Grendel Lajos Mentorprogram

Az irodalom művelése tehetség és munka. Főleg munka. Egy kötet (és egy írás) megszületésének csak az első fázisa az ihletett eksztázis. A többi a szerkesztés, amiben segítséget nyújtunk. Itt a lehetőség, hogy fejlődj. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága ingyenes mentorálást kínál.  

Megérdemled, hogy olyan körülmények között dolgozz, ami fejlődésre késztet. Nem szabad elhinni, hogy az irodalomban létezik gyors siker: a munkát meg lehet spórolni, csak nem érdemes. Ha időtálló műveket szeretnél írni, fontos, hogy kellő energiát és időt fektess az írástechnikád tökéletesítésébe. 

Fontos, hogy ne csak a halott szerzőinket olvassuk, hanem a kortárs felvidéki magyar szerzőket is. Ehhez pedig elengedhetetlen az utánpótlás. Célunk, hogy a fiatalság is hallassa a hangját, épp ezért megjelenési lehetőséget kínálunk az Előretolt Helyőrség felvidéki kiadásában és az Opus irodalmi folyóiratban. 

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2007 óta foglalkozik startvonalon álló, írói vénával rendelkező fiatalokkal, kiváló kortárs kritikusokból, irodalomtörténészekből, költőkből és prózaírókból álló mentorok bevonásával. A műhelymunkákon alkalom nyílik arra, hogy a fiatalok személyesen találkozzanak, dolgozzanak a szakma elismert képviselőivel, s bekapcsolódhatnak a tehetséggondozás eme hatékony formájába. Évente két alkalommal vehetnek részt a pályakezdők a Text-túra elnevezésű műhelymunkán, ahol a beérkezett műveket elbírálják, véleményezik, és ellátják őket különböző szakmai feladatokkal, vagyis útmutatót kapnak a szakma elsajátításához. Ezzel párhuzamosan lehetőség nyílik arra is, hogy szeptembertől a következő év júniusáig folyamatos, internetes mentor-mentorált kapcsolat alakuljon ki. Azok, akik éreznek magukban íráskészséget, és úgy gondolják, hogy a továbbfejlődésükhöz szükséges az, hogy műveiket mentorok bírálják el, a mentorprogram.szmit@gmail.com e-mail címen ennél is egyszerűbben, a következő űrlapon (https://forms.gle/BzrzpuNsgvPBCtYg9) jelentkezhetnek és kérhetik az általuk kiválasztott pártfogó elérhetőségét. Ha valaki nem tud önállóan választani a mentorok közül, segítséget kérhet ahhoz, hogy a számára legmegfelelőbb irodalmárt kapja maga mellé.

A Grendel Lajos Mentorprogram felelős szervezője:

Hodossy Gyula

Költő, irodalomszervező. Kilenc önálló kötete jelent meg Hivatalos versek, A szerető önfegyelem, Fátyla jókedvemnek, Ötven év – ötven vers, Szövi a lélek vásznát, Ma elkezdődik bennünk a szeretet, Milujúca sebadisciplína – Jitka Rožňová ford., Minden addig, Minden addig, hatvanig címmel. 2003-tól 2021-ig a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke volt, a Cserkész és az Iródia füzetek főszerkesztőjeként, illetve a Katedra alapító főszerkesztőjeként is munkálkodott. A Lilium Aurum könyvkiadó alapító igazgatója. 2019 novemberétől a Magyar Írószövetség választmányának tagja.

A program gesztora:

Petőcz András

Petőcz András (Budapest, 1959). József Attila-, Márai Sándor- és Magyarország Babérkoszorúja-díjas író, költő. Mintegy tíz éve intézményi szinten foglalkozik mentorálással, a Kodolányi János Egyetem tanáraként vezet szépírói kurzusokat, ahol vers-, próza- és drámaírást tanít. Mintegy 50 önálló kötet szerzője, munkái megjelentek német, angol, francia, bolgár, román, lengyel nyelven is, többek között. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szépírói Tagozatának elnöke. Legutóbb megjelent könyvei: A látogatás emléke, versek (2022), Az öregasszony, aki valamikor kislány volt, elbeszélések (2022), A vízpartot becsomagolni, esszék, tanulmányok (2021). Az alfától az omegáig címmel nyílt vizuális költészeti életmű-kiállítása a Műcsarnokban (2022).

A program mentorai:

Hogya György

Az Iródia mozgalom tagja, füzeteinek szerkesztője volt 1983 és 1987 között. A Helmeci mécses című lap szerkesztője (1990-1994), a Keleti Újság főszerkesztője és kiadója (2000-2004), majd a Helmeci Hírek szerkesztője volt 2005-ben. Dolgozott az Új Szó, a Szabad Újság és az Életünk tudósítójaként is. Tagja volt a Szlovákiai Írók Szövetségének, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának, és a Szlovákiai PEN klubnak. Hat önálló kötete jelent meg Írásai több folyóiratban és antológiában megjelentek. 2020-ban megkapta a Talamon-díjat. 

Póda Erzsébet

Hivatásos újságíró, szerkesztő, író. Jelenleg az Opus irodalmi folyóirat vezető szerkesztőjeként és az Előretolt Helyőrség Felvidék irodalmi melléklet szerkesztő-koordinátoraként dolgozik. Volt munkatársa az Új Szónak, az Új Nőnek és a Pátria Rádiónak. netBarátnő (www.baratno.com) elnevezéssel saját internetes női magazint alapított. Eddig három mesekönyve és egy jegyzetgyűjteménye látott napvilágot. Fordítással is foglalkozik. Saját kreatív írás kurzust vezet, amely eddig négy idényt élt meg, és tervben van a folytatás is.  

Z. Németh István

1969-ben született Komáromban. Költő, író, szerkesztő, pedagógus. Az Irodalmi Szemle, az AB-ART Kiadó, a Tüske, az Atelier, a Szőrös Kő, a Szőrös Kő Online, jelenleg pedig az Előretolt Helyőrség Felvidék szerkesztője. 2000-től Csicsón él és Csallóközaranyoson tanít. Harminc önálló kötete jelent meg a legkülönbözőbb műfajokban (versek, gyermekversek, regény, meseregény, gyermekszínművek, novellák, elbeszélések, irodalmi paródiák, krimiparódia, humoreszkek). Az SZMÍT választmányának tagja.

Király Anikó

1993-ban született Galántán, jelenleg Feketenyéken él. Régen Indiana Jones vagy álltorvos akart lenni, végül író, újságíró és grafikus lett. 2018 óta jelennek meg ifjúsági regényei a a magyarországi Líra csoport alá tartozó Menő Könyvek kiadó gondozásában. Ha nem ír, akkor rajzol, ha nem rajzol, akkor ír. Király Anikó Anikó ha nem regényt vagy mesét ír, akkor novellákat, cikkeket, ugyanis szabadúszó újságíró is egyben.

Gál Éva

Egy irodalmi alkotóműhely volt sokáig az otthona. Felnőtt élete jelentős részét irodalommal való foglalkozás köti le, és a tanítás. Magyarországon élve igyekszik megtartani otthoni kapcsolatrendszerét, illetve választott otthonéban újakat építeni. A kreatív, aktív fiatalokkal való munka, az ő segítésük mindig öröm számára. Igyekszik tanítványait inspirálni olvasmányokkal, írói magatartásformák ismertetésével. Ugyanakkor
hagyja magát is inspirálni általuk. Fontos számára a partnerség.

Bolemant László

Négy önálló verseskötete pozsonyi kiadóknál jelent meg; a legutóbbi 2019-ben A megrajzolt idő címmel, amely versfordításait és fotóit is tartalmazza, 2020-ban elnyerte a pozsonyi Irodalmi Alap Madách Imre Nívódíját. Korábban versfordításai jelentek meg szlovák, cseh, skót szerzőktől, valamint önálló kötetében Tom Bryan, skót-walesi költő egyik verseskötetét ültette át magyarra. 2020-ban fotográfusi végzettséget szerezett Budapesten, épületfotó kategóriában készült vizsgaremeke témája a pozsonyi Szent-Erzsébet (Kék) Templom volt. A közelmúltban az Opus irodalmi folyóirat a 2022/1-es teljes számát a fotóival illusztrálta.

Morva Mátyás

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett diplomát, szakdolgozatának címe A kreatív írás tanítása középiskolában – irodalomórán és szakkörön. Elsősorban a lélektani és filozófiai ihletésű rövidpróza műfajában alkot, novellákat és elbeszéléseket ír. 2022-ben a Szélvész c. antológiában megjelent több novellája és elbeszélése is. Rendszeresen publikál az Előretolt Helyőrség Felvidék és az Opus lapjain. Az általa mentorált fiatalok művei is számos alkalommal jelentek meg a fent említett kiadványok hasábjain.