Irodalmi karaván Kárpátalján

2020. március 9-én a Határon Túli Magyar Irodalmi Napok keretén belül a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet szervezésében ismét megvalósult az Irodalmi karaván című rendezvény.
A nemzeti összetartozás éve jegyében a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát (SZMIT) képviselő Aich Péter és Hogya György írót nagy tisztelettel fogadták Ungváron a szervezők a legendás Váralja-Múzeum kávézóban, ahol találkoztak a helyi magyar alkotóértelmiség jeles képviselőivel. Csordás László irodalomtörténész, KVIT elnök, Varga Nikolett KVIT-tag Dupka György irodalmár, Horváth Sándor író, a Kárpáti Igaz Szó megbízott főszerkesztője, Meskó János történész, Rusznák György kávézó-tulajdonos közreműködésével jó hangulatú ismerkedő beszélgetésre került sor.
Az Irodalmi Karaván ’2020 című rendezvénysorozat résztvevői kedden előadókörutat, rendhagyó irodalmi órát, író-olvasó találkozót tartanak Ungváron és Ung-vidéken.

Tégláson, az Ungvári Járási Könyvtárellátó Központban Károly Erika megbízott igazgató nyitotta meg az író-olvasó találkozót. Aich Péter és Hogya György írót, a felvidéki irodalmi élet jeles képviselőit Dupka György mutatta be, akik megköszönték a szervezőknek, hogy kölcsönösség jegyében megismerkedtek az elszakított területeken immár száz éve a túlélésért küzdő magyarság múltjával és jelenével. A Nagydobronyi Református Líceumban Gál Erika igazgató nevében Borovszky István történelem tanár, a kollégium igazgatója fogadta az író vendégeket. Nagy érdeklődés mellett zajlott le a rendhagyó irodalomóra. Eszmecserét folytattak Horkay László nyugalmazott püspökkel, a líceum egyik alapítójával, aki még a tanintézetben zenét oktat, énekkart vezet. Végezetül a tantestület képviselőinek társaságában az írók megkoszorúzták az iskola falán még 2001-ben elhelyezett Ady-emléktáblát és Ady Endrére a neves költőre emlékeztek, aki 1901-ben a település vendége volt, baráti és rokoni szálak fűzték a község akkori tanítójához, Csighy Sándorhoz, akinek felesége, Török Margit a költő keresztapjának, az érmindszenti kálvinista lelkipásztornak a leánya volt. Nagydobronyban ennek emlékére az emléktáblán kívül utca is őrzi a nevét. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetben dr. Spenik Sándor, az UMOTI igazgatója fogadta és mutatta be a magyar karon folyó oktatási folyamatot. Majd a Bercsényi könyvtárban a rendhagyó irodalomórát dr. Zubánics László megbízott tanszékvezető és igazgatóhelyettes nyitotta meg, köszöntötte a résztvevőket. Majd dr. Dupka György folytatott beszélgetést a felvidéki alkotókkal a szlovákiai magyarságról, az irodalmi és kulturális életéről.Végezetül felolvasták legújabb írásaikat. A házigazdák nevében dr. Zékány Krisztina nyelvész, a Magyar Filológiai Tanszék vezetője mondott zárszót.