Szociális alap

Az SZMÍT Szociális Alapja

2015. november 21-én, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának rendkívüli közgyűlésén határozat született arról, hogy a Társaság létrehozza a szociális támogatás intézményét. A szociális alap anyagi forrásait a befizetett tagdíjak, illetve egyéb e célra történő felajánlások fedezik. A közgyűlés a tagdíj összegét minimum 10 euróban határozta meg, így akinek lehetőse van rá, tagdíj címen magasabb összeggel járulhat hozzá az Alap anyagi fedezetéhez, valamint köszönettel vesszük a vállakozók és mindazok anyagi falajánlását, akik szívükön viselik embertársaik problémáit. Támogatásban részesülhet az az SZMÍT-tag, aki egészségügyi vagy más szociális okokból rászorulttá válik. A kérvényt minden esetben írásban kell benyújtani az alábbi elérhetőség valamelyikén:

 • Elektronikusan: szmit(kukac)szmit(pont)sk
 • Postai úton: Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
  Galantská cesta 658/2F
  92901 Dunajská Streda

Az SZMÍT választmánya által megválasztott szociális alapot működtető bizottság tagjai:

 • Aich Péter
 • Száraz Pál
 • Leczo Bence

A bizottsági tagok döntése minden esetben egyhangú. A kérelem esetleges elutasítása jogi vagy más úton nem felülbírálható.
A tagdíjak összegét és a felajánlásokat az alábbi számlaszámra kérjük befizetni: SK1311110000006627274037 BIC/UNCRSKBX

AZ SZMÍT Szociális Alapjának Szabályzata

I.
A támogatás

 1. A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának (SZMÍT) 2015. évi közgyűlése létrehozta a szociális támogatás intézményét.
 2. A szociális alap anyagi forrásait a befizetett tagdíjak, illetve egyéb e célra történő felajánlások fedezik.

II.
A támogatott

 1. Szociális támogatásban az az SZMÍT-tag részesülhet, aki egészségügyi vagy más szociális okokból rászorulttá válik. A támogatás lehet egyszeri vagy hosszabb időtartamra szóló.
 2. Csak az írásban beadott és részletesen indokolt kérelmek vehetők figyelembe, eltekintve azoktól az esetektől, amikor a szerző fizikailag képtelen írásban benyújtani kérelmét (ez esetben valamely családtagja is benyújthatja a kérelmet, ill. kérelmezheti a támogatást).
 3. A kérelem esetleges elutasítása jogi vagy más úton nem felülbírálható.

III.
A szociális alapot működtető bizottság

 1. A támogatás jogosultságáról és mértékéről az SZMÍT mindenkori választmánya által választott háromtagú, szociális alapot működtető bizottság dönt. A bizottsági tag lemondhat vagy a választmány által visszahívható.
 2. A bizottsági tagok döntése egyhangú.