Gyászjelentés

2023. július 23-án, 85 éves korában elhunyt Cselényi László József Attila-díjas író, költő, műfordító.

Búcsúztatójára a PIETA ravatalozójában kerül sor (Čučoriedkova 12, Pozsony-Főrév) pénteken, 2023. július 28-án 15:00 órakor.

Cselényi László 1956-1960 között a Komenský Egyetem magyar–szlovák szakán tanult Pozsonyban. 1960-1962 között a pozsonyi Hét szerkesztője volt. 1962-1965 között az Új Ifjúság szerkesztőjeként dolgozott. 1965-1966 valamint 1968-1970 között Párizsban az Institut des Professeurs de francaises á l’Étranger tanfolyamán vett részt. 1967-1978 között a pozsonyi Madách Könyvkiadó munkatársa volt. 1978-tól írásaiból él Pozsonyban. 1991-1998 között a nyitrai Konstantin Egyetem hungarisztikai tanszékén oktató. A szlovákiai magyar irodalom merészen kísérletező egyénisége. Korai lírája Juhász Ferenc dinamizmusára és képhalmozására emlékeztet, később analitikus riportverseket írt, majd párizsi élményei ösztönzésére neoavantgárd Gömört és Párizst egybefogó, szabad asszociációs makroverskulturákat alkotott. 

Esterházy Péter által a legmakacsabb avantgárdistaként aposztrofált Cselényi László költészetét illetően Görömbei András szerrint “ez a költői út a romantikus ihletettségű élménylírától vezetett a szinte szélsőségesen neoavantgárd jellegű kísérletekhez.”

“Akik ismerik őt és munkásságát, jól tudják, hogy nehéz őt elhelyezni az “irodalmi kánonban”, bár az igazat megvallva ő maga sem kívánkozik semelyik skatulyába vagy polcra. Viszont azt sem szereti, ha csend van körülötte. ” – írta róla Lacza Tihamér.

Nyugodjon békében!