Saját kiadású könyvek

Szlovákiai magyar szép irodalom 2020

A vers és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megbízásából készült, tagjainak munkáiból, az elmúlt év lap- és folyóiratközlései alapján, összesen huszonnyolc szerző tollából. Összeállította: Nagy Erika

Fiatal írók antológiája 2020

Több mint húsz éve nem jelent meg tájainkon olyan antológia, amely a most induló, vagy nemrégiben útnak indult tehetségeinek műveit mutatná be az olvasóközönségnek. A kötet anyaga kilenc szerző negyvenkét írását foglalja magába.

Személyesség és interszubjektivitás – Tanulmányok Hizsnyai Zoltán 60. születésnapjára

A kötet, amelyet a kezében tart az olvasó, az Opuskönyvek 10. darabja. Ez a kötet szakmai tisztelgés, a benne szereplő tanulmámyok Hizsnyai Zoltán költészetéről szólnak.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 39.png a fájlnév

Szlovákiai magyar szép irodalom 2018

Ez a vers és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megbízásából készült, tagjainak munkáiból, az elmúlt év lap- és folyóiraközlései alapján. Az antológiát válogatta és szerkesztette: H. Nagy Péter, Hizsnyai Zoltán.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 38.png a fájlnév

Az “én” létesülése és elhallgatása – Tanulmánykötet Tóth László 70. születésnapjára

A kötet az Opus-könyvek kilencedik darabja. Ez a kötet tisztelgés, a benne szereplő tanulmányok Tóth László költészetéről szólnak. Összeállította: H. Nagy Péter és Csanda Gábor

A képhez tartozó alt jellemző üres; 36.png a fájlnév

László Barak: ja neísť bývať zahraničie

Barak László Én nem menni lakni külföld című kötetében jól felismerhető közéleti tematikát, aktuális utalásokat is felfedezhetünk. A kötet anyagát Ľubo Navrátil fordította.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 35.png a fájlnév

László Tóth: Wittgensteinov hovorca

Tóth László könyvheti újdonságának (Wittgenstein szóvivője) szlovák nyelvre fordított kötetének versei kétségtelenül a kései modern magyar költészet megkapó, magas erősségei közé tartozik.  A kötetet Mila Haugová fordította.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 34.png a fájlnév

Vilcsek Béla: Hármaskönyv

A kötet az Opus-könyvek nyolcadik darabja. Vilcsek Béla szokatlan “hármas monográfiája”, egyéb érdemei és értékei mellett, persze éppen azért izgalmas, mert e három különböző pályát és életművet (Tóth László, Varga Imre, Kulcsár Ferenc)az egykori közös indulás apropóján képes úgy egymás mellé helyezni és összevetni, hogy azok egymást is értelmezik.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 33.png a fájlnév

Forbáth Imre: Bábel Tornyában liftboy

A kötet az Opus-könyvek hetedik darabja. Tóth László válogatta és szerkesztette a Forbáth Imre: Bábel tornyában liftboy című kötetben versek, aforizmák, esszék, tanulmányok és levelek olvashatóak.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 32.png a fájlnév

Szlovákiai magyar szép irodalom 2017

Ez a vers és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megbízásából készült, tagjainak munkáiból, az elmúlt év lap- és folyóiraközlései alapján. Az antológiát válogatta és szerkesztette: H. Nagy Péter, Hizsnyai Zoltán.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 30.png a fájlnév

Szlovákiai magyar szép irodalom 2016

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága minden évben megjelenteti az Ünnepi Könyvhétre az előző évben publikált szlovákiai magyar kortárs irodalom kispróza és versválogatását.  A kötetet H. Nagy Péter és Hizsnyai Zoltán válogatta.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 29.png a fájlnév

Gergely Vida: Oči skál

Vida Gergely horrorfilmek által ihletett, Horror klasszikusok című negyedik verskötetének szlovák fordítása Oči skál címmel jelent meg Mila Haugová fordításában.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 90x-cselenyi_2016.png a fájlnév

Vilcsek Béla: Cselényi László élete és életműve

A kötet az Opus-könyvek sorozat hatodik darabja. Az új Cselényi-monográfia Vilcsek Béla kitűnő munkája.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 28.jpg a fájlnév

Kulcsár Ferenc: Ezeregyéjszaka

Kulcsár Ferenc ciklusokra bontott vers áradata – poémája – szinte benne él a Jakoby képek színvilágában, gondolatiságában annyira, hogy elválaszthatatlan a kettő egymástól.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 27.jpg a fájlnév

Baka L. Patrik: Vérbókok

Vérbókok című prózakötete nyolc novellát és egy kisregényt (In
Nomine) tartalmaz. A művek önállóan is olvashatóak, kompozíciójukból azonban kirajzolódik egy sajátos, izgalmas motívumokkal átszőtt látásmód, melynek retorikai működését elsősorban a történelmi hagyomány, a populáris irodalom és a párhuzamos világok iránti érzékenység határozza meg.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 26.jpg a fájlnév

Karol Fellinger: Pokora

A Pokora szövegvilága a saját és az idegen képlékennyé váló, egymást átszövő kontúrjai közepette bontakozik ki, miközben a tudatmunka hol a groteszk, hol a transzendens felé billen ki –, hol a kisstílűben tobzódik, hol katarzisba omlik. A kötet Fellinger Károly válogatott verseinek szlovák fordításait (ford. Jitka Rožňová) tartalmazza.                   

A képhez tartozó alt jellemző üres; 25.jpg a fájlnév

Attila F. Balázs: Minimal

A kötet Balázs F. Attila 2010-ben kiadott Minimál című verses kötetének szlovák változata, Jitka Rožňová fordításával.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 24.jpg a fájlnév

A kontextus végtelensége – Tanulmánykötet Tőzsér Árpád 80. születésnapjára

A kötet az Opus-könyvek sorozat ötödik darabja. Azok, akik az Opus-könyvek eddigi négy darabját látták-olvasták, azok tudják, hogy a széria érdeklődésének és vizsgálódásainak nem valamely szerző a tárgya, hanem mindenkor a szöveg.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 23.jpg a fájlnév

Szlovákiai magyar szép irodalom 2015

Ez a vers és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megbízásából készült, tagjainak munkáiból, az elmúlt év lap- és folyóiraközlései alapján. Az antológiát válogatta és szerkesztette: H. Nagy Péter, Hizsnyai Zoltán.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 22-1.png a fájlnév

A komolyzene szolgálatában

A z 1918 utáni szlovákiai magyar zenei élet olyannyira bővelkedett kiváló zenészekben, hogy jobbnak láttuk a kötetet csupán a komolyzenészek felsorolására tervezni. A könnyűzenészek (operetténekesek, nótaénekesek, cigányzenekarok, rockzenészek) és a népzenészek egy (vagy akár két) további kötetet tölthetnek majd meg. Ami a (cseh)szlovákiai zenei életben leginkább magyar, az a kórusmozgalom. Ezzel magyarázható, hogy a kötetben főleg karnagyok kaptak helyet. Összeállította: Horváth Géza.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 21.png a fájlnév

Költészet és…

A kötet a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által kiadott, kéthavonta megjelenő Opus című interkulturális folyóirat extratartománya.
A könyvben szereplő a költészetet valamilyen szabadon választott kontextusban értelmezik. Ennek köszönhetően ugyanarról szólnak, de mégsem teljesen, így részben visszaadják a líra sokszínűségét egy kaleidoszkópszerű plurális mintázatban. Szerkesztők: H. Nagy Péter és Csanda Gábor.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 20.png a fájlnév

Szlovákiai magyar szép irodalom 2014

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2004-től minden évben megjelenteti a szlovákiai magyar szépírók előző évben megjelent alkotásaiból összeállított antológiát, Szlovákiai magyar szép irodalom címmel, kiegészítve az éppen aktuális évszámmal. A kötetet Nagy Erika válogatta.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 19-1.png a fájlnév

 Szlovákiai magyar újságírás arcképcsarnoka

Ebben kötetben — rövid életrajzaikkal — azok szerepelnek, akik az elmúlt csaknem egy évszázadban minderről tudósítottak, riportokat írtak, s más publicisztikai és irodalmi műfajokban vallottak. Miként sajátos eszközeikkel a sajtófotósok és a rádiósok is. Különböző szakmai szintű nyomot, lenyomatot, emléket, hagytak vagy hagynak, munkásságuk révén. Mint minden válogatás, ez a mostani is, nyilvánvalóan bizonyos mértékig szubjektív.  Válogatta: Végh László.

A képhez tartozó alt jellemző üres; kozelmult.jpg a fájlnév

Közelmúlt

Az Opus-könyvek sorozat harmadik darabja a Közelmúlt címet kapta, alcíme pedig Tanulmányok a „szlovákiai magyar” könyvekről és irodalmi folyóiratokról. A könyvben szereplő tanulmányok arra a kérdésre keresik a választ, hogy mi történik a közelmúltban, melyek azok a könyvek, amelyekre érdemes emlékeznünk.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 17-1.png a fájlnév

Szlovákiai magyar szép irodalom 2013

Ez a vers és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megbízásából készült, tagjainak munkáiból, az elmúlt év lap- és folyóiraközlései alapján. Az antológiát válogatta Nagy Erika.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 16-1.jpg a fájlnév

A fejek és a kalap – Dialógusok a kultúrá(k)ról (Opus-könyvek 2)

A kötet, az Opus-könyvek sorozat második darabja. Két részből áll, de ezek csak részben különböznek egymástól. Mondjuk így: a műfajukban – az első ugyanis interjúkat, beszélgetéseket tartalmaz, a másik pedig olyan dolgozatokat, esszéket, kistanulmányokat, melyeket egy vitaindító kezdeményezett. Könnyen belátható: mindkét résznek a párbeszéd a közös nevezője. Szerkesztette Csanda Gábor és H.Nagy Péter.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 15-1.jpg a fájlnév

Színházművészet

A kötetben azok a művészek (színészek, színigazgatók, dramaturgok, művészeti vezetők stb.) szerepelnek, akik valaha meghatározó személyiségei voltak – vagy ma is aktív részesei, művelői – a felvidéki magyar hivatásos színjátszásnak. A könyv szerkesztője Kolár Péter, aki hosszú ideig volt a kassai Thália Színház igazgatója .

A képhez tartozó alt jellemző üres; 14-1.jpg a fájlnév

Szlovákiai magyar szép irodalom 2012

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága minden évben megjelenteti az Ünnepi Könyvhétre az előző évben publikált szlovákiai magyar kortárs irodalom kispróza és versválogatását. Az antológiát Nagy Erika válogatta.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 13.jpg a fájlnév

Hagyománytör(tén)és

A kötet, az Opus-könyvek sorozat első darabja. A széria a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által kiadott, kéthavonta megjelenő Opus című interkulturális folyóirat extratartománya. A vitaanyag érdemes arra, hogy irodalomtörténeti fejezetként – egy arra méltó kiadvány formájában – hozzáférhetővé váljon a szélesebb olvasóközönség számára is. Szerkesztette Csanda Gábor és H.Nagy Péter.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 12.jpg a fájlnév

Szlovákiai magyar képzőművészek arcképcsarnoka

A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának harmadik arcképcsarnoka mindazoknak ajánlott, akik átfogó képet szeretnének kapni az 1918 utáni képzőművészeti életünkről napjainkig.  A Szlovákiai magyar képzőművészek arcképcsarnoka felvállalja a művészeti sokszínűséget és pluralitást, együtt szerepelnek a lezárt életművek, valamint a kortárs és jelenkori alkotók. A portrék szerzői: Kubička Kucsera Klára művészettörténész, Hushegyi Gábor, esztéta, művészettörténész 

A képhez tartozó alt jellemző üres; szepirodalom_2011.jpg a fájlnév

Szlovákiai magyar szép irodalom 2011

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2004-től minden évben megjelenteti a szlovákiai magyar szépírók előző évben megjelent alkotásaiból összeállított antológiát, az utóbbi öt évben Szlovákiai magyar szép irodalom címmel, kiegészítve az éppen aktuális évszámmal. A kötetet Csanda Gábor válogatta.

A képhez tartozó alt jellemző üres; a_tudomany_szolgalataban.jpg a fájlnév

A tudomány szolgálatában

A szlovákiai magyar tudományos élet és ismeretterjesztő irodalom képviselőinek arcképcsarnoka magas színvonalú gyűjtemény, amely a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának gondozásában látott napvilágot, a teljesség igénye nélkül tartalmazza a szakterület egykori és mai szereplőit. A portrék szerzője: Lacza Tihamér publicista, közíró

A képhez tartozó alt jellemző üres; 11.png a fájlnév

Szlovákiai magyar szép irodalom 2010

Ez a vers és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megbízásából készült, tagjainak munkáiból, az elmúlt év lap- és folyóiraközlései alapján. Az antológiát válogatta és szerkesztette Csanda Gábor

A képhez tartozó alt jellemző üres; 10.png a fájlnév

Szlovákiai magyar írók arcképcsarnoka

A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának mostani kezdeményezése, mostani kiadványa mindazok figyelmébe biztosan ajánlható, akik munkájukhoz, tájékozódásukhoz a magyar irodalom e vidékeken létrejövő műveinek, illetve az innen induló alkotói törekvéseknek, jelenségeknek, értékeknek a szélesebb körű megismeréséhez és megismertetéséhez keresnek támpontokat.”

A képhez tartozó alt jellemző üres; 9.png a fájlnév

Szlovákiai magyar szép irodalom 2009

A vers és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megbízásából készült, tagjainak munkáiból, az elmúlt év lap- és folyóiraközlései alapján. A kötetbe való bekerülés szempontjait a felkérő intézmény viszonylag behatárolt gyűjtőterülete és a megbízó összeállító viszonylag behatárolhatatlan ízlése szabta meg. A kötetet Csanda Gábor válogatta.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 8.png a fájlnév

A Kassák-kód

Kassák Lajos a hagyománytörténet szempontjából (tehát bizonyos értelemben) ma is él. Ugyanakkor az avantgárd művész életművének rétegzettségéből, összetettségéből következik, hogy lezáratlan kérdések sokaságával szembesülhet az, aki -csak részlegesen is- megkísérli felsorakoztatni azokat az inspiratív tényezőket, melyeket Kassák az utókorra hagyott.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 7.png a fájlnév

Szlovákiai magyar szép irodalom 2008

Ez a vers és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megbízásából készült, tagjainak munkáiból, az elmúlt év lap- és folyóiraközlései alapján. A kötetbe való bekerülés szempontjait a felkérő intézmény viszonylag behatárolt gyűjtőterülete és a megbízó összeállító viszonylag behatárolhatatlan ízlése szabta meg. A kötetet összeállította Csanda Gábor

A képhez tartozó alt jellemző üres; szepirodalom2007copy.jpg a fájlnév

Szlovákiai magyar szép irodalom 2007

A 2007-es antológiában a prózát Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő, a versanyagot pedig Grendel Lajos Kossuth-díjas prózaíró válogatta. Változás, hogy az előző évi hazai líra- és prózatermés legjavát tartalmazó szöveggyűjteményeket egy kötetben tárja az olvasóközönség elé a kiadó. 

A képhez tartozó alt jellemző üres; 6.png a fájlnév

Szlovákiai magyar szép próza 2006

Az antológiát Csaplár Vilmos válogatta, és saját elmondása szerint már válogatást kapott kézhez. A teljesség igényével. El is olvasta többször a kéziratokat, melyeket teljességen túliaknak volt kénytelen minősíteni, minthogy az ő szeme előtt a kiadó egy karcsúbb könyv vízióját lebegtette.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 5-1.png a fájlnév

Szlovákiai magyar szép versek 2006

A kötetet Kukorelly Endre válogatta, aki szerint “Antológiát összeállítani – alig túlzás – veszélyes. Ha olvasol, zenét hallgatsz és képtárakba jársz, antológiát szerkesztesz. Saját kedvenceid csoportosítod, beveszel és kiraksz, visszaveszel, visszajársz, elidőzöl, gyorsan továbblépsz. Magánügy: amíg meg nem írod, elő nem tárod. Aki az irodalom alakulásáról, könyvekről, szerzőkről ír, erről igen és arról nem, folyamatosan a maga antológiáját állítgatja össze.” 

A képhez tartozó alt jellemző üres; 4-1.png a fájlnév

Honvágy – Szlovákiai magyar szép próza 2005

Závada Pál, az antológia összeállítója írja: “Ha szigorúan elvszerűek lennénk, amondónak kéne tán lennünk: Ugyan mi végre szerveződik antológia olyan alapon, hogy szerzőit valamely határon innen vagy túl kell számba vennünk?

A képhez tartozó alt jellemző üres; 3-1.png a fájlnév

A bámész civil – Szlovákiai magyar szép versek 2005

Zalán Tibor, az antológia összeállítója írja: “Ebben a gyűjteményben olyan versek olvashatóak, melyeket Szlovákiában élő magyar költők írtak magyar nyelven, s jelentettek meg magyar nyelvű folyóiratokban 2004-ben.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 2-1.jpg a fájlnév

A képzelet ráfogásai – Szlovákiai magyar szép próza 2004

A hagyományteremtő szándékkal készült kötet az elmúlt két évben publikált felvidéki prózai művekből ad válogatást. A kötet összeállítója Keserű József.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 1-2.png a fájlnév

Zsé arca – Szlovákiai magyar szép versek 2004

A Zsé arca (Szlovákiai magyar szép versek 2004) a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának első könyve, s a hagyományteremtés szándékával készült – a Szép versek négy évtizedes hagyományának mintájára. A válogatásba az előző két évben sajtóban, folyóiratok, lapok hasábjain megjelent versek kerültek, néhány esetben kiegészítve önálló vagy gyűjteményes kötetben első közlésként publikáltakkal. Összeállította Csanda Gábor.