L. Juhász Ilona kapta a Turczel-díjat

A Turczel-díjat a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának mindenkori Választmánya ítéli oda a Turczel Lajos Díj jelölőbizottságának  javaslatára.
Megkaphatja minden szlovákiai magyar író, nem szépirodalmi (szépprózai, lírai) kiemelkedő műért és munkásságért.

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága a etnológiai munkássága elismeréseként 2020-ban L. Juhász Ilonának, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja tudományos munkatársának ítélte oda a Turczel-díjat.

L. Juhász Ilona a rozsnyói gimnáziumban érettségizett 1979-ben, majd 1981-ben Pozsonyban a könyvtárosi szakközépiskola keretében működő kétéves népművelési felépítményi iskolában szakérettségizett. 1981–1985-ben a gömörhorkai Cellulóz és Papírgyár üzemi klubja, 1985–1986-ban a pelsőci könyvtár munkatársa, 1986–1990-ben a Csemadok Rozsnyói Járási Bizottságának szakelőadója. 1990–1994-ben az érsekújvári Honismereti Múzeum, 1994–1997-ben a komáromi Duna Menti Múzeum Magyar Nemzetiségi Osztálya dokumentátora. 1997-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében létrehozott komáromi Etnológiai Központ munkatársa, ahol a könyvtárosi és egyéb adminisztratív munkák végzése mellett többek közt bibliográfusként is tevékenykedett. 2004-ben a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán elvégezte a néprajz szakot és 2006-ban ugyanitt doktorált (PhD, néprajz és kulturális antropológiai tudományok). 1991-től 1999-ig a Cseh(szlovákiai) Magyar Néprajzi Társasság titkáraként tevékenykedett, valamint technikai munkatársa, majd társszerkesztője volt a társaság Hírharang című tájékoztató füzetének, valamint az Utánpótlás és Adattári Közlemények című kiadványoknak. Jelenleg az Etnológiai Központ Acta Ethnologica Danubiana című évkönyvének szerkesztő munkatársa. /Forrás:  Fórum Kisebbségkutató Intézet/

L. Juhász Ilona szakmai pályafutása példaértékű tudományos teljesítmény.
Publikációi és szakkönyvei nem pusztán a szakma és a néprajzkutatás iránt érdeklődők számára megkerülhetetlenek, de alkalmasak a tudományterület eredményeinek és kutatásmódszertanának a közvetítésére is, így a szélesebb olvasóközönséget is képesek megszólítani.
A temetőkultúrával, a nemzeti szimbólumokkal és az interetnikus kapcsolatokkal foglalkozó kiadványai fontos és nélkülözhetetlen dokumentumai az etnológiai kutatásoknak és a kultúrakutatásnak.

A díjazottnak szívből gratulálunk!