Pályázati felhívás

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága pályázatot ír ki az Opus irodalmi folyóirat főszerkesztői posztjának megbízatási szerződéssel történő betöltésére két éves időtartamra.

A megbízatás feltétele:

–  legalább öt éves szerkesztői gyakorlat

–  irodalmi életben való jártasság

A felelős főszerkesztő  feladatai:

– folyamatos kapcsolattartás a kiadóval

– lapkoncepció és lapterv készítése, figyelembe véve az SZMÍT választmányának 2019. november 13-án elfogadott határozatait:

1. a fiatal szerzőkkel való szoros együttműködés

2.  állandó műfordítói rovat megteremtése

3.  a magyar, ezen belül elsődlegesen a szlovákiai magyar irodalom prezentálása

4. a szlovákiai magyar szerzők könyveinek kritikai visszhangja törzsanyagát képezze egy-egy lapszámnak

– az egyes lapszámok tartalmának a meghatározása, szerkesztése

– a lap technikai és határidőre történő megjelentetése

– a szerzői tiszteletdíjak megállapítása

–  külső és belső kommunikáció megszervezése

–  kapcsolatépítés szerzőkkel, irodalmi műhelyekkel, szervezetekkel, szerkesztőségekkel

– a médiatörvény és az újságírói szakmai-etikai kódex betartása és betartatása

– a főszerkesztő a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnökének tartozik felelősséggel munkájáért

–  legyen nyitott és elfogulatlan a különböző irodalmi áramlatok tekintetében, a beérkező írások   közlésre való elfogadásának az egyetlen kritériuma a szakmai minőség legyen, álljon nyitva minden olyan írás előtt, amely szakmailag megalapozott, tartalmas

A pályázatnak tartalmaznia kell:

–  a részletes szakmai önéletrajzot

–  a lap arculatára és szerkesztésre vonatkozó elképzeléseket

A pályázatokat a Szlovákiai Magyar Írók Társasága címére kell benyújtani zárt borítékban. A borítékra rá kell írni: főszerkesztői pályázat. A pályázat benyújtásának címe: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Galantská cesta 658/2F, 92901 Dunajská Streda

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.
A pályázat az SZMÍT által több éven keresztül meghirdetett az „Év Irodalmi Alkotása Pályázat” folytatása. A pályázat címének megváltoztatásával a díj és az SZMÍT által alapított Opus irodalmi folyóirat egymásra utaltságát szeretnénk erősíteni.
A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza vagy vers (max. 15 flekk), amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton.

Tematikai megkötés nincs. A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, négy nyomtatott példányban és digitális formában is kérjük benyújtani. A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, e-mail címe, telefonszáma és lakcíme. Ezen a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje is. A külső borítékra pedig kérjük ráírni: Arany Opus Díj.
Levélcím: Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Palác Duna Palota, Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. október 1.
Pályadíj mindkét kategóriában: 300 euró, valamint Fecsó Szilárd képzőművész vegyes technikával készült Struktúrák című alkotása és Szitás Veronika festőművész Csendélet című akvarellje.
A pályázatra benyújtott szépirodalmi alkotásokat neves irodalmárokból álló zsűri bírálja el. A zsűri tagjai: Hizsnyai Zoltán József Attila- és Madách-díjas költő, főszerkesztő, Mészáros Sándor főszerkesztő, irodalomtörténész, a Kalligram Kiadó igazgatója, Vida Gergely Madách- és Forbát-díjas költő, irodalomtörténész. A díjnyertes mű első felhasználási joga a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát illeti meg, és az Opus 2020/1-es számban jelenik meg.
Az ünnepélyes díjátadásra 2019. november 14-én kerül sor Gútán, a XIV. Őszi Írófesztivál keretében megrendezett műsoros esten, ahol a nyertes pályamű színművész tolmácsolásában hangzik el.
A nem díjazott szövegeket a pályázat kiírója nem őrzi meg és nem küldi vissza.