Megjelent Jakubecz Márta tizedik könyve

Jakubecz Márta: Útjelző kavicsok

Egy lírai ihletésű „gondolatszőttest“ tart kezében a tisztelt olvasó. A rövid eszmefuttatásokat idézet-gyöngyszemek fűzik össze, ezek segítik a ráhangolódást a szerző tömör elmélkedéseire, melyek afféle heti üzenetként is felfoghatók.

            Korunkban nagyon sokan kedvelik a rövid lélegzetű írásokat, emiatt is örvendetes, hogy e könyv bármikor bárhol felüthető – az egyes részek különállóak. Az  írások nem titkolt célja, hogy továbbgondolásra ösztönözze az olvasót, ennélfogva akár „befejezetlennek“ is mondhatóak az egyes szerkeszteti egységek, melyek mind-mind reményt sugároznak és a szeretet naponkénti megélésére motiválnak.

            A mű alcíme – „Minden hétre két gondolat“ – csupán a szerkezetre utal(104 részből áll), tehát nem szükségszerű heti lebontásban olvasni a szöveget, hiszen nem kötődik sem a naptárhoz, sem a jeles ünnepekhez.

            Jakubecz Márta a keresztény irodalom képviselőjeként – eme tizedik alkotásával – ismét a lírai jellegű lelki könyveinek sorát gyarapítja. E könyv a szerző szemüvegén keresztül láttatja a világot, ám mégis azt érezzük, hogy a tűnődések nyomán mi magunk is elindulunk az önismeret útján.

            Szeretettel ajánlom a művet mindazoknak, akik messzebbre szeretnének látni, és megkeresni életükben azokat a fogódzókat, melyekre a nehézségek közepette is bízvást támaszkodni lehet.

                                                                                 Lanz Roland

                                                                         Pannonia Polgári Társulás