Gál Éva PhD

irodalomtörténész, tanár

születés helye, dátuma: Kassa, 1975. március 28.
lakcím: 2112 Veresegyház, Rózsavölgyi M. köz 17.
telefon: +36-30-52-57-041
e-mail: galeva75@gmail.com

Végzettség:

1998-2001: Debrecen Egyetem, szervezett doktori képzés
főprogram: Magyar és összehasonlító irodalomtudomány
alprogram: Határon túli és legújabb irodalmunk
értekezés témája: két világháború közötti csehszlovákiai magyar regény témavezető: Dr. Márkus Béla

1993-1998: Kossuth Lajos Tudomány Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
magyar-tanár szak

1989-1993: Kassai Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
kitűnő érettségi

Szakmai eredmények:

1997: IV. éves záródolgozat publikálása
Az első szlovákiai magyar kisebbségi regény (Tamás Mihály: Két part közt fut a víz)
in: Nyelvünk és kultúránk, 99. sz. 1997. júl.-szept. p. 122-130.

1998: a Mai Magyar és Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszék megbízásából a két világháború közötti csehszlovákiai magyar regény bibliográfiájának elkészítése, mely publikálásra került. (A csehszlovákiai magyar regény bibliográfiája a két világháború között (1918-1945) in: Nyelvünk és kultúránk, 101. sz. 1998. jan.-márc. p. 142-157.) A feladat nem csak a bibliográfia összeállítása volt, de a korabeli sajtóban, szaklapokban megjelent kritikák, recenziók összegyűjtése is.

2000: önálló kötet megjelenése (Darkó István élete és munkássága. AB-Art, Pozsony 2000, AB Bibliotéka sorozat, p. 1-63.)

2002: A Szlovákiai Magyar Írók Társasága által szervezett, A csehszlovákiai magyar irodalom 1918-1930 elnevezésű szakmai konferencián előadás tartása a két világháború közötti felvidéki magyar regényről, főként Neubauer Pál munkáira koncentrálva.
2004: Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében (azonosító NKFP 5/071/2001) elnevezésű projekt résztvevője, projektvezető: Dr. Görömbei András. Feladatom volt egy tanulmány elkészítése: Magyarságképek a szlovák irodalomban címmel

2012: PhD dolgozatom publikálása az AB- ART kiadó gondozásában A két világháború közötti csehszlovákiai magyar regény

  1. Komáromban (Szlovákia) előadás tartása a Magyar Széppróza Napján, ahol bemutattam a felvidéki magyar regény kialakulását.

2020: Hogya György: Daszvant árnya című könyvének recenziója, publikálás alatt in OPUS, Szlovákiai Magyar Írók Társaságának folyóirata

Közéleti tevékenység:

2001-2002: Szlovákiai Magyar Írók Társaságának titkára

Nyelvtudás:

szlovák, orosz, cseh, angol

Szakmai cél:
A két világháború közötti csehszlovákiai magyar szépirodalom minél szélesebb körű feltárása, bemutatása a szakmai és a szélesebb közönségnek. Ugyanakkor a kortárs felvidéki magyar irodalom fejlődésének kutatása.