II. Gál Sándor napok Búcson

2023. december 1-2. között került megrendezésre Búcson a II. Gál Sándor napok. A program hagyományteremtő szándékkal rendhagyó irodalom órával indult december 1-jén. A foglalkozást Gál Éva tanár, irodalomtörténész vezette. A fókuszban Fábry Zoltán munkássága, valamint a Vádlott megszólal írása állt. Ezzel a momentummal összekapcsolódott a búcsi program a buzitai megemlékezéssel, ahol Gál Sándor és Fábry Zoltán hagyatékának kapcsolódási pontjaira fókuszáltak az idén. A rendhagyó irodalom órán a Katona Mihály Alapiskola 7-8-9. osztályos tanulói valamint tanáraik vettek részt.
Másnap, azaz december 2-án a program a búcsi községházán folytatódott meghívott neves vendégekkel. A második napot a helyi óvodások műsora indította Gál Sándor gyerekvereseinek összeállításával. Majd Cúth János felolvasta az Anyanyelvi napok (pozsonyi és galántai CSEMADOK szervezetek által megvalósított programsorozat Kodály Zoltán születésnapjához kötődően) 2023-as üzenetét, melynek központi mondanivalója: amíg megvan a nyelv, addig él a nép is. Majd Görföl Jenő szólalt fel, aki felhívta a közönség figyelmét, hogy a 2024-es év fontos év a CSEMDOK életében, hiszen fennállásának 75. évfordulóját fogja ünnepelni. Ezen kívül a Szenczi Molnár Albert napok, melynek születésekor Gál Sándor is ott bábáskodott, 55. évfordulóját ünnepli majd. Görföl bejelentette, hogy a CSEMADOK Országos Választmánya elkötelezett Gál Sándor hagyatékának megőrzésében, ezért arra tett javaslatot, hogy a Gál Sándor napok országos rendezvénnyé nője ki magát. Ennek első állomása a 2024-es Szenczi Molnár Albert napok, ahol egy napot Gál Sándor emlékének szentelnek. Ezek után Márkus Béla irodalomtörténész tarott előadást Gál költészetéről, majd Cs. Nagy Ibolya irodalomtörténész Gál arc poetikáját elemezte. Tóth László író előadásban kitért többek között Gál naplóira, melyek véleménye szerint a három-négy évtized középe-európai kisebbségtörténetként is értelmezhetőek.


A programban bemutatásra került az olvasóközönség számára Gál Sándor: Az időtlenség dialektikája post humus kiadásra került kötete a dunaszerdahelyi Vámbéri Polgári Társulás gondozásában. A kötetet Morva Mátyás mutatta be, aki ajánlásában kiemeli a nyelvet, mint egyénítő attribútumot a kötetben.
A programban szerepet kaptak Gál Sándor középiskolai barátati, úgy mint Fóthy János állatorvos, aki saját baráti kapcsolatukról, írásokról beszélt. Végül, de nem utolsó sorban saját írását olvasta fel Hodossy Gyula író, SZMÍT elnöke.
A teljes program nem jöhetett volna létre Molnár Kati néni állhatatos munkája, a helyi önkormányzat, iskola, óvoda, helyi lakosok nélkül. Köszönet érte és hála.