Magyarságért díj Csáky Pálnak és Dunajszky Gézának

A Magyar Nemzetőrség „Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetség megalakulásának 15. évfordulójáról emlékeztek meg október 9-én a győri Városháza rendezvénytermében. A hazaszeretetre és magyarságtudatra nevelés és a hagyományőrzés is a szövetség céljai közt szerepel.

A szövetségk kiemelten odafigyel azokra a példát mutató határon túli magyarokra is, elismerik az elkötelezettségüket. Az idei kitüntettek közt négy felvidéki volt: Falath Zsuzsanna, muzeológus, történész, Dunajszky Géza, író, publicista, tanár, Csáky Pál mérnök, politikus, író, Mihályi Molnár László költő, publicista, tanár.

Dunajszky Géza a felvidéki magyar történelem szomorú fejezeteinek a feltárása és azok írásaiban, könyveiben való rögzítése érdekében folytatott kitartó munkájáért kapta a kitüntetést, amely a magyar identitás védelmét és a felvidéki magyar megmaradást, a magyar nyelv és kultúra védelmét szolgálja.

Csáky Pál a magyar identitás védelmét, a felvidéki magyar megmaradást, a magyar nyelv és kultúra védelmét szolgáló tevékenységéért, valamint a felvidéki magyarság képviseletében folytatott eredményes tevékenyégéért kapta a kitüntetést.

A díjazottaknak gratulálunk!