Könyvgyűjtés Zétény javára

Váratlan, örömöt szerző eredménnyel végződött az SZMKE országos méretűre kiterjesztett, könyvadományt gyűjtő összefogása Zétény község lakosai, és adott esetben a térségben élők javára!

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnökével, a Selye János Egyetem rektorával, az Egyetemi Könyvtár munkatársaival és az alant felsorolt, úgynevezett gyűjtőkönyvtárak képviselőivel, www.szmke.sk az Egyesület tagjaival való partneri együttműködés keretein belül könyvgyűjtést szervezett Zétény község javára.

Mint ismeretes, 2020. május 6-án leégett a kultúrház, benne a könyvtár teljes állományával. Zétény község lakosai összetartó közösséget alkotnak. A SZMKE elnökségének tagjai, Kecskés Ildikó, az Egyesület elnökének kezdeményezésére elhatározták, hogy segítenek a közösség majdani, új könyvtári gyűjteményének létrehozásában.

Meggyőződésünkké vált, hogy az ott élők, különös tekintettel a felnövekvő nemzedékre, megérdemlik az országos szintű összefogást. A cél minimum 5 000 darab, jó állapotban lévő, hasznos könyv összegyűjtése volt.

Az SZMKE elnöksége által kezdeményezett könyvadományok gyűjtésére Kukó Miklós, Zétény (Zatín, Tőketerebesi járás) község polgármesterével és Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) elnökével való egyeztetésnek és támogatásuknak köszönhetően került sor.

Az eredmény?

Zétény községbe több mint 9000 db könyv kerül.

A könyvadományok gyűjtése 2020. július 1-től 2020. szeptember 5-ig tartott. Ezt követően került sor az egyes gyűjtőkönyvtárakban az ott összegyűlt könyvek jegyzékbevételére, majd a gyűjtés koordinátora által elkészült az összesített jegyzék is. Szeptemberben megtörtént a könyvek részbeni egy helyre való átszállítása, Nyugat-Szlovákia egyes gyűjtőkönyvtáraiból. A könyvek, úgymond karanténban várják az átvételüket, elszállításukat. A közeljövőben, Közép-, és Kelet-Szlovákia gyűjtőkönyvtáraiból is a könyvtárfenntartó oldja meg a könyvek elszállítását. Ennek időpontja, a járványügyi helyzetre való tekintettel egyelőre nem tisztázott.

Adományok, felajánlások nemcsak Szlovákiából, hanem Magyarországról is érkeztek. Partnereinknek, minden kedves, gyűjtést támogató könyvtárvezetőnek, feladatot elvégző könyvtáros munkatársnak, egyesületi tagunknak, magánszemélyeknek idehaza és a határon túl, valamint a könyvek egy részét szállító – raktározó és a könyvek Zéténybe szállítását biztosító vállalkozóknak,

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!

Akiknek a könyvadományokat a zétényi könyvtár fenntartója, és a közösség nevében is köszönjük:

Hodossy Gyulának, a SZMÍT elnökének és a Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó igazgatójának,a kezdeményezés támogatójának, az általa elsőként felajánlott, új kiadású könyvekért, Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. úrnak, a komáromi Selye János Egyetem rektorának, valamint az Egyetemi Könyvtár munkatársainak az előzőleg felajánlott 500 db könyv helyett dupla darabszámú  könyvért.

Az ő adományaik bővültek a megszólított könyvtárak és az SZMKE elnökségi tagjai által összegyűjtött könyvekkel.

Jó érzéssel gondolva erre a közelmúltbeli országos, de határon túlra is kiható történésre, íme a további adományozók sora:

Phoenix  P.T., Pozsonyi Kifli P.T., érsekújvári Biblioteka Kaláka magánykönyvtár vezetői: Strba Katalin és Sándor, Peternai Zsuzsanna, az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium igazgatónője, Pálinkás Tibor, a Honti Múzeum és Simonyi Galéria vezetője, Kecskés Ildikó, a SZMKE elnöke, határon túlról a Vas Tibor Jánosné vezette, Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér, a Nemzeti Művelődési Intézet és az ő ottani kezdeményezésüket követően csemői, nagykőrösi, albertirsai, nagytarcsai és ceglédi lakosok, akik játékokat is gyűjtöttek.

Az úgynevezett ,,súlypontú“,regionális, ugyanakkor a városi könyvtárak szerepét is betöltő könyvtárak  vezetése és munkatársai, ill. a SZMKE tagjai segítségével:   

érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár családi könyvtár részlegének vezetője, Kovačic Gizella,

Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet és Könyvtár, Királyhelmec,

Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár, Galántai Városi Könyvtár, Ipolysági Városi Könyvtár,

Losonci Nógrádi Könyvtár, Párkányi Városi Könyvtár, Rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár,

Szepsi Városi Könyvtár,

továbbá Szlovákia két magyarlakta településének könyvtárosai, könyvtárfenntartók támogatásának köszönhetően: a Muzslai Könyvtár és az Ipolyviski Községi Könyvtár,

valamint Somorjáról a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár és a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtára, a Bibliotheca Hungarica, Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Gellei Művelődési Központ, és természetesen sok magát megnevező, ill. meg nem nevező magánszemély is minden gyűjtőkönyvtár közelségéből Pozsonytól egészen Kassáig, valamint a Duna túl oldali határvonala mentén és azon túl is.

Külön köszönet illeti azokat a munkatársakat, egyesületünk tagjait, akik az Elnökség által előzetesen szétküldött táblázatba a könyvek témakörét és egyéb kért, kiadásra vonatkozó adatokat is bejegyeztek. Ezzel segítették az összesítési folyamatot, a teljes jegyzék könnyedebb elkészítését, és nagyban hozzájárultak a zétényi könyvtáros munkatársunk munkájához. Tekintettel arra, hogy a könyvtár még nem rendelkezik számítógéppel, elektronikus adatbázissal, a dokumentumkeresést lehetővé tevő elektronikus katalógussal, az általunk készített jegyzék egy jó ideig segíteni fogja a könyvtáros munkáját (az áttekintést, keresést, rendszerezést, állományépítést szerző, címszó, lefedett témakör alapján).

 Idővel áttekinthetővé válnak majd a könyvtár leltárába bevételezett könyvek kiadási adatai (kiadó neve, székhelye, megjelenés éve), a teljes témaköri lefedettség, és az is, hogy mely korosztályra milyen könyvek várnak Zétény új könyvtárában. Az összegyűlt nagy mennyiségű könyv tekintetében hosszútávon ez nagy segítség a község könyvtárosának, aki majd a könyvek feldolgozásával, rendszerezésével, megjelölésével, térben való megfelelő elhelyezésével fog foglalkozni. Segítve ezzel a zétényi könyvtárba látogatót, a könyvállomány valamelyike iránt érdeklődő olvasót, felhasználót is.

Az egyes helyszíneken, a gyűjtés pillanatairól, az összegyűlt könyvek garmadáról fotók is készültek. Mindez, egyéb információkkal együtt megtekinthető az egyesület honlapján: www.szmke.sk és a Zétény község honlapján is.

Köszönet az összefogásért, könyvekért, együttműködésért! Zétény község és a régió könyvtárat látogató lakosainak temérdek kellemes olvasási élményt, tudás gyarapodásának lehetőségét kívánjuk.

A SZMKE Elnökségének tagjai és a magam nevében üdvözlettel 

Kecskés Ildikó SZMKE elnök,

 a gyűjtés kezdeményezője, koordinátora

Érsekújvár, 2020. november 19.