Közlemény

2021. november 20-án, szombaton került sor a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tisztújító közgyűlésére Dunaszerdahelyen, ahol rendkívüli közgyűlés keretében választottak új tisztségviselőket.

A közgyűlésen elfogadott határozatok:

  1. A közgyűlés elfogadta az elnöki, az ellenőrző bizottsági és a gazdasági beszámolót.
  2. A közgyűlés módosította az alapszabályt, kiegészítette a tisztségviselők sorát ügyvezető elnökkel.

 3. A közgyűlés megválasztotta az SZMÍT új tisztségviselőit.

Elnök: Hodossy Gyula

Ügyvezető elnök: Jancsó Péter

A Választmány tagjai: Balázs F. Attila, Hogya György, Kövesdi Károly, Nagy Erika, Z. Németh István, Zsoldos Péter

Póttagok: Aich Péter, Nagy Attila

A 7 tagú választmányba 6 személyt jelöltek, ugyanis, amennyiben a társaság égisze alatt ifjúsági alapszervezet működik, akkor annak megbízott képviselője automatikusan és teljes jogkörrel a választmány tagja lesz. Ez a képviselő Bese Bernadett.

Ellenőrző bizottság tagjai:

Horváth Géza, Bolemant László, Bordás Sándor

Etikai Bizottság tagjai: Hajtman Béla, Gál Éva, Rajkovics Péter

  • A közgyűlés egyhangú határozata értelmében amint a járványhelyzet lehetővé teszi, az SZMÍT elnöke összehívja az értékelő-programadó közgyűlést.

Az SZMÍT ügyvezető elnöke: Jancsó Péter

A Nagykürtösi járásban született Jancsó Péter a tanulmányait az ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban, majd a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen végezte magyar nyelv és irodalom – történelem tanári szakon. Az Esterházy Akadémia első végzősei között tartják számon. A Text-túra táborokon való részvételt követően kezdett el publikálni a Szőrös Kőben és az Opusban, majd csatlakozott az SzMÍT-hez. 2019 óta a Választmány tagja,  a FÍrKA alapító tagja, 2020-tól az Opus szerkesztője, majd főszerkesztője. A Petőfi Irodalmi Múzeum (az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából) pályázatot hirdetett fiatal bölcsészeknek és irodalmároknak az Oláh János szerkesztői ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj kuratóriuma 2022. november 19-i ülésén a 42 pályázatot elbírálva megosztott ösztöndíjban részesítette Jancsó Pétert. 2014-től Gímesen tanít, azóta életvitelszerűen Nyitrán él.

Az SZMÍT titkára: Reczai Lilla

Az érsekújvári származású Reczai Lilla kiadványszerkesztői szakon végzett a pozsonyi Comenius Egyetemen. Az egyetemista évei alatt aktív tagja volt a Juhász Gyula Ifjúsági Klubnak Nyitrán, később a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klubnak, amelynek 2013-tól 2015-ig elnöke is volt. A JAIK 50 évével foglalkozó kiadvány az ő szerkesztésében született meg. Alapiskolás kora óta foglalkozik az írással, alapiskolai és középiskolai tanulmányai alatt az iskolaújságok szerkesztője, az egyetem alatt pedig a szlovákiai magyar hallgatók lapjában, az Alma Materben jelentek meg írásai. Az Irodalmi Szemle, az Opus és egyéb folyóiratok hasábjain is megtalálhatóak szövegei, főleg prózai művek születnek tollából. Tudósításai megjelentek az érsekújvári Castrum Novum lapban, valamint az Előretolt Helyőrség felvidéki mellékletében. Jelenleg tudósítóként dolgozik a Magyar 7 hetilapnál. Szervezői múltja is gazdag, tagja volt a Gímesi Művelődési és Gólyatábor szervezőségének, a Gombaszögi Nyári Tábor szervezőségét is erősíti, valamint a szarvasi Kárpát-medencei Ifjúsági Műhelytábor-Vektor egyik kezdeményezője, szervezője.