Gál Sándor emléknap

Fotó: Magyar Művészeti Akadémia

„A vers ereje megtart

és akkor is élni fog

ha én már régen

nem leszek itt…”

Gál Sándor: Eleitől fogva

Búcs Község Önkormányzata és a Búcsért – Szülőföldünkért Alap 2022. május 28-án szervezte meg a Gál Sándor emléknapot. A rendezvényen a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának képviseletében részt vett Hodossy Gyula, Tóth László és Balázs F. Attila, akik néhány szóban megemlékeztek az épp egy éve elhunyt íróról.

„Tőzsér Árpád egy helyt nem véletlenül nevezte Gált, hetvenedik születésnapján, az „enciklopedikus tárgyismeretre” épülő „időszakma” művelőjének, mely ismeretek birtokában „a pusztuló hagyományos falu és természet képeit” tágította „egyfajta katasztrofikus világvízióvá”. Melybe rendre szűkebb környezete, a szlovákiai (felvidéki) magyarság életét-küzdelmét, sodródását, fogyatkozását-veszését és heroikus megkapaszkodási kísérleteit is beépítette, ahogy a történelem forgószelében próbált meg-, s lehetőség szerint helyben maradni. Eben az értelemben pedig Gál a „világidőben” és „kozmikus összefüggésekben” gondolkodó, s az egyetemes léttapasztalatokra kiemelten figyelő író, költő tudatosan veszi magára és vállalja élete végéig a szűkebb-tágabb közössége gondjait képviselő s mondó krónikás, s az annak életét nem kis mértékben alakítani is igyekvő közszereplő: publicista és közéleti ember, illetve közösségszervező szerepét.” Tóth László