Magyar Örökség-díjban részesült Kövesdi Károly

Budapesten vehette át a Magyar Örökség-díjat Kövesdi Károly, a Magyar7 hetilap korábbi vezető szerkesztője, jelenlegi főmunkatársa, a SZMÍT tagja.

Kövesdi Károly – fotó: Fábián Gergely

Kövesdi Károly közírói szolgálata révén került be a díjazottak nevét őrző, úgynevezett Aranykönyvbe, „Magyarország Láthatatlan Szellemi Múzeumába”. A díjazottat Duray Miklós méltatta, a laudációt Molnár Imre történész olvasta fel. A méltatás szerint Kövesdi Károly évtizedek óta építi életművét, szellemi, gondolati, gondolkodásmódi művét, amit 2020-ban Európa-éremmel ismertek el.

Szívből gratulálunk!