Garaj Lajos

irodalomtörténész, egyetemi docens
születés helye, dátuma: Miglészpataka, 1923.08.25
elhalálozás dátuma: 2008.01.07

Elhalálozás helye és időpontja:
Pozsony, 2008. 1. 7.

Apja:
Garaj Lajos

Anyja:
Balogh Zsuzsanna

Házastárs neve:
Mária Mlynarová

Középfokú tanulmányai:
Rőcén érettségizett 1952-ben

Felsőfokú tanulmányai:
1956 ELTE, középisk. tanári okl.

Akadémiai és tudományos fokozatok:
1973 doktorátus
1987 kandidátus

Szakmai elismerések, kitüntetések:
1980 a Szlovák Irodalmi Alap műfordítói díja (Köpeczi Béla: Eszme, tört., irod. c. munkájának szlovák fordításáért)

Életpálya:
1956 a Komenský Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa
1988 uo. docens

A magyar–szlovák irodalmi kapcsolatokat, a modern magyar irodalmat és a valamikori Gömör vm. irodalmát kutatja. Több magyar irodalmi művet szlovákra fordított és számos fordításhoz írt utószót.

Fő művei:
1. A magy. felvilágosodás és a reformkori irodalom. Egyetemi tankönyv. Pozsony, 1960.
2. Štvornohý pes (A négylábú kutya). Regény. Írta Mesterházi Lajos. Ford. Uo., 1963
3. Piata pečať (Az ötödik pecsét). Regény. Írta Sánta Ferenc. Ford. Uo., 1967
4. Eszterine dve tváre (Eszter két arca). Regény. Írta Szabó Magda. Ford. Uo., 1968
5. Mytológie sveta (A világ mitológiái). Ford. Uo., 1973
6. Pevnosť (Az erőd). Regény. Írta Hernádi Gyula. Ford. Uo., 1973
7. Ídea, dejiny, literatúra (Eszme, történelem, irodalom). Tanulmány. Írta Köpeczi Béla. Ford. Uo., 1980.
8. Gemer a Kishont (Gömör és Kishont). Monográfia. Uo. 1997.
9. Moderný madarský román (Modern magyar regény). Monográfia. Královský Chlmec (Királyhelmec) 1997.

Válogatás:
1. Skok do neznáma (Ugrás a semmibe). Írta Duba Gyula. Ford. Uo. 1976.