Grendel Lajos – emlékkonferencia

Idén 75 éve született és 5 éve hunyt el Grendel Lajos Kossuth-díjas író. Az MMA Művészetelméleti tagozata emlékkonferenciát szervezett Budapesten, a Vigadóban, szeptember 20-án. Három blokkban kézel&tettôk meg Grendel életművét0: Ki volt Grendel Lajos?, Grendel, az író, A gondolkodó Grendel.A konferencián beszédett mondott Temesi Ferenc, Tóth László, Karol Wlachovsky, Gróh Gáspár, Kolozsi Orsolya, Balla Kálmán, Pécsi Györgyi, Elek Tibor, Filep Tamás Gusztáv, Mórocz Gábor és Falusi Márton.

Gróh Gáspár

“Grendel társadalomábrázolásában egyaránt ott volt a régebbi múlt, aztán a pártállami rendszer, majd az újkapitalista világhoz való ironikus viszony: Mikszáth szemléletét idéző, keserű mosolygás”

Tóth László

“Grendel Lajos hagyatékában, öt évvel ezelőtti halála után alig maradt közöletlen írás, vázlat, kéziratváltozat, s mg a halála évében írt új novellaciklus tervét sejtető legutolső három elbeszélését is jutott ideje megjelentetni.”

Temesi Ferenc

“Az élethez első soron szerencse kell. Az egyik szerencsét Lajosnál Karol Wlachovskynak hívták. A (cseh)szlovák kulturális intézet vezetője volt Pesten, és egymás után fordította Lajos könyveit szlovákra. Mégpedig azért, hogy a szlovák íróknak mutassa: így is lehet. Lajos egyszercsak nagyon híres lett odahaza. Karcsiról (így hívtuk egymás közt) elég annyit mondanom, hogy a kegyetlenül kettévágott magyar irodalom képviselői már csak az intézetben adott fogadásokon találkoztak.”