Bereck József

szerkesztő, műfordító, író
születés helye, dátuma: Albár, 1945.03.09
elhalálozás dátuma: 2013.01.16

Név (ha más alakban is használja):
-bejó-, Szerdahelyi József

Születési helye, időpontja:
Albár, 1945. 03. 09.

Apja:
Berecz Rezső

Anyja:
Görcs Erzsébet

Házastárs neve:
Boros Zsuzsanna

Középfokú tanulmányai:
Dunaszerdahelyen, 1958–1963

Felsőfokú tanulmányai:
Nyitrai Pedagógiai Főiskola, 1963–1966, alsó tagozat – zene

Szakmai elismerések, kitüntetések:
1974 a Szlovák Irodalmi Alap nívódíja
1994 a Szlovák Irodalmi Alap nívódíja
1998 Madách-díj

Életpálya:
1966 Dunaszerdahelyen tanító
1967 a Szlovák Geodéziai és Kartográfiai Intézet földmérője
1968–1970 műszerkezelő a pozsonyi Dimitrov Vegyi Műveknél. Közben katonai szolgálat Csehországban
1971 Csallóköz – Žitný ostrov, szerkesztő
1993 uo. főszerkesztő, később vezető szerkesztő
A kilencvenes évek elején a Nap szerkesztője is volt.

Tagság más szervezetekben, társaságokban:
1972–1992 Csehszlovák Újságírószövetség
1987–1990 Szlovák Írószövetség Magyar Tagozata
1989-től PEN Club Pozsony és Független Magyar Kezdeményezés
1990-től Csehszlovákiai (majd Szlovákiai) Magyar Írók Társasága

Fő művei:
Önálló publikációk:
1. Vihar előtt. Elbeszélések. Madách, Pozsony 1974.
2. Öregem, az utolsó. Regény. Uo. 1977.
3. Vereség és kilenc más elbeszélés. Uo. 1981.
4. Chvíle lásky. Válogatott elbeszélések. Ford. Karol Wlachovský. Uo. 1984.
5. Indulatos ébredés. Vallomásos próza. Uo. 1988.
6. Végső visszaszámlálás. Válogatott és új elbeszélések. Nap, Dunaszerdahely 1993.
7. Biliárd néhány hős emlékének. Három novella. Uo. 1995.Bibliofil válogatás
8. A galambszelídítő. Gyermekko/órképek. Madách-díj; AB-ART, Pozsony 1997.
9. Elvonási tünetek. Emlékezéspróbák. Nap, 2000.
10. Meseenciklop. Nap. 2005.

Antológiák:
1. Fekete szél. Fiatal szlovákiai magyar prózaírók antológiája. Madách, Pozsony 1972.
2. Biliard na pamä» niekoµkých hrdinov. Prózaantológia szlovák nyelven. Uo. 1976.
3. A Csallóköztől a Bodrogközig. Vers- és prózaantológia. Uo. 1977.
4. Rogyinna kronika-Családi krónika. Csehszlovákiai magyar írók prózaantológiája ukrán nyelven. Preąov 1989.
5. Csehszlovákiai magyar elbeszélők 1919–1989, Széphalom, Budapest 1992.
6. Vámbéry Antológia 2000. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2000.
7. Magángaléria. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2004.
8. 1111, Csallóköz-Partium. Lilium Aurum, 2003.

Műfordítások:
1. Ladislav Ballek: Posta délen. Elbeszélések. Madách, Pozsony 1979.
2. Jozef Gregor Tajovský: Zavaros örökség. Színmű. Kassa 1980.
3. Agyaghegedű. Szlovák prózaantológia. Társfordító. Uo. 1982.