Ozsvald Árpádról és Turczel Lajosról emlékezett meg az SZMÍT tagsága

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága a hétvégén két jelentős, a szlovákiai magyar irodalmi körökben elismert személyiségről emlékezett meg, akik már sajnos nem lehetnek az élők sorában.

Ozsvald Árpád 90. születésnapját ünnepelné január 28-án, ezért a jeles alaklomból az SZMÍT néhány tagja szülőfalujába, Nemesorosziba látogatott, ahol a 2003-ban elhunyt költő emlékszobája található. Ľuba Tóthová polgármester készségesen körbevezette a résztvevőket az emlékszobában és a községházán is, valamint örömmel fogott kezet Ozsvald Árpád leányával, Tóth Ozsvald Zsuzsával, aki édesapja emléktábláját jött megkoszorúzni férjével, Tóth László íróval.

A nemesoroszi megálló után Ipolyszalka következett, ahol a jeles irodalomtörténész, Turczel Lajos született pontosan 105 évvel ezelőtt. A helyi alapiskola az ő nevét viseli, ráadásul az óvodások is ebbe az épületbe járnak. Az igazgatónő, Zalaba Zsófia készségesen megmutatta a társaság tagjainak a Turczel-féle emléktárgyakat, amelyeket az iskola folyosóján állítottak ki.

Az iskolai barangolás után az iskola diákjaival, tanáraival és az igazgatónővel egyetemben az írótársaság tagjai kilátogattak Turczel Lajos sírjához, s itt közösen elhelyezték az emlékezés virágát, s gyertyát gyújtottak az irodalomtörténész tiszteletére.

A fotókat Reczai Lilla és Dobzsanszky Tamás készítette.