Pályázati felhívás

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága pályázatot ír ki az Opus irodalmi folyóirat főszerkesztői posztjának megbízatási szerződéssel történő betöltésére két éves időtartamra.

A megbízatás feltétele:

–  legalább öt éves szerkesztői gyakorlat

–  irodalmi életben való jártasság

A felelős főszerkesztő  feladatai:

– folyamatos kapcsolattartás a kiadóval

– lapkoncepció és lapterv készítése, figyelembe véve az SZMÍT választmányának 2019. november 13-án elfogadott határozatait:

1. a fiatal szerzőkkel való szoros együttműködés

2.  állandó műfordítói rovat megteremtése

3.  a magyar, ezen belül elsődlegesen a szlovákiai magyar irodalom prezentálása

4. a szlovákiai magyar szerzők könyveinek kritikai visszhangja törzsanyagát képezze egy-egy lapszámnak

– az egyes lapszámok tartalmának a meghatározása, szerkesztése

– a lap technikai és határidőre történő megjelentetése

– a szerzői tiszteletdíjak megállapítása

–  külső és belső kommunikáció megszervezése

–  kapcsolatépítés szerzőkkel, irodalmi műhelyekkel, szervezetekkel, szerkesztőségekkel

– a médiatörvény és az újságírói szakmai-etikai kódex betartása és betartatása

– a főszerkesztő a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnökének tartozik felelősséggel munkájáért

–  legyen nyitott és elfogulatlan a különböző irodalmi áramlatok tekintetében, a beérkező írások   közlésre való elfogadásának az egyetlen kritériuma a szakmai minőség legyen, álljon nyitva minden olyan írás előtt, amely szakmailag megalapozott, tartalmas

A pályázatnak tartalmaznia kell:

–  a részletes szakmai önéletrajzot

–  a lap arculatára és szerkesztésre vonatkozó elképzeléseket

A pályázatokat a Szlovákiai Magyar Írók Társasága címére kell benyújtani zárt borítékban. A borítékra rá kell írni: főszerkesztői pályázat. A pályázat benyújtásának címe: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Galantská cesta 658/2F, 92901 Dunajská Streda

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.