Bordás Sándor /Dr., PhD/

szakíró, klinikai pszichológus, főiskolai tanár

születés dátuma: 1952.09.03
lakcím: 92901 Dunaszerdahely , Kondé püspök utca 24.
mobiltelefon: 00421 905 6589 44
e-mail: bordassandor@gmail.com

Születés helye és ideje:
Bácskossuthfalva (Szerbia), 1952.
Végzettség, szakképzettség, tanulmányok, díjak
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:
1977: egyetemi: pszichológus, klinikai pszichológus, ELTE
2004: partnerközpontú felsőoktatás”, 30 órás minőségbiztosítási továbbképzés (Budapest).
2001: akkreditált konfliktuskezelői tréningprogram (trénereknek, Pozsony)
2000-2001: 140 órás pszichodráma képzés (Pécs)
2000: tanácsadói és pszichoterápiás szakspecializáció (Pozsony)
1999: Pszichoterapeuta családra, egyénre és párra (Pozsony)
1997: a konfliktuskezelés tárgyalásos és közvetítéses technikájának elsajátítása (New York, Columbia Egyetem, ösztöndíjas képzés)
1995: 250 órás tréning (Moreno-féle pszichodráma és a Rogers-féle személyközpontú pszicho-terápiás irányzatok alapján Prof. Dr. Tringer László vezetésével, SOTE, Budapest)
1985: speciális pszichoterápiás tanfolyam elvégzése (Velence)
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!
Kodolányi János Egyetem
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!) tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD, Pécsi Tudományegyetem, 2007
Bölcsészdoktori cím, ELTE, 1980

Az eddigi oktatói tevékenység
Oktatott tárgyak: Szociálpszichológia, Fejlődéslélektan, Általános lélektan, Személyiségfejlesztés és szakmai kommunikáció, A személyiségfejlődés lélektana és pedagógiája, Szakmai kommunikáció alapjai, Egészségtan, Kommunikációs tréning, Pszichopatológia, Alkalmazott pszichológia a szociális munkában, Mentálhigiéné és prevenciós munka, Kliensközpontú kapcsolatok lélektana, Konfliktus és előítélet kezelés a gyakorlatban, Médiapedagógia és pszichológia, Munka-, vezetés-, és szervezetpszichológia, Szociális kompetencia tréning, Társadalompszichológia, konfliktusok, traumák, Személyiségzavarok pszichológiája.
Oktatásban töltött idő: 40 év megszakításokkal, 15 év a felsőoktatásban folyamatosan.
Az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgyak kapcsolata

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!)
1.2014. Történelmi traumáink, adatok mai vélemények tükrében. In: Ujváry Gábor (szerk.), Történelmi traumáink / Közös sebek és a gyógyításukra tett kísérletek a Kárpát-medencében. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola.
2.2014. A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései. In: Ujváry Gábor (szerk.), A közös haza konfliktusai / A Kárpát-medence népei és kelet-közép-európai kapcsolataik. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola.
3.2012. A kommunikatív állapot, Diszciplináris rekonstrukciók, társszerző, tanulmánykötet, Különböző kultúrák szocializációs folyamatai és nyelvi kódjai, Typotex, Budapest, Magyarország (magyar nyelven).
4.2012. A felsőoktatás – pedagógiai kihívásai a 21. században. Problémák és megoldási javaslatok, tanulmánykötet. A hallgatói személyiségfejlesztés módszerei. Sárdi Csilla szerk. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Magyarország (magyar nyelven).

 1. Az agresszív kód, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár.

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség:

2016- napjainkig, címzetes tanszékvezető, főiskolai tanár (KJF – KJE).
2011-2016 tanszékvezető, főiskolai tanár (KJF)
2011- Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola (Corvinus Egyetem Budapest), oktató, témakiíró.
2007 – —- főiskolai tanár (KJF)
2004-2016 kutató pszichológus, klinikai pszichológus, egységvezető, (KJF)
2004-2011 Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia, egyetemi adjunktus
1992-2002 Márai Sándor Alapítvány, Pozsony, Szlovákia, kutató pszichológus, tréner
1992-2004 Szlovák Közművelődési Akadémia, Dunaszerdahely, oktató, tréner
1987-1988 Bécs, Pszichológiai Központ, klinikai pszichológus
1978-2004 klinikai pszichológus (megszakításokkal), Pszichológiai Tanácsadó Központ, Dunaszerdahely, Szlovákia

Közéleti tevékenység

2005-től napjainkig: Magyar Kommunikációtudományi Társaság tagja, alapító tag.
2004-től napjainkig: Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag.
2003- 2015 Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság, elnökségi tag.
2008 – 2013 A Joint Venture Szövetség HR munkabizottságának a tagja – előadások tartása, vitaestek.

Erasmus mobilitás és ösztöndíj

1996 A German Marshall Alapítvány ösztöndíjasa New York-ban a Columbia Egyetemen.
2009 – Erasmus – Long Life Learning Program, Belgium.
2010 – Erasmus – Teaching Program, Gent, Belgium.
2011 – Erasmus – mobilitási ösztöndíj, Fontys Egyetem, Eindhoven, Hollandia, oktatás.

Tudományos munka

Előadások és szekcióvezetések tudományos konferenciákon, egyéb előadások száma: 131
Tudományos közlemények száma: 83.
További tudományos művek száma: 3 önálló kötet (lásd az MTMT-t).

Projektek

2017 – Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Enying térségben című EFOP-3.9.2-16-2017-00001 sz. projekt szakmai kivitelező.
2017 – Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben című EFOP-3.9.2-16-2017-00002 sz. projekt szakmai kivitelező.
2012-2015 TÁMOP-4.2.2. A-11/1/KONV-2012-0069” A Társadalmi konflik¬tusok – Társadalmi jól-lét és biztonság: alprojekt-vezető és kutató.
2009-2014: Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Kodolányi János Főiskolán. Szakmai vezető.
2006-2009 ROP 3.3.1 pályázat: Szakmai vezető, majd a Diáktanácsadó és Karrier Iroda vezetői pozíciójára történő kinevezés

Elismerések, díjak:
1996 A German Marshall Alapítvány ösztöndíjasa New York-ban a Columbia Egyetemen.
1997 Márai Sándor Alapítvány, Pozsony, Nyitott Európáért díj, a társadalomtudományi kutatás területén elért eredményekért.
1998 A Szlovákiában megjelenő Katedra folyóirat nívó díja, Dunaszerdahely. A folyóirat főleg pedagógusok számára íródik.
2009 Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia, jubileumi emlékérem.
2009 Erasmus ösztöndíj, Lifelong Learning Programme, Belgium.
2010 Erasmus ösztöndíj, oktatói program, Gent, Belgium.
2011 Erasmus mobilitási ösztöndíj, Fontys Egyetem, Eindhoven, Hollandia.
2011 A Nemzeti Erőforrás Miniszterének a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetése.
2012 A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának bronz fokozatú emlékérme a társadalomlélektani kutatások területén elért eredményekért.

2017

 1. Bordás Sándor
  Drogfüggőség és szocializációs hátterek
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 24:(10) p. &. (2017)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [3237428]

2016

 1. Bordás Sándor
  Paradox kommunikáció az oktatási nevelési folyamatokban
  In: Nagy Melinda , Strédl Terézia (szerk.)
  Etika az edukációban: Etika v edukácii . Komárno: Janos Selye University, 2016. pp. 34-40.
  (ISBN:978-80-8122-196-5)
  Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [3237444]

2015

 1. Bordás Sándor , Glavanovics Andrea (szerk.)
  Nemzeti és etnikai konfliktusok: megbékélési lehetőségek
  Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF), 2015. 186 p.
  (ISBN:978-615-5075-31-5)
  Link(ek): Kiadónál
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2800315]
 2. Bordás Sándor
  Történelmi traumáink egy konfliktuskezelési program tükrében
  In: Bordás Sándor , Glavanovics Andrea (szerk.)
  Nemzeti és etnikai konfliktusok: megbékélési lehetőségek . 186 p.
  Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF), 2015. pp. 7-44.
  (ISBN:978-615-5075-31-5)
  Befoglaló mű link(ek): Kiadónál
  Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [2800321]
 3. Bordás Sándor , Glavanovics Andrea (szerk.)
  Történelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben
  Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF), 2015. 327 p.
  (ISBN:978-615-5075-26-1)
  Link(ek): OSZK
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2857242]
 4. Bordás Sándor , Nagy Melinda , Strédl Terézia
  A pszichológia és társadalomtudományai
  Komárno: Selye János Egyetem, 2015. 288 p.
  (ISBN:978-80-8122-164-4)
  Könyv /Felsőoktatási tankönyv /Oktatási [3218426]
 5. Bordás Sándor
  Konfliktusok kezelésére használandó eszközök a korábbi kutatásainkkal összefüggő rendszerben
  In: Bordás Sándor , Glavanovics Andrea (szerk.)
  Történelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben . 327 p.
  Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF), 2015. pp. 125-191.
  (ISBN:978-615-5075-26-1)
  Befoglaló mű link(ek): OSZK
  Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [3237439]
 6. Bordás Sándor
  Személyiséglélektan
  In: Bordás Sándor , Nagy Melinda , Strédl Terézia
  A pszichológia és társadalomtudományai . 288 p.
  Komárno: Selye János Egyetem, 2015. p. &.
  (ISBN:978-80-8122-164-4)
  Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [3237442]
 7. Bordás Sándor
  Die Bewahrung der Identität
  In: Richard Basler , Heinz Tichy (szerk.)
  Neue Entwicklungen der Volksgruppen in Wien: 30 Jahre Wiener Arbeitsgemeinschaft .309 p.
  Wien: Integratio, 2015. pp. 74-79.
  (ISBN:978-3-9501662-7-9)
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [3237446]

2014

 1. Bordás Sándor , Kontó Gizella , Ujma Péter
  Történelmi traumáink; adatok mai vélemények tükrében
  In: Ujváry Gábor (szerk.)
  Történelmi traumáink. Közös sebek és a gyógyításukra tett kísérletek a Kárpát-medencében . 252 p.
  Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF), 2014. pp. 75-252.
  (ISBN:978-615-5075-21-6)
  Befoglaló mű link(ek): OSZK, Teljes dokumentum
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2802306]
 2. Bordás Sándor
  A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései
  In: Ujváry Gábor (szerk.)
  A közös haza konfliktusai: A Kárpát-medence népei és kelet-közép-európai kapcsolataik . Budapest; Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF), 2014. pp. 168-188.
  (ISBN:978-615-5075-18-6)
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2802845]

2013

 1. Bordás Sándor
  Történelmi emlékek feldolgozása a lakossági paradigma szerepében
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 20:(augusztus) pp. 1-5. (2013)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799274]

2012

 1. Bordás Sándor
  Miért fordulunk önmagunk ellen? II. rész
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 19:(9) pp. 4-8. (2012)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799270]
 2. Bordás Sándor
  A hallgatói személyiségfejlesztés módszerei a pszichológia oktatásban
  In: Sárdi Cs (szerk.)
  A felsőoktatás-pedagógia kihívásai a 21. században . Konferencia helye, ideje: Székesfehérvár , Magyarország , 2012.04.18 Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2012. pp. 93-102. (ISBN:9789639955356)
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2800287]
 3. Bordás Sándor
  Különböző kultúrák szocializációs folyamatai és nyelvi kódjai
  In: Bajnok Andrea , Korpics Márta , Milován Andrea , Pólya Tamás , Szabó Levente (szerk.)
  A kommunikatív állapot: Diszciplináris rekonstrukciók : Horányi Özséb 70. születésnapjára . 451 p.
  Budapest: Typotex Kiadó, 2012. pp. 288-294. (ISBN:978-963-279-671-0)
  Befoglaló mű link(ek): HUMANUS, OSZK, BCE katalógus
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2802850]

2011

 1. Bordás Sándor
  A szocializációs folyamatok és a szórványmagyarság
  NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK (165) pp. 37-57. (2011)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799264]
 2. Bordás Sándor , Kontó Gizella
  Mentálhigiénés kutatás a Kodolányi János Főiskolán
  Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF), 2011. 80 p.
  (ISBN:978-615-5075-04-9)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2800269]
 3. Bordás Sándor
  A szocializációs folyamatok és a szórványmagyarság
  In: Böröndi Lajos , Deák Ernő (szerk.)
  Érzelem- Tudat – Vállalás: Fennmaradás (szellemi) eszköztára szórványoknak : felsőpulyai “Kufstein” XI. Tanácskozás . 255 p.
  Konferencia helye, ideje: Felsőpulya , Ausztria , 2010.09.04 -2010.09.05. Bécs: Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, 2011. pp. 41-102. ( Sodalitas ) (ISBN:978-3-9501286-8-0)
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2812296]
 4. Bordás Sándor
 5. Történelmi emlékek feldolgozása lakossági paradigma szerepében
  In: Beszteri Béla , Majoros Pál (szerk.)
  A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe: a 2011. május 23-án Komáromban rendezett tudományos konferencia előadásai . 468 p.
  Konferencia helye, ideje: Komárom , Magyarország , 2011.05.23 Veszprém: MTA VEAB, 2011. pp. 427-433.
  (ISBN:978-963-7159-40-4)
  Befoglaló mű link(ek): OSZK, Egyéb URL
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2812303]

2010

 1. Bordás Sándor
  Előszó
  In: Roncsekné Kontó Gizella
  Pályakövetés 2010. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata . 112 p.
  Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF), 2010. pp. 2-3.
  Könyvrészlet /Előszó, utószó /Tudományos [2799535]
 2. Bordás Sándor
  Szocializációs folyamatok, nyelvi kódok nemzeti gondolkodás
  In: Glavanovics A , Szele Bálint (szerk.)
  Európai kultúra, narratívák, diskurzusok: a Budapest Fórum tanulmánykötete . 457 p.
  Székesfehérvár; Budapest: Budapest Fórum Egyesület; Alba Polisz Tudományos Park Egyesület,
 3. pp. 251-274.
  (ISBN:978 963 08 1362 4)
  Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL, Teljes dokumentum
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2812200]

A Régiók Európája: Az integrált Európa narratívái és diskurzusai c. konferencia (2007), valamint a Globális, regionális és helyi kultúra az Európai Unióban (2008) konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett anyagai

 1. Bordás Sándor
  Agresszív kód – A nemzeti konfliktusok lélektani és kommunikációs háttere
  TUDOMÁNYOS ELŐADÁSOK (MTA VEAB) pp. 137-167. (2010)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2812265]

2009

 1. Bordás Sándor , Kontó Gizella , Kovács Katalin , Szabó Beáta
  A Kodolányi János Főiskolán végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete és a főiskolai képzés
  COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 19:(1-2) pp. 54-74. (2009)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799265]
 2. Bordás Sándor
  Az agresszív kód. Az etnikai konfliktusok feltárása, kezelési lehetőségei, előrejelzése és kommunikációs háttere
  Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF), 2009. 178 p.
  (ISBN:978-963-9558-88-5)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2799466]
 3. Bordás Sándor
  Az agresszív kód
  In: Nagy M (szerk.)
  A Selye János Egyetem „Oktatás – Tudomány – Társadalom“ I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete . 834 p.
  Konferencia helye, ideje: Révkomárom , Szlovákia , 2009.09.07 -2009.09.08. Révkomárom: Selye János Egyetem, 2009. pp. 668-684.
  (ISBN:978-80-89234-83-7)
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2799494]
  párhuzamos cím: Zbornik z I. Medzinárodnej Vedeckej Konferencie. Univerzity J. Selyeho “Vzdelávanie – Veda – Spolocnost”
 4. Bordás Sándor (szerk.)
  Pszichológiai jegyzetek
  Komárom: Selye János Egyetem, 2009. 320 p.
  (ISBN:978-80-89234-85-1)
  Könyv /Felsőoktatási tankönyv /Oktatási [2799510]
 5. Bordás Sándor
  Kultúra – kommunikáció – konfliktus
  In: Glavanovics Andrea , Szele Bálint (szerk.)
  Közép-Európa: transzfer és dialógus: A Budapest Fórum nemzetközi konferenciája, Füstenfeld 2006. szeptember 30. . Konferencia helye, ideje: Fürstenfeld , Ausztria , 2006.09.30 Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF), 2009. pp. 66-85.
  (ISBN:978-963-9558-85-4)
  Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2802811]
 6. Bordás Sándor
  Személyiséglélektan
  In: Bordás Sándor (szerk.)
  Pszichológiai jegyzetek . 320 p.
  Komárom: Selye János Egyetem, 2009. p. &.
  (ISBN:978-80-89234-85-1)
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Oktatási [2811448]
 7. Bordás Sándor
  Magyarország ma a Kodolányi János Főiskola hallhatóinak nyújtott terápiás segítés tükrébenIn: Besz teri Béla (szerk.)
  Ifjúsági jövőképek és életstratégiák globalizálódott korunkban: MTA Veszprémi Területi Bizottsága . Konferencia helye, ideje: Komárom , Magyarország , 2007.04.27 Komárom: MTA Veszprémi Területi Bizottsága; Kodolányi János Főiskola, 2009. pp. 157-163.
  (ISBN:978-963-7385-87-2)
  Befoglaló mű link(ek): OSZK
  Könyvrészlet /Műkritika /Tudományos [2811469]
 8. Liszka József , Bordás Sándor (szerk.)
  Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában
  Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2009. 147 p.
  ( Monographiae Comaromienses )
  (ISBN:978-80-89234-87-5)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2799497]

2008

 1. Bordás Sándor
  Reváns és identitás
  FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 10:(4) pp. 3-26. (2008)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799266]

2007

 1. Bordás Sándor , Schlammer Barbara
  Szakmai önismeret. Távoktatási jegyzet
  Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF), 2007.
  (ISBN:nincs)
  Könyv /Felsőoktatási tankönyv /Oktatási [2799522]
 2. Lisznyai Sándor , Bordás Sándor
  Egy egészséges felsőoktatásért a határon innen és túl
  Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola (KJF), 2007.
  (ISBN:: 963-9558-62-1)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [1636164]

2006

 1. Bordás Sándor
  EU-s versenyképesség – kapunyitási pánik
  In: Szabó Péter , Mócz Dóra (szerk.)
  Oktatás-Tudomány: tanulmánykötet “A várostérségi egyenlőtlenségek Európában, megújulási válság és leküzdése” című konferencia anyagai alapján : 2006. április 28., Komárom : IV. kötet . 127 p.
  Konferencia helye, ideje: Komárom , Magyarország , 2006.04.28 Székesfehérvár: MTA Veszprémi Területi Bizottsága; Kodolányi János Főiskola, 2006. pp. 63-91.
  (ISBN:963 7385 78 9)
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2799516]

2005

 1. Bordás Sándor
  Miért fordulunk önmagunk ellen?
  VÁR UCCA MŰHELY 4:(13) pp. 36-46. (2005)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799280]
 2. Bordás Sándor
  Scientific networks around Selye János University
  In: Hervai Szabó Gyöngyvér , Szabó Péter (szerk.)
  Cultural Networks in the Integrating Europe. 7th International Conference of the Budapest Forum.
  154 p.
  Konferencia helye, ideje: Székesfehérvár , Magyarország , 2004.09.11 Székesfehérvár: Kodolányi János University College, 2005. pp. 99-103.
  (ISBN:963 9558 38 9)
  Befoglaló mű link(ek): OSZK
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2799514]
 3. Bordás Sándor , Forró Zsuzsa , Németh Margit , Stredl Terézia
  Pszichológiai jegyzetek
  Révkomárom: Selye János Egyetem, 2005.
  (ISBN:80-969251-5-6)
  Könyv /Felsőoktatási tankönyv /Oktatási [2811431]
 4. Bordás Sándor
  Általános pszichológia
  In: Bordás Sándor , Forró Zsuzsa , Németh Margit , Stredl Terézia
  Pszichológiai jegyzetek . Révkomárom: Selye János Egyetem, 2005. pp. 7-156.
  (ISBN:80-969251-5-6)
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Oktatási [2811432]

2004

 1. Bordás Sándor , Hunčík Péter Mikulás Domonkos Stredl Terézia
  Együttlét. Egy interetnikus tréning tapasztalatai
  Budapest: Balassi Kiadó; Magyar Pax Romana Fórum, 2004. 105 p.
  ( Pax Romana könyvek )
  (ISBN:963-506-592-2)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2799371]
 2. Bordás Sándor
  Kísérlet egy ország, egy régió társadalmi feszültségeinek mérésére
  In: Beszteri Béla , Lelovics Zsuzsanna , Pécseliné Vajai Tünde (szerk.)
  Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban (1–2. kötet). Tanulmánykötet az azonos című tudományos konferencia anyagai alapján . 522 p.
  Konferencia helye, ideje: Komárom , Magyarország , 2004.04.29 Komárom: MTA Veszprémi Területi Bizottság, 2004. pp. 449-473.
  2.
  (ISBN:963 7385 68 1)
  Befoglaló mű link(ek): OSZK
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2811391]
 3. Bordás Sándor
  Cross border academic relations
  In: Beszteri Béla , Hervai Szabó Gyöngyvér (szerk.)
  Quo Vadis Europe?: International Conference of the Budapest Forum . 103 p.
  Konferencia helye, ideje: Székesfehérvár , Magyarország , 2003.09.12 -2003.09.13. Székesfehérvár: Kodolányi János University College, 2004. pp. 72-86.
  (ISBN:9639558311)
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2812212]

2003

 1. Bordás Sándor
  Diszkrimináció az EU küszöbén. Diszkrimináljuk-e a romákat?
  In: Beszteri B (szerk.)
  Európaiság és magyarság . 474 p.
  Konferencia helye, ideje: Komárom , Magyarország , 2003.04.28 Veszprém; Komárom: MTA VEAB, 2003. pp. 416-438.
  (ISBN:963 7385 67 3)
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2811379]

2002

 1. Bordás Sándor
  A rendszerváltás társadalmi következményei
  FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYARTUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 4:(2) pp. 87-94. (2002)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799267]
 2. Bordás Sándor
  A rendszerváltás társadalmi következményei
  In: Mikolasek Sándor , Beszteri Béla (szerk.)
  A rendszerváltás (változtatás) mérlege . Konferencia helye, ideje: Komárom , Magyarország , 2002.04.27 -2002.04.28. Komárom: MTA VEAB, 2002. pp. 365-373.
  (ISBN:963 7385 63 0)
  Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2811359]

2001

 1. Bordás Sándor
  A szlovákiai és a romániai magyarság jövője
  In: Beszteri Béla , Gergó Zsuzsanna (szerk.)
  Magyarország nemzeti stratégiája 2020-ig: Tanulmánykötet az azonos című 2001. március 22-23-án Veszprémben megtartott millenniumi tudományos konferencia anyagainak felhasználásával . 372 p.
  Konferencia helye, ideje: Veszprém , Magyarország , 2001.03.22 -2001.03.23. Veszprém: MTA Veszprémi Területi Bizottsága; Veszprémi Egyetem Európai Tanulmányok Központja, 2001. pp. 215-234.
  (ISBN:963 7385 60 6)
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2799355]
 2. Bordás Sándor , Csölle Terézia , Kiss Anasztázia (szerk.)
  Iskolás leszek
  Pozsony: Terra Könyvkiadó, 2001.
  (ISBN:80 85679914)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2811328]
 3. Bordás Sándor
  Bevezető
  In: Bordás Sándor , Csölle Terézia , Kiss Anasztázia (szerk.)
  Iskolás leszek . Pozsony: Terra Könyvkiadó, 2001. pp. 3-10.
  (ISBN:80 85679914)
  Könyvrészlet /Előszó, utószó /Tudományos [2811329]

2000

 1. Bordás Sándor
  Elfojtottan és rejtetten….Néhány szó a női orgazmusról
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 7:(7) p. 19. (2000)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799327]
 2. Bordás Sándor
  Elfojtottan és rejtetten…Zavarok a szexuális életben 3.
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 7:(5) p. 19. (2000)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799332]
 3. Bordás Sándor
  Elfojtottan és rejtetten…Zavarok a szexuális életben 4.
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 7:(6) p. 19. (2000)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799333]
 4. Bordás Sándor
  Theoretical and the methodological part of the training
  In: P Huncik (szerk.)
  Confidence Building in the Carpathian Basin . 189 p.
  Bratislava: Sandor Marai Foundation, 2000. pp. 158-167.
  Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2799350]
 5. Bordás Sándor
  Training in Tornalja (Slovakia)
  In: P Huncik (szerk.)
  Confidence Building in the Carpathian Basin . 189 p.
  Bratislava: Sandor Marai Foundation, 2000. pp. 173-178.
  Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL
  Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2799351]
 6. Péter Hunčík , Sándor Bordás (szerk.)
  Confidence Building in the Carpathian Basin
  Bratislava: Sandor Marai Foundation, 2000. 189 p.
  (ISBN:nincs)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2799354]

1999

 1. Bordás Sándor , Hunčík Péter
  FER. Feszültség-előrejelző rendszer
  FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1:(1) pp. 45-55. (1999)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799268]
 2. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitásról IX.: III. Serdülő- és ifjúkori partnerkapcsolatok
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 6:(6) p. 28. (1999)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799294]
 3. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitásról VIII.: III. Serdülő- és ifjúkori partnerkapcsolatok
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 6:(5) p. 17. (1999)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799321]
 4. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitásról X.: 1. Felmérések tükrében
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 6:(7) p. 28. (1999)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799322]
 5. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitásról XI.: 2. Felmérések tükrében
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 6:(8) p. 28. (1999)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799323]
 6. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitásról XII.: 3. Felmérések tükrében
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 6:(9) p. 30. (1999)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799324]
 7. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitásról XIII.: 4. Felmérések tükrében
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 6:(10) p. 30. (1999)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799325]
 8. Bordás Sándor
  Egy gimnazista Amerikában
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 6:(9) p. 28. (1999)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799326]
 9. Bordás Sándor
  Elfojtottan és rejtetten…Zavarok a szexuális életben 1.
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 7:(3) p. 19. (1999)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799329]
 10. Bordás Sándor
  Elfojtottan és rejtetten…Zavarok a szexuális életben 2.
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 7:(4) p. 19. (1999)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799331]
 11. Bordás Sándor
  Felnőttkori szexualitás. „Variációk egy témára”
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 7:(1) p. 19. (1999)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799334]
 12. Bordás Sándor , Hunčík Péter
  FER. Feszültség előrejelző rendszer
  Dunaszerdahely: Nap Kiadó Kft., 1999. 212 p.
  (ISBN:80-85509-81-4)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2799347]
 13. Sándor Bordás , Péter Hunčík
  SPON. Systém prognózovania ohnísk napätia
  Dunaszerdahely: Nap Kiadó Kft., 1999. 204 p.
  (ISBN:80-85509-87-3)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2799348]
 14. Sándor Bordás , Péter Hunčík
  TAS. Tension anticipation system
  Dunaszerdahely: Nap Kiadó Kft., 1999. 212 p.
  (ISBN:80-85509-88-1)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2799349]

1998

 1. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitásról
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 5:(8) p. 18. (1998)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799288]
 2. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitásról II.
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 5:(9) p. 20. (1998)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799290]
 3. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitásról III.
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 5:(10) pp. 20-21. (1998)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799291]
 4. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitásról IV.
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 6:(1) p. 28. (1998)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799293]
 5. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitásról V.: I. Pszichoszexuális fejlődés (2. rész)
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 6:(2) pp. 14-15. (1998)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799298]
 6. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitástról VI.: II. A serdülőkor lélektani változásai (1. rész)
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 6:(3) p. 14. (1998)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799319]
 7. Bordás Sándor
  Beszéljünk a szexualitásról VII.: II. A serdülőkor lélektani változásai (2. rész)
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 6:(4) pp. 14-15. (1998)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799320]
 8. Bordás Sándor
  Hat érték keres egy modellt. Középiskolai tanulók értékítéleteinek felmérése
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 5:(9) pp. 22-23. (1998)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799335]

1997

 1. Bordás Sándor
  Szexposta
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 5:(2) p. 31. (1997)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799282]
 2. Bordás Sándor
  A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Vezetőképző programjának pszichológiai elvárásrendszere
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 1:(6) p. 2. (1997)
  Folyóiratcikk /Rövid közlemény /Tudományos [2799285]
 3. Bordás Sándor
  Az identitásról
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 4:(6) pp. 14-15. (1997)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799287]
 4. Bordás Sándor
  Szexposta. A szexualitás rejtelmeiből
  Dunaszerdahely: Lilium Aurum Kiadó, 1997. 168 p.
  (ISBN:80-85704-76-5)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2799346]

1995

 1. Bordás Sándor (szerk.)
  Ellenpróbák. A szlovák-magyar viszony vizsgálata szociológiai és etnopszichológiai módszerekkel Szlovákiában
  Dunaszerdahely: Nap Kiadó Kft., 1995. 248 p.
  (ISBN:80-85509-086-5)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2799339]

1994

 1. Bordás Sándor
  Művészet és személyiség
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 1:(1) pp. 4-5. (1994)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799336]
 2. Bordás Sándor
  Serdülő- és ifjúkori partnerkapcsolatok
  KATEDRA (DUNAJSKA STREDA) 1: pp. 6-7. (1994)
  Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2799337]
 3. Bordás Sándor
  Lelkünk útvesztői
  Pozsony: Kalligram Kiadó, 1994. 240 p.
  (ISBN:80-7149-086-5)
  Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2799338]