Mesepályázatot hirdetnek Méhes György emlékére

A Méhes György – Nagy Elek Alapítvány és a Magyar Írószövetség „Méhes György-mesepályázatot” hirdet magyar gyermekirodalmi művek születésének ösztönzésére.

A pályázatra azon alkotók jelentkezhetnek, akik tagjai valamelyik anyaországi vagy határon túli reprezentatív írószervezetnek. A nevezés ingyenes, de szerzőnként csak egy művel lehet pályázni.

További információk:

Méhes György Kossuth-díjas alkotó jelentős meseírói tevékenysége, az egyetemes magyar művelődés és nemzettudat megtartóerejének kimunkálásában vállalt szerepe példaként szolgál a kortárs alkotóknak.

Ezért új magyar gyermekirodalmi művek születésének ösztönzésére a Méhes György – Nagy Elek Alapítvány és a Magyar Írószövetség „MÉHES GYÖRGY-MESEPÁLYÁZATOT” hirdet.

A pályázatra olyan alkotással lehet jelentkezni, amely megfelel a mese műfaji követelményeinek, terjedelme minimum 5.000, maximum 10.000 leütés, foglalkozik a ma gyermekeinek kérdéseivel, természetszeretetre és együttérzésre ösztönöz, vagy történelmi eseményt dolgoz fel, továbbá a humor eszközrendszerét is sokrétűen használja.

A pályázatra azok az alkotók jelentkezhetnek, akik tagjai valamely anyaországi vagy határon túli reprezentatív írószervezetnek.

Díjazás:

  1. helyezett: 500.000 Ft
  2. helyezett: 300.000 Ft
  3. helyezett: 100.000 Ft

Nevezési díj: a nevezés ingyenes. Minden szerző 1 művel pályázhat. A pályázóktól korábban nyomtatásban, internetes felületen még nem publikált műveket várunk.

A pályázat benyújtása:

A pályázat anonim, a beküldendő pályaműre csak a jelige és a mű címe kerüljön. A szerző nevét a beküldött dokumentum címe se tartalmazza! A pályaműveket a Magyar Írószövetség egy munkatársa kizárólag az erre a célra létrehozott e-mail-címen keresztül fogadja – az anonimitás biztosítása érdekében csak neki van hozzáférése az e-mail-fiókhoz.

A Magyar Írószövetség a pályaműveket anonimizálva adja át a zsűrinek.

A pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni, csatolt fájlként, *.docx vagy *.pdf kiterjesztésben. A levél tárgya a pályázat címe legyen.

A küldött e-mail tartalmazza csatolmányként a pályázati művet. A legjobb pályázatok beküldői a feladó e-mail-címére értesítést kapnak a zsűri döntéséről.

Ekkor kérjük, hogy válaszlevelükben közöljék a pályázat meghirdetőivel személyes adataikat és további elérhetőségeiket.

Beküldési cím: mehesgyorgypalyazat@gmail.com

Beküldési határidő: 2023. április 30.

A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi. Nagyszámú pályázati munka esetén a kiíró fenntartja a többlépcsős zsűriztetés lehetőségét. A kiíró fenntartja a jogot megosztott díjak kiadására, illetve arra, hogy a pályaművek minősége függvényében egyes helyezéseket ne ítéljen oda.

A sikeresség szempontjai:

Az elbírálás kiemelt szempontja az irodalmi megalkotottság, érték.

Bírálati határidő: 2023. május 25.

Díjátadás: 2023. június 9-én, ünnepi műsor keretében.

További információk:

A pályázat beadásával a pályázó

  • elfogadja a pályázati kiírás feltételeit;
  • nyilatkozik arról, hogy a beadott mű a saját szellemi terméke, a saját tulajdonát képezi, és nem sérti mások szerzői jogait. Ez irányú minden jogi felelősség a pályázót terheli;
  • nyilatkozik arról is, hogy a pályázatra beadott mű korábban nem jelent meg sem nyomtatásban, sem internetes felületen;
  • nyilatkozik arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatást megismerte és adatai kezeléséhez hozzájárul.

Amennyiben a beküldött pályamű nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, a zsűri a pályázót kizárja a pályázatból. A zsűri nem indokolja a nem díjazott művekkel kapcsolatos döntéseit.