Keleti portyán a felvidéki Előretolt Helyőrség

Újszerűnek tűnő jelenség kísért a felvidéki középiskolákban, a fiatal tehetségek felkarolásának jelensége. Nyilván csak az újszülötteknek tűnik ez újszerűnek, hiszen a fiatalokkal való törődés mindig is elválaszthatatlan részét képezte irodalmi életünknek.

Az Előretolt Helyőrség Felvidék – küldetésének megfelelően – bemutatkozó előadásokkal kopogtatott az iskolák kapuján. Volt iskola, amely tárt karokkal, és volt, amelyik – ki tudja mi okból? – elutasítóan fogadta a kezdeményezést.

2022. december 5-e és 12-e között három alkalommal került sor pozitív fogadtatású találkozóra. December 5-én a kassai Ipari Szakközépiskola, december 8-án a nagykaposi gimnázium és december 12-én a királyhelmeci gimnázium diákjai hallgatták meg a fiataloknak szóló lehetőségekről szóló előadást.

A fiatalokkal való törődés egy folyamat része, így szóba került az Iródia csoportosulás, valamint az azóta eltelt időszak fiataloknak nyújtotta lehetőségei, mint a nyári táborok, a fiatalok mentorálásának eddigi eredményei, az újonnan létrehozott Grendel Lajos Mentorprogram, a Kék Róka írócsoport alkotásainak az EH-ban, az Opusban és más lapokban való közlésének lehetősége, és minden, ami a fiatalokat érdekelte. Az első megítélés alapján szerencsésnek mondható ez a generáció, mert meglepően sok fiatalnál tapasztalható az irodalom iránti érdeklődés. Akadnak közöttük, akik krimiírásnak, forgatókönyvek és szerelmes versek írásának szentelik szabad idejüket, megint mások a sci-fi kategóriát kedvelik. Nyitottaknak mutatkoztak a mentorprogramok és a nyári táborokban való részvétel iránt is.
A diákokkal való beszélgetés azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy nagyobb figyelmet kellene szentelni a szlovákiai magyar irodalom és képviselőinek népszerűsítésére. Ennek érdekében mind a diákok mind a tanárok részéről egy újabb előadássorozat megszervezésére is igény mutatkozott: a második félévben a szlovákiai magyar szerzőkről szóló előadást szeretnének hallani.

„Új szelek nyögetik az ős magyar fákat, / Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat.” – írta Ady Endre, s a Fekete szél és a Szélvész generációi után mi valamennyien türelmesen és elszántan várjuk az új és még újabb irodalmi csodáinkat, akik új szelet kavaró ifjú tehetségek képében robbannak majd be irodalmi életünkbe.

Hogya György