Figyelem, változás!!!

A Pegazus Alkotópályázat leadási határideje július 15-e!!!

Pegazus Alkotópályázat 2023

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdeti irodalmi alkotópályázatát szlovákiai lakhellyel rendelkező alkotók részére az alábbi kategóriákban:

I. kategória: vers

II. kategória: próza

Beküldési határidő: 2023. július 155.

Pályázhatnak önálló kötettel még nem rendelkező szerzők, magyar nyelvű alkotásaikkal. Korhatár nincs. A pályázatra érkezett munkák mindegyikéhez a megbízott mentor javaslata szükséges ahhoz, hogy az arra érdemes mű, illetve annak szerzője a bírálóbizottság elé kerüljön. Próza esetében a mű terjedelme nem haladhatja meg a 12 000 karaktert. Líra esetében egy szerző öt verssel nevezhet be. A pályázatra kizárólag olyan művek nevezhetők, melyek sem online, sem nyomtatott formában nem jelentek meg, megjelenésük jelenleg nincs folyamatban és a pályázat lezárulásáig nem is várható.

A pályázó feladata:

A felsorolt mentorok – Z. Németh István, Póda Erzsébet, Kovács Kitti –  közül minden pályázó kiválaszt egyet, akivel dolgozni szeretne.
Ha ez megtörtént, jelentkezik a Társaság titkárságán (elérhetőségek: mobil: 0911239479, e-mail: szmit@szmit.sk) ahol postafordultával megkapja a mentor elérhetőségeit.
A szerzőnek a mentor nyújt segítséget abban, hogy a bírálóbizottság elé színvonalas pályamű kerüljön.
Végezetül a pályázó a mentortól begyűjti az 5 – 10 soros ajánlást, és azzal együtt adja le a pályázatát, elektronikusan is.

A pályázat jeligés. A pályázatokat az elektronikus beadás után papíron egy példányban személyesen vagy ­ ajánlott küldeményként ­ postai úton az alábbi címen lehet leadni/eljuttatni: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Galantská cesta 658/2F, 92901 Dunajská Streda – Pegazus Alkotópályázat. A jeligét, az ajánlást, nevet, címet és a telefonszámot is kérjük a borítékban mellékelni. A jelige az oldalszámokkal ellátott kézirat minden oldalán szerepeljen!

Az értékelésről szakmai zsűri gondoskodik: Petőcz András Babérkoszorú-díjas és József Attila-díjas költő és író, Gál Éva irodalomtörténész, Bolemant László költő, műfordító

A díjak, mindkét kategóriában: értékes könyvcsomag, meghívás a XXV. Fiatal Írók Táborába, publikálási lehetőség az Opus irodalmi folyóiratban és az Előretolt Helyőrség Felvidékben.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és a díjkiosztás helyszíne az augusztusi XXV. Fiatal Írók Táborában lesz. Pontos időpontról később tájékoztatjuk az érintetteket.