MMA küldöttsége a városházán

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata október 13-14-i szakmai tanulmányútja során felkereste a Dunaszerdahelyi Városházát is, ahol Hájos Zoltán polgármester fogadta őket. A találkozón Karaffa Attila alpolgármester és Hodossy Gyula, a SzMÍT elnöke beszélgetett a vendégekkel.  Az MMA Művészetelméleti Tagozata elsődleges feladatául „a XX. századi és kortárs magyar művészeti alkotások tudományos feldolgozásában és közvetítésében való részvételt, de a korábbi magyar művészet- és művelődéstörténet – s az ahhoz szorosan kapcsolódó befogadástörténet – elfelejtett, elhanyagolt vagy feltáratlan értékeinek felelevenítését, újraértelmezését és tudatosítását“ tűzte ki. A küldöttség tagjai a felvidéki látogatásuk alkalmával tapasztalatszerzés céljából több intézményt is felkerestek.

(Fotó: dunaszerdahelyi.sk)