Erdélyi Margit /Prof., PhDr., CSc. /

irodalomteoretikus, kritikus, egyetemi tanár

születés helye, dátuma: Hontfüzesgyarmat, 1945.04.29
lakcím: Levice/Léva
e-mail: l.erdelyi.margit@gmail.com

Apja neve: Erdélyi István
Anyja neve: Janstó Margit
Házastárs neve: Laczkó Lajos
Gyermeke: Ágnes 1966

Középfokú tanulmányai:
1959 – 1962 Tizenegyéves középiskola, Zselíz  

Felsőfokú tanulmányai:
1962 – 1967 Pedagógiai Kar, Nyitra, Magyar nyelv és irodalom – Szlovák nyelv és irodalom szak;
1969 – 1971 Pedagógiai Kar, Nyitra, Posztgraduális stúdium
1977 – 1980 Comenius Egyetem, Pozsony, Magyar nyelv és irodalom – Szlovák nyelv és irodalom szak;

Egyéb tanulmányai:
1991 – Tanárképző Főiskola, Kaposvár, Drámapedagógia
1991 – Módszertani Központ, Érsekújvár, Gordon-módszer
1993 – Ady Akadémia, Kossuth Lajos Egyetem, Debrecen, Magyar irodalomtörténet
1991 – Konstantín Filozófus Egyetem, Nyitra, Zsolnai-módszer
1991 – Konstantín Filozófus Egyetem, Nyitra, Tolnainé-módszer

Akadémiai és tudományos fokozatok:
1982 – PhDr. – Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pozsony
1995 – CSc. – Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pozsony
1997 – Doc.(habil.) – Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pozsony
2004 – Prof. (mim.) – (rendkívüli) Selye János Egyetem, Komárom
2010 – Prof. – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest-Piliscsaba

Szakmai elismerések, kitüntetések:
2003 – Katedra-díj, Dunaszerdahely
2006 – Pro Universitate et scientia-díj, Magyar Professzorok Világtanácsa, Budapest
2008 – A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének díja, Rozsnyó
2008 – A Szlovákiai Oktatásügyi Minisztérium elismerése a kiváló KEGA projektért, Pozsony
2014 – Rektori-díj tudományos publikációs tevékenységért, Selye János Egyetem, Komárom
2014 – Aranyplakett – a Selye János Egyetem fennállásának 10 éves jubileuma alkalmából.

Életpálya:
1965 – 1987: Léva és Lévai járás – általános és középiskolai tanár
1987 – 1998: Nyitrai Pedagógia Kar (később Konstantín Filozófus Egyetem)
                    – kezdetben adjunktus, majd docens (habil.)
                    – 1995 – 1997: – a Hungarisztika Tanszék vezetője
1998 – 2004: Bél Mátyás Tudományegyetem, Filológiai Kar
                     – a Hungarisztika Tanszék docense
                     – 2000 – 2004 A Filológiai Kar Akadémiai Szenátusának elnöke
2004 – 2018: Selye János Egyetem, Komárom
                     – 2004 – docens, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője; A Tanárképző Kar dékánja (2009-ig)
                    – 2005 – rendkívüli professzor (mim. prof.)
                    – 2005 – 2009 a Comenius Pedagógiai Intézet Igazgatótanácsának
                       Elnöke
                     – 2009 – alapítója és vezetője a Tanárképző Kar Doktori iskolájának
                    – 2010 – egyetemi professzor, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
                       Budapest – Piliscsaba)
                    – 2011 – 2015 ismét a Tanárképző Kar dékánja
                    – 2015 – a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék professzora

Szakmai, tudományos tagság:
1. A Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete – Budapest
2. A MTA Területi Bizottsága – Miskolc
3. A MTA Területi Bizottsága – Veszprém
4. A Magyar Professzorok Világtanácsa – Budapest
5. A Magyar Drámapedagógiai Társaság – Budapest
6. A Magyar Nyelv és Kultúra Társasága – Budapest
7. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága – Pozsony, Dunaszerdahely
8. A Magyar Asszonyok Ligája országos szervezetének elnöke – Pozsony
9. A Magyar Asszonyok Ligája lévai szervezetének tiszteletbeli elnöke – Léva
10. A Reviczky Társaság alelnöke – Léva
11. A Katedra Társaság – Dunaszerdahely
12. Az Alkotó Dramaturgia Társaság – Besztercebánya
13. A Pedagógiai Karok Uniója – Besztercebánya
14. A Pedagógia Karok Dékánjainak Nemzetközi Szövetsége – Nagyszombat
15. A Felsőfokú Intézmények Tanácsa – Pozsony
16. Tudományos Minősítő Bizottságok és egyetemi tudományos tanácsok tagja
17. Az Eruditio-Educatio tudományos folyóirat alapító főszerkesztője
18. Szerkesztőbizottságok tagja külföldön és itthon: Neveléstörténet, Képzés és
      Gyakorlat, Danubius Noster, Filologická revue, Nevelés

Önállóan megjelent művei:
Fő művei:
Önálló publikációk:
1. A groteszk vizsgálata. Dunaszerdahely, Nap Kiadó, 1994
2. Hontfüzesgyarmat személynevei. Nyitra, VŠP, (PF.) 1995
3. Örkény-drámák elemzése. Dunaszerdahely, Nap Kiadó, 1996
4. Iskolai gond(olat)ok. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2000
5. Az irodalom és vetületei. Besztercebánya, UMB, (BMTE) 2002
6. A groteszk reláció drámákban. Dunaszerdahely, Nap Kiadó, 2002
7. Értékek párbeszéde. Besztercebánya, UMB, (BMTE) 2003
8. Olvasás és olvasat. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2008
9. Drámaelemzések. Komárom, SJE, 2008
10. Pedagógia és irodalom kölcsönhatásai. Komárom, SJE, 2012
11. Olvasás és szövegértés. Dunaszerdahely, Nap Kiadó, 2013
12. Kommunikáció és személyköziség. Dunaszerdahely, Media Nova M, 2015

Hobbi: olvasás, úszás, kertészkedés