PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYAKEZDŐ SZÉPÍRÓK ÉS IRODALOMKRITIKUSOK RÉSZÉRE (2020)

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KMTG) az ELŐRETOLT HELYŐRSÉG ÍRÓAKADÉMIA nevű projektje keretében meghirdeti 2020. évi pályázatát, pályakezdő kategóriában.

A benyújtott pályázatok minőségétől függően a pályázaton legfeljebb 10 pályakezdő szépíró, valamint 5 pályakezdő irodalomkritikus nyerhet felvételt az Előretolt Helyőrség Íróakadémia képzéseire.

A nyertes pályázók a 2020–21-es tanév ideje alatt szerződés alapján, az abban foglaltak szerint anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási és továbbképzési lehetőségekben részesülnek, továbbá műhelymunkákon vehetnek részt, korszerű önmenedzselési módszereket sajátíthatnak el.

A KMTG elősegíti a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetését, író–olvasó-találkozók szervezéséről és médiajelenlétről gondoskodik, valamint szakmai kérdésekben képviseli a pályakezdők érdekeit.

A pályázóknak tudomásul kell venniük a műhelymunka és az oktatói tevékenység Budapest-centrikusságát. Intézményünk mindent megtesz a Kárpát-medencei távolságok áthidalásáért, ezért online távoktatást is biztosít. A hatékonyság érdekében ugyanakkor szükségszerű az időszakos (rendszerint hétvégi) budapesti képzéseken való jelenlét.

A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló tanulmányi-alkotói támogatást ítél meg, havi nettó 100 000 (százezer) Ft erejéig, amivel kedvező feltételeket kíván biztosítani a magas színvonalú alkotómunkához, illetve a képzéseken való részvételhez.

Az íróakadémiai képzés 3 éves. Amennyiben a nyertes pályázó a képzés első évében vállalt kötelezettségeit teljesíti, és eleget tesz az Íróakadémia szakmai elvárásainak, a támogatás folyósítását a KMTG további 1 + 1 évre meghosszabbíthatja.

A pályázók köre

Olyan pályakezdő alkotók jelentkezését várjuk, akik kötettel még nem rendelkeznek, de már fel tudnak mutatni tehetségüket bizonyító írásműveket.

Pályázati feltételek

A pályázó még nem publikált önálló kötetet.
A pályázó nagykorú, ugyanakkor a pályázati határidő napjáig nem töltötte be a 25. életévét szépírók, 30. életévét irodalomkritikusok esetében.

A pályázathoz szükséges dokumentáció

Szakmai önéletrajz (minél kimerítőbbnek kell lennie, részletesen térjen ki a tanulmányokra és a pályázó egyéb művészeti tevékenységeire, nyelvtudására és számítógépes ismereteire, publikációira, valamint az esetleg kapott elismerésekre).
Motivációs levél (a pályázónak a professzionális íróvá/irodalomkritikussá válásról, elképzelt pályaképéről kell értekeznie legalább 3000, legfeljebb 10 000 leütés terjedelemben).
Írói bemutatkozás: legalább 10, legfeljebb 40 oldal szépirodalmi vagy irodalomkritikusi szövegmutatvány. A szépírói szövegmutatványok esetében nincs műfaji megkötés.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket, és beleegyezik az adatkezelésbe [letölthető pdf]

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus formában, az aláírt, szkennelt nyilatkozatot leszámítva egyetlen *.doc vagy *.pdf dokumentumban, a következő – mindkét! –elektronikus postacímre:

palyazat@kmtg.hu

palyazat.eloretolt.helyorseg@gmail.com

Ugyanitt további információ is kérhető a pályázatról.

A pályázatok beadásának határideje: augusztus 16., vasárnap éjfél

A pályázat menete

A pályázatokat a KMTG által felkért bírálóbizottság értékeli, amely az intézmény oktatóiból áll.

A pályázat elbírálása többfordulós. Az első fordulóban a bírálóbizottság a pályázó által beküldött pályázati anyag alapján előszelekciót végez, és kiszűri a szakmai elvárásoknak meg nem felelő pályázatokat. A második fordulóban a bírálóbizottság kiválasztja a legígéretesebb pályázatokat. A harmadik fordulóban a bírálóbizottság szakmai interjúra hívja a kiválasztott pályázókat. Az utolsó fordulóban a bírálóbizottság meghozza a döntést, kiértesíti a nyerteseket, és szerződéskötésre invitálja őket.

Amennyiben valamelyik nyertes pályázóval nem sikerül megegyeznie a szerződés feltételeiben, felveszi a kapcsolatot a tartaléklista soron következő helyezettjével.

A szakmai interjúkra 2020. augusztus 24–27. között kerül sor, előzetes egyeztetés alapján.

Az elbírálás határideje: 2020. augusztus 31.

A KMTG az előszelekció és a szakmai elbírálás során hozott döntéseit nem köteles indokolni.

A benyújtott pályázatok érvényessége

A pályázat érvényes, amennyiben mindenben megfelel a pályázati felhívásban támasztott követelményeknek.

A KMTG minden további intézkedése nélkül érvénytelen a pályázat, amennyiben:

a pályázati feltételeknek nem felel meg; a benyújtási határidő lejártakor hiányos a mellékelt dokumentációhatáridőn túl történik a pályázat benyújtása.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos, úgy hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta előtt van lehetőség! A hiánypótlás akkor minősül teljesítettnek, ha a hiányzó vagy korábban hiányosan benyújtott dokumentumok legkésőbb a jelentkezési határidő utolsó napján hiánytalanul, megfelelően kitöltve a KMTG által átvételre kerülnek. A KMTG az érvényes pályázatok leadásának elősegítése érdekében igyekszik a hiánypótlás szükségességéről írásbeli értesítést küldeni az érintett pályázók részére, amennyiben azonban a pályázat hiányos, és a KMTG erről nem értesítette a pályázót, úgy ezzel kapcsolatban a pályázó a KMTG-vel szemben kifogásolásra nem jogosult.

A KMTG fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett támogatásokat a beérkezett megfelelő színvonalú pályázatok függvényében ítélje oda, amelynek keretében a KMTG rögzíti, hogy nem köteles a jelen pályázatban meghatározott összes pályakezdői pozíciót betölteni.

A KMTG jogosult továbbá a nyertes pályázókkal kötendő szerződés megkötésétől indoklás nélkül elállni.

Budapest, 2020. június 16.