Pályázati kiírás

Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata meghirdeti  a 43. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, és 2020. április 14. – április 17 – ig Sárvár városában megrendezi az irodalmi pályázat táborát.

Pályázni vers-, próza- és tanulmány-kategóriában lehet. Várjuk minden 14 — 18 év közötti középiskolás diák magyar nyelven írt írásait. Egy-egy pályázat maximális terjedelme kategóriánként 15 kéziratoldal lehet (számítógéppel, 14 pontos betű-nagysággal, de ugyanilyen terjedelmű, kézzel írt, jól olvasható írásokat is elfogadunk).  

A  PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI  HATÁRIDEJE:

2020. MÁRCIUS 2.

         A pályázatok beküldhetők:

         — e-mailben, csatolt mellékletként (word-dokumentum formátumban), az info@szephalom-konyvmuhely.hu e-mailcímre. Kérjük, hogy minden pályázó minden mellékletben  tüntesse fel a nevét, címét, e-mail-címét, esetleg telefonszámát és iskolája nevét, címét is. Fontos:, hogyha valaki például két kategóriában pályázik, két külön mellékletet küldjön (pl. külön a verseket és külön a prózákat, megfelelő megnevezéssel: „XY versei”, „XY prózái”. Kérjük, hogy mindenki összefűzve, egyetlen mellékletben küldje a verseit, ugyanígy, összefűzve a prózáit vagy a tanulmányait. A pályázat minden oldalán szerepeljen az írója neve!         

          — postai úton. Ebben az esetben egy példányban kérjük a pályázatot. Aki több kategóriában küld pályaműveket, kérjük, hogy külön borítékban küldje a vers-, a próza- illetve a tanulmány pályázatát. Kérjük, hogy a borítékra írja rá, hogy mi található benne (pl. „verspályázat”, „prózapályázat” stb.). A postán érkező pályázatokban is kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát és iskolája nevét, címét, e-mail-címét. 

Postacímünk:

Írók Alapítványa, 1093 Budapest, Lónyay u. 43. fszt. 1.

A beküldött pályaművek visszaküldését és írásbeli értékelését nem vállaljuk. A pályázat nem jeligés.

Az ötven legjobb pályázat szerzőjét meghívjuk a sárvári irodalmi táborba, ahol a műhelymunka során neves írókból, költőkből álló zsűri értékeli  az írásokat,és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is. A meghívót 2020. március 30-ig juttatjuk el a meghívottakhoz. A meghívottak részére a sárvári irodalmi tábor díjmentes, szükség  esetén útiköltség-térítést is fizetünk nekik.

Budapest, 2020.  január  14.

A rendezők nevében minden érdekeltnek jó munkát kíván:

                                Mezey Katalin sk.                                                                                                                       

                 Írók Szakszervezete, Írók Alapítványa