Örkény István drámaírói ösztöndíj

2021. évi pályázati felhívás

A Petőfi Irodalmi Múzeum által meghirdetett Örkény István drámaírói ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, és lehetőséget adjon fiatal pályakezdő drámaíróknak, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolták vonzódásukat a műfajhoz.

A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (a továbbiakban: PIM – OSZMI).

Pályázat benyújtására jogosult:

az az 1981. január 1-jét követően született drámaíró, aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban. Már bemutatott dráma vagy publikált kötet, korábbi megjelenés színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken előnyt jelent.

Korábbi Örkény István drámaírói ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben nem töltöttek ki három teljes ösztöndíjas intervallumot, és a korhatárnak még megfelelnek.

Az ösztöndíjat egy teljes, új színdarab tervével lehet megpályázni, amely az ösztöndíj elnyerése előtt nem került publikálásra.

PhD-témával nem lehet pályázni.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, a 2021. január 1. – 2021. december 31. közötti időszak.

Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó.

A pályázat beadási határideje: 2021. február 15.

Pályázati feltételek és további részletek elérhetők a csatolmányban, valamint az OSZMI honlapján.