 19-ei üléséről

 • 2018/5. a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • 6. egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • 7. egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • 8. egyhangúlag elfogadta az ellenőrző bizottság jegyzőkönyvét;

Jegyzőkönyv a 2018. augusztus 21-ei választmányi ülésen lett jóváhagyva.
Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Tóth László, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2018. március 27-ei üléséről

 • 2018/1. a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • 2. egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • 3. egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • 4. egyhangúlag elfogadta Barak László jelölését a Forbáth-díjra, valamint Száz Pál jelölését a Talamon-díjra.

Jegyzőkönyv a 2018. június 19-ei választmányi ülésen lett jóváhagyva.
Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Hizsnyai Zoltán, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2017. december 14 – ei üléséről

 • 2017/15. a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • 16. egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • 17. egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;

Jegyzőkönyv a 2018. március 27-ei választmányi ülésen lett jóváhagyva.
Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Hizsnyai Zoltán, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2017. december 14-ei üléséről

 • 2017/15. a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • 16. egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • 17. egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;

Jegyzőkönyv a 2018. március 27-ei választmányi ülésen lett jóváhagyva.
Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Hizsnyai Zoltán, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2017. október 11-ei üléséről.

A választmányi ülésen elfogadott határozatok:

 • a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • egyhangúlag elfogadta a 2018-as év munkatervét;
 • egy tartózkodással elfogadta, hogy Veres István kapja a Talamon-díjat 2017-ben, Galántán, a XII. Őszi Írófesztiválon;
 • egyhangúlag elfogadta Vida Gergely, Barak László és Kulcsár Ferenc jelölését a József Attila-díjra;

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Juhász Katalin, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2017. július 3-ai üléséről.

A választmányi ülésen elfogadott határozatok:

 • a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkáraHitelesítette: Baka Patrik, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2017. május 16-ai üléséről.

A választmányi ülésen elfogadott határozatok:

 • a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • hat igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a SZMÍT díjainak módosítását, miszerint nem alapszabály, hanem csak szabály megnevezést kapnak, nem lesz feltüntetve, hogy évente/kétévente lesz kiosztva a díj, továbbá módosul mindegyik szabály azzal, hogy jelentős szépprózai, lírai stb. teljesítményért lesz kiosztva;
 • öt igen szavazattal és két nemmel elfogadta, hogy a 2017-es évben az Arany Opus Díj átadásával egy időben legyen a Talamon-díj átadása a XII. Őszi Írófesztiválon.

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: H. Nagy Péter, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2016. december 8-ai üléséről.

A választmányi ülésen elfogadott határozatok:

 • a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • egyhangúlag az AOSS tevékenységéről szóló beszámolót;
 • egyhangúlag elfogadta, hogy a 2017-es évben az Arany Opus Díj kiírásában benne foglaltassék az, hogy külön értékelik a prózát és a lírát

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Tóth László, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2016. október 25-ei üléséről.

A választmányi ülésen elfogadott határozatok:

 • a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;- egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • egyhangúlag elfogadta a 2017-es év munkatervét;
 • egyhangúlag elfogadta Ravasz József és Oros László tagfelvételi kérvényét;
 • egyhangúlag elfogadta, hogy 290 eurós támogatást kapjon a Zsé Nagy Lajos Emlékbizottság;
 • egyhangúlag elfogadta Barak László, Vida Gergely és Kulcsár Ferenc jelölését a József Attila-díjra;
 • egyhangúlag elfogadta, hogy amennyiben a  Romboid őszi számában a szlovákiai magyar irodalom helyet kap, akkor annak szerkesztésére Ardamica Zorán legyen megbízva;

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Hizsnyai Zoltán, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2016. május 13-ai üléséről.

A választmányi ülésen elfogadott határozatok:

 • a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés  határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • egyhangúlag elfogadta a 2016-os év második negyedévének munkatervét;
 • egyhangúlag elfogadta, hogy a Társaság szervezze meg Markó Béla monográfiájának bemutatóját;

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Hizsnyai Zoltán, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2016. február 4-ei üléséről.

A választmányi ülésen elfogadott határozatok:

 • a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • egyhangúlag elfogadta, hogy az SZMÍT szlovák nyelvű könyveinek koncepciója a következő választmányi ülésen legyen véglegesítve;
 • egyhangúlag elfogadta a 2016-os év első negyedévének munkatervét;
 • egy tartózkodással tagfelvételt nyert Merva Attila, Rajkovics Péter kérelme pedig a következő ülésig elnapolva, hiányosságok miatt;

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Hizsnyai Zoltán, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2015. november 5-ei üléséről.

A választmányi ülésen elfogadott határozatok:

 • a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • egyhangúlag elfogadta a 2016-os munkatervet;
 • egyhangúlag elfogadta, hogy Ardamica Zorán legyen a szlovák könyvek felelős szerkesztője;
 • egyhangúlag elfogadta Kulcsár Ferenc, Vida Gergely és Barak László jelölését a József Attila-díjra;

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Hizsnyai Zoltán az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2015. augusztus 27-ei üléséről.

A választmányi ülésen elfogadott határozatok:
a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;egyhangúlag elfogadta a jelöléseket a novemberi tisztújító közgyűlésre;egyhangúlag úgy döntött Beke Zsolt kérvényével kapcsolatban, hogy a Consilio Kft. és az SZMÍT között létrejött kereskedelmi kapcsolat 2014-es és a 2015-ös dokumentumai – számlák, szerződések stb. mindegyike nem megtekinthető a jogi álláspont figyelembe vételével;
Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Tóth László, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2015. június 3-ai üléséről.

A választmányi ülésen elfogadott határozatok:

 • a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;
 • egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • egyhangúlag úgy döntött, hogy a Mécs László Alapítványnak és a Csemadoknak anyagi támogatást nyújt Dobos László bronz mellszobrához és a DMT szoborhoz;
 • egyhangúlag úgy döntött, hogy Beke Zsolt kérvényével, miszerint hozzáférést nyerjen dokumentumokhoz a jogi értékelés lezárásáig nem kíván foglalkozni;

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkáraHitelesítette: Tóth László, az SZMÍT választmányának tagja

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmányának 2015. április 7-i üléséről.

A választmányi ülésen elfogadott határozatok:

 • a választmány egyhangúlag elfogadta a választmányi ülés napirendi pontjait;- egyhangúlag elfogadta Hodossy Gyula elnök beszámolóját az előző választmányi ülés határozatainak teljesítéséről és az elmúlt időszak tevékenységéről;
 • egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta az előző gyűlés jegyzőkönyvét;
 • egyhangúlag elfogadta, hogy a választmány tolmácsolja a tudományos szekció felé azt az javaslatot, hogy a Turczel-díj ünnepélyes átadása a X. Őszi Fesztiválon legyen az Arany Opus Díj átadásával együtt;
 • egyhangúlag elfogadta, hogy a Forbáth-díjat Vida Gergely, a Talamon-díjat Szalay Zoltán a Simkó-díjat pedig Tóth László kapja;
 • egyhangúlag elfogadta Odrejčák Eszter és Gágyor Péter, valamint egy-egy tartózkodással Hrbáček Noszek Magdolna és Stieženec Alex tagfelvételi kérelmét;
 • egyhangúlag elfogadta, hogy a kedvezményes tagdíj ötlete és egy szociális alap létrehozása a novemberi közgyűlésen legyen megtárgyalva;
 • egyhangúlag elfogadta a munkaterv módosítását, hogy öt könyvet kiad a Társaság, melynek költségeit az AOSS támogat 10 000 euróval
 • egyhangúlag elfogadta, hogy az AOSS támogatásával a Társaság kiadja Fellinger Károly: Pokora, Balázs F. Attila: Minimal, Zirig Árpád: Botlófüzek oltalmában, Baka L. Patrik: Vérbókok, Jakoby Gyula/Kulcsár Ferenc: Ezeregyéjszaka című köteteket.

Lejegyezte: Nagy Erika, az SZMÍT titkára
Hitelesítette: Juhász Katalin, az SZMÍT választmányának tagja